Aktuality

Nezapomeňte na Olympiádu pro starší a pokročilé!

Už ve čtvrtek 1. září se bude ve Všesportovním areálu v Havlovicích konat Olympiáda pro starší a dříve narozené. Letos je to již osmý ročník a přichystané jsou pro vás tradiční disciplíny jako hod paličkou nebo válečkem, hod tenisákem nebo skok z místa. Vzhledem k tomu, že se množí dotazy na čas a místo svozu (což v případě vzdálenějších obcí může znamenat relativně brzký odjezd), tak se budeme snažit zveřejnit trasy a časy svozových autobusů co nejdříve, aby byli všichni včas informováni. Vše ale s ohledem na to, že registrace trvá až do pátku 26. srpna a počty soutěžících každý den narůstají, a tudíž je možné, že i poslední registrovaní by čas nebo trasu změnili.

Kateřina Valdová, 22.8.2016

Vesnicí roku Královéhradeckého kraje je Rudník

Letošní Vesnicí roku Královéhradeckého kraje se stal Rudník. Porotu přesvědčil všeobecný rozvoj obce, který je i přes povodeň v roce 2013 na vysoké úrovni. Rudník bude Královéhradecký kraj reprezentovat v celostátním kole této soutěže. Prvenství získal díky všeobecnému rozvoji a vybavenosti. Zaujal prakticky ve všech kritériích, která by měla zlatá obec splňovat. Příkladem je například nová knihovna, škola a další. V obci vznikají spolky i nové tradice, do kterých jsou hojně zapojovány i děti. I přesto musel Rudník počítat s velkou konkurencí. „Hodnotící komise měla letos opravdu těžkou pozici, všechny obce byly stoprocentně připravené a celkově jsme rozhodovali skoro šest hodin,“ hodnotí zasedání komise její člen Jan Balcar. „Takže se nám nikde nestalo, že by na nás zapomněli, jako se to podařilo Ondřejovi Vetchému v absolventském filmu se stejným názvem,“ doplňuje. Přečtěte si protokol z hodnocení a prohlédněte si fotky z letošní Vesnice roku i zmiňovaný film.

Kateřina Valdová, 18.8.2016

Integrovaný regionální operační program (IROP) – informace
k dalšímu vývoji

V letech 2017 – 2021 bude možné přes Místní akční skupinu Království – Jestřebí hory, o.p.s. žádat o dotaci ze tří operačních programů: Programu rozvoje venkova, Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Zaměstnanost. Žádost o dotaci z IROP bude podávat žadatel prostřednictvím portálu IS KP14+, kde se žadatelé mohou již nyní registrovat. Pro podání žádosti o dotaci z IROP bude třeba, aby žadatel disponoval elektronickým podpisem (tj. kvalifikovaným certifikátem, který vydávají certifikační autority). Očekáváme, že v první polovině roku 2017 bude zveřejněna pracovní verze první výzvy MAS společně s předběžnou registrací projektů. Vzhledem k tomu, že v současnosti stále čekáme na připomínky a následné schválení celé strategie CLLD řídícím orgánem (Ministerstvo pro místní rozvoj), uvedený harmonogram je předpokládaný a může se změnit. Podrobnější popis věcného zaměření aktivit naleznete ve strategii CLLD. Přečtěte si ještě více informací.

Kateřina Valdová, 16.8.2016

Areál na Podrači bude hostit chovatelskou výstavu

Základní organizace Českého svazu chovatelů Úpice uspořádá Okresní a XV. oblastní výstavu regionu Jestřebí hory, která se bude konat v sobotu 10. září v chovatelském areálu na Podrači v Úpici. Otevřeno zde bude od 8 do 17 hodin. K vidění budou králíci, holubi i drůbež. Uskuteční se i výkup kožek a prodej kuřic. Místní akční skupina Království - Jestřebí hory je partnerem akce. Prohlédněte si plakát.

Petr Záliš, 13.8.2016

Místní akční skupina byla podpořena i v roce 2016 dotací Královéhradeckého kraje

Činnost Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. byla v roce 2016 finančně podpořena z dotačního programu Královéhradeckého kraje. Jedná se o účelovou neinvestiční finanční podporu z rozpočtu KHK (16RGI01-0022) ve výši 150 000 Kč. Dotace byla využita na udržení zázemí společnosti v současných prostorách, např. nájem kanceláře za první tři měsíce včetně služeb (energie, voda, teplo), přístup k internetu, k pevné lince, vybrané kancelářské potřeby, parkovací místa a jiné ve smlouvě definované služby. Díky této podpoře bylo možné zajistit dokončení a podání žádosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, zajistit licence – antivirový program a účetní programy, audit společnosti, nákup NTB a další drobné náklady spojené s chodem společnosti. Informace o veškerých aktivitách jsou na webových stránkách www.kjh.cz. Cíl projektu – zajištění profesionální úrovně služeb společnosti se podařil splnit. Podpora z Královéhradeckého kraje je pro všechny krajské MAS nesmírně důležitá, a to především pro zachování jejich bezchybného chodu i v dalším programovém období.

Kateřina Valdová, 4.8.2016

Lidová řemesla Kohoutov 2016

Organizátoři vás srdečně zvou na 22. ročník Lidových řemesel v Kohoutově. Akce se koná v sobotu 13. srpna od 9.00 a těšit se můžete na předváděná lidová řemesla – hrnčířství, drátování, práce se slámou, košíkářství, spřádání vlny, knihařství, kovářství a další rukodělné techniky. Součástí přehlídky bude i den otevřených dveří v pekárně Roland a v Keramickém studiu J. Tyrnerové, Poutní mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie a doprovodný kulturní program – koncerty Podzvičinky, Benjamins Clanu, Ondřeje Rumla nebo Marka Ztraceného. Více na plakátu.

Kateřina Valdová, 3.8.2016

Program rozvoje venkova – informace k dalšímu vývoji čerpání dotací

Na základě strategie Komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) bude možné v dalším programovém období žádat přes Místní akční skupinu Království – Jestřebí hory, o.p.s. o dotaci ze tří operačních programů: Programu rozvoje venkova, Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Zaměstnanost. Z uvedených programů předpokládáme, že MAS vyhlásí výzvu nejdříve z Programu rozvoje venkova. Očekáváme, že v listopadu a prosinci letošního roku bude zveřejněna pracovní verze první výzvy MAS společně s předběžnou registrací projektů v rámci Programu rozvoje venkova. V návaznosti na tento termín bude k této výzvě uspořádán seminář pro žadatele. Oficiální vyhlášení výzvy MAS předpokládáme v lednu – únoru 2017. Přečtěte si podrobnější informace k Programu rozvoje venkova.

Kateřina Valdová, 1.8.2016

MAP – zásobníky projektových záměrů k neformálnímu
a zájmovému školství

Obracíme se na organizace, které se věnují neformálnímu a zájmovému školství v ORP Trutnov. Pokud se vzdělávání věnujete soustavně a ve větším rozsahu, nabízíme vám zapojení do Místního akčního plánu vzdělávání (MAP) pro Trutnovsko (ORP Trutnov). Tento místní akční plán bude obsahovat hlavní priority rozvoje pro oblast vzdělávání, a to předškolního a školního, ale i souvisejícího neformálního (mimoškolního) vzdělávání. Konkrétně již na říjen tohoto roku se v rámci IROP připravuje specifická výzva zaměřená na infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Všichni žadatelé budou v rámci této výzvy povinni doložit soulad svého projektového záměru s aktuálním MAP v území. Více si přečtěte v přiloženém dopise nebo si stáhněte formulář k vyplnění.

Kateřina Valdová, 1.8.2016

Olympiáda pro starší a dříve narozené

Rádi bychom vás pozvali na připravovanou akci – jedná se o Olympiádu pro starší a dříve narozené. Letošní ročník Olympiády je již osmým v řadě. Akce se koná vždy na začátku září v havlovickém Všesportovním areálu. Pro tento rok bylo zvoleno datum 1. září a začátek akce je stanoven na 13 hodin. Vzhledem k zaměření na území Místní akční skupiny Království - Jestřebí hory nabízíme zájemcům svoz i odvoz z tohoto území zdarma. Trasa, časy i místa zastávek budou ještě upřesněny dle přihlášených účastníků. Olympiády se mohou účastnit senioři s rokem narození 1951 a starší. V případě zájmu volejte Miloslavu Toholovi (TJ Sokol Havlovice, o. s.) na telefonní číslo: 737 141 504, který vás do soutěže zaregistruje. Včasná registrace zájemců nám pomůže s celou organizací, a proto žádáme o přihlášení nejlépe do 26. 8. 2016. Více informací najdete ve zvacím dopise.

Kateřina Valdová, 29.7.2016

Kladské pomezí jede fandit do pardubického
Olympijského parku

Letní stadion, Tyršovy sady, park Na Špici a další místa v Pardubicích se ve dnech 5. - 21. srpna promění v brazilské Rio de Janeiro. Na rozloze 245 600 metrů čtverečních se zde bude konat Olympijský park Pardubice 2016, jeden ze čtyř olympijských parků, které v době konání letních her v Česku najdete. K olympijskému fandění a oslavám se 15. srpna připojí také destinační společnost Branka, o.p.s. pro region Kladské pomezí. „Kladské pomezí tam bude mít velký stan v termínu od pondělí 15. do neděle 21. srpna. Ke spolupráci jsme oslovili i města o další členy,“ poznamenala ředitelka Branky Markéta Venclová. „Pro návštěvníky bude také připravený zajímavý doprovodný program,“ dodala. Přečtěte si celou pozvánku na akci.

Kateřina Valdová, 28.7.2016
Starší zprávy