Aktuality

Ve dnech 3. - 21. srpna 2020 čerpají zaměstnanci Místní akční skupiny Království - Jestřebí hory, o.p.s. dovolenou. Kancelář MAS je i v tuto dobu otevřená, její provoz ale může být omezen. Domluvte si raději návštěvu nebo konzultaci telefonicky předem.

Zpravodaj Národní sítě Místních akčních skupin ČR

V těchto dnech spatřil světlo světa aktuální Zpravodaj Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z.s. Najdeme v něm například aktualizaci seznamu podaných žádostí na Šablony, možnosti finanční podpory výsadby stromů nebo šablonu koncepční části SCLLD pro období 2021-2027. Zpravodaj NS MAS ČR přináší také aktualizované pokyny ke Zprávě o plnění integrované strategie (verze 2), kterou připravilo MMR-ORP. Aktualizace mj. reflektuje zavedení nového rozhraní v MS2014+ (NPL).

Petr Záliš, 6.8.2020

Školáci na Trutnovsku budou lépe připravení pro praktický život

Na Trutnovsku odstartují na podzim letošního roku školní nebo mimoškolní aktivity vedoucí k rozvoji základních kompetencí dětí a žáků. Takzvané platformy chystá realizační tým Místního akčního plánu (MAP) Trutnovsko II. „Jedná se o setkávání dětí formou, která připomíná kroužek. Stejná skupina žáků se sejde třikrát až čtyřikrát s lektorem. Místem konání může být škola, středisko volného času nebo třeba naše zasedací místnost v Úpici,“ prozrazuje Jan Balcar, hlavní manažer MAP a ředitel Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s., která je garantem projektu. Z prostředků Místního akčního plánu je možné hradit lektora a pomůcky, případně další náklady. Zmiňovaných aktivit se mohou účastnit žáci ze všech mateřských a základních škol z území obce s rozšířenou působností (ORP) Trutnov. Více informací najdete v tiskové zprávě.

Petr Záliš, 29.7.2020

Do Vítězné dorazí Ivana Chýlková, Bob Klepl a další osobnosti

Vystoupení pod širým nebem, romantickou atmosféru i spoustu nevšedních zážitků. To vše slibuje akce s názvem Pastviny 2020, která se ve dnech 14.-16.8. uskuteční ve Vítězné. V netradičním prostředí pastvin pensionu Konírna se o zábavu návštěvníků postarají Ivana Chýlková, Bob Klepl, Berenika Kohoutová, Filip Blažek, Eva Holubová a další herecké osobnosti. Více informací načerpáte na stránkách www.pensionkonirna.cz, prohlédněte si také plakát.

Petr Záliš, 5.8.2020

HAPOSTAR vyhrál Tyrolit Úpice

V sobotu 1. 8. 2020 se v havlovickém sportovním areálu konal další ročník populárního turnaje pro hráče nad 40 let v menším fotbale. Prezentovalo se 7 mužstev, která utvořila dvě skupiny, kde se hrálo systémem každý s každým. Po odehrání základních skupin se hrála skupina o 5. – 7. místo a semifinálová utkání. Vítězem letošního HAPOSTAR se stal úpický Tyrolit. Podrobnosti jsou v přiložené zprávě. Klikněte i na fotogalerii Aleny Toholové.

Miloš Tohola, 2.8.2020

Svazek obcí Jestřebí hory shání účetní

Svazek obcí Jestřebí hory (SOJH) vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní pozici Účetní SOJH. Předpokládaný nástup je 1. října, přihlášky jsou přijímány do konce srpna tohoto roku. Podrobnosti jsou zde. Bližší informace podá účetní SOJH Lada Bartoníčková na telefonu 499787016 nebo na e-mailu uctarna1@mestortyne.cz.

Lenka Procházková, 31.7.2020

MAS má staronové vedení i změny ve statutu

Stodola u Pensionu Konírna ve Vítězné hostila v úterý 28.7.2020 jednání správní rady (SR) Místní akční skupiny Království - Jestřebí hory, o.p.s. Členové SR schválili aktualizovanou verzi statutu společnosti. Bylo také rozhodnuto, že ředitelem MAS bude na dalších pět let Jan Balcar. Na tři roky byli zvoleni předseda SR Vladimír Diblík a místopředseda tohoto orgánu Petr Hrubý. Protokol z jednání SR je zde.

Petr Záliš, 30.7.2020

Společný projekt MAS a obce Libňatov

Milí občané, rád bych se s Vámi podělil o podstatnou věc. Obci Libňatov se podařilo získat další významnou dotaci, která vypomůže s vytvořením pracovního místa pro zaměstnance na pozici technického pracovníka. Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o. p. s. obci vypomohla se zprostředkováním čerpání prostředků ze sociálního fondu Evropské unie a také z fondů Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, které přispěly částkou 883.080 Kč na zajištění pracovního místa v obci Libňatov po dobu téměř tří let. Tyto prostředky pokryjí náklady na mzdu pracovníka a částečně i na materiální vybavení, které ke své profesi zaměstnanec potřebuje. Projekt podporuje osoby s kombinací hendikepů na trhu práce. Do konce roku 2022 zajišťuje, že v Libňatově budeme mít vytvořené stálé pracovní místo na údržbu. Určitým způsobem tím navazujeme na spolupráci s Pracovním úřadem České republiky. Z pohledu obce jde o zásadní podporu, která pomůže s údržbou zeleně, obecního mobiliáře, částečně se zimní údržbou komunikací, chodníků a zastávek nebo s drobnými úpravami v obecních objektech - tedy s pracemi, které technický pracovník vykonává. Velmi si cením toho, že v Libňatově budeme moci pracovat s určitou jistotou, že především v letním sezónním období bude mít kdo obhospodařovávat obecní pozemky. Přeji Vám hezký a úspěšný den!

Jaroslav Pich, starosta obce Libňatov, 30.7.2020

Olympiáda pro starší získala významnou záštitu

Olympiáda pro starší a dříve narozené se těší opravdu velké oblibě v regionu a i letos se bude konat. Na loňskou olympiádu se dostavilo přes čtyři stovky účastníků a my jsme přesvědčeni, že tomu nebude jinak ani v letošním ročníku – již dvanáctém v řadě – který se bude konat 3. září 2020. O přínosu olympiády celému regionu nepochybuje ani náměstek hejtmana Ing. Aleš Cabicar, radní pro zdravotnictví, který opět podpořil tuto akci svojí záštitou. A nejen záštitou - jistě se také zase přijede na soutěžící podívat a zároveň je i podpořit osobně. „Jsme nadšeni, že se tato skvělá akce může konat letos i přes nelehké období, které právě zažíváme. Věříme však, že lidé si rádi přijdou zasoutěžit a přijdou na jiné myšlenky. A samozřejmě velmi děkujeme Aleši Cabicarovi za záštitu a podpoře Královéhradeckého kraje, bez které bychom nebyli schopni tuto akci zafinancovat v tak velkém rozsahu“, dodal Jan Balcar, ředitel MAS KJH, o.p.s., za spolupořadatele olympiády.

Lenka Procházková, 24.7.2020

Základní a mateřská škola Kocbeře přijme školnici - školníka

Základní a mateřská škola Kocbeře přijme školnici - školníka pro školu a školní družinu. Jedná se o zkrácený pracovní úvazek na 75% s dělenou pracovní směnou. Pro podrobnější informace volejte telefonní číslo 732 744 667 nebo napište na e-mailovou adresu zskocbere@iol.cz.

Eva Rezková, starostka obce Kocbeře, 22.7.2020

SEVER Horní Maršov - aktualizace nabídky příměstských táborů

Nově srdečně zveme všechny zvídavé děti se zájmem o přírodu na příměstský tábor, který bude probíhat v okolí Horního Maršova. Pro velký zájem o první turnus tábora pro menší děti nabízíme nyní nově tábor pro tutéž věkovou skupinu (6 - 11 let) i v termínu 17.8. – 21.8. Tábor bude probíhat vždy od 8:30 do 16:00. Cena tábora je 1850 Kč. Tábor je veden zkušenými lektory ekologické výchovy. Pro více informací se můžete obrátit na Jáchyma Škodu (tel.č: 602156641 nebo e-mail: jachym.skoda@ekologickavychova.cz). Přikládáme také plakát a přihlášku.

Petr Záliš, 21.7.2020

Záštitu nad letošní Podkrkonošskou Sněženkou převzal
náměstek hejtmana Aleš Cabicar

Setkání pro žáky sedmi základních škol "Podkrkonošská Sněženka" uspořádá 25. září 2020 Dobrovolný svazek obcí Společenství obcí Podkrkonoší. „Chtěli bychom poděkovat Královéhradeckému kraji, který naši tradiční akci podpořil. Také nás těší, že záštitu nad letošní Podkrkonošskou Sněženkou převzal Aleš Cabicar, náměstek hejtmana kraje pro oblast zdravotnictví,“ neskrývá svou spokojenost Petr Hrubý, předseda Společenství obcí Podkrkonoší. Letošní jubilejní 10. ročník Podkrkonošské Sněženky se uskuteční v autokempu Svatá Kateřina v Chotěvicích.

Jana Peterková, 16.7.2020

Městské slavnosti Pilníkov 2020

Vážení občané, dovolte mi, abych vás jménem města Pilníkov pozval 5. září 2020 na městské slavnosti, které se konají od 13:00 hodin v areálu fotbalového hřiště, mysliveckého srubu a požární nádrže. Budu potěšen, přijmete-li naše pozvání a zúčastníte se také zábavného odpoledne s bohatým kulturním programem. Plakát je zde.

Josef Červený, starosta města Pilníkov, 13.7.2020

Hasiči - důchodci v akci

Parta hasičských důchodců ve složení Petr Figera, Ladislav Králík st., Václav Pelant st. a Karel Petr st. se rozhodla vylepšit okolí sochy sv. Floriána ve Vlčicích. Svatý Florián je považován za patrona profesí, které souvisejí s ohněm. Je tedy patronem hasičů, hutníků, kominíků, hrnčířů či pekařů. Je obvykle znázorňován v oblečení římského důstojníka s nádobou na hašení, případně přímo hasící požár. Jeho sochy se budovaly na ochranu proti požáru. Po konzultaci se starostou obce Vlčice panem Martinem Petrem a panem Mgr. Romanem Reilem udělali hasiči kolem sochy sv. Floriána terénní úpravu, osadili obruby a vyplnili okolí kamínky. Materiál zajistila obec. Dále bude zhotovena dekorativní nádoba na květiny, kterou zaplatí SDH Vlčice. Poděkování patří také panu L. Obstovi za zabezpečení dovozu materiálu. Přikládáme fotografii opravené sochy plus obrázek brigádnické party.

Petr Figera, 10.7.2020

Vítězná hledá ředitele či ředitelku ZŠ a MŠ

Obec Vítězná hledá ředitele či ředitelku Základní školy a Mateřské školy s nástupem od 1. září 2020. Přihlášky s potřebnými doklady doručte nejpozději do 30.7.2020 do 12.00 hodin na adresu: Obec Vítězná, Kocléřov 123, 544 62 Vítězná. Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky a náležitosti přihlášky naleznete v příloze.

Jana Peterková, 9.7.2020

MAS přijala nového člena - obec Choustníkovo Hradiště!

Nově zrekonstruovaná zasedací místnost MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. hostila dne 25.6. Sněm MAS. Jedním z důležitých bodů programu bylo přijetí nového člena - obce Choustníkovo Hradiště. Náplň Sněmu můžete zjistit buď v zápise nebo tiskové zprávě. Detaily z jednání v podobě konkrétního znění naleznete zde. A samozřejmě máme i fotografie ze Sněmu.

Lenka Procházková, 2.7.2020

Další videokonference s řediteli škol: bilancování i plánování

V rámci projektu Místní akční plán (MAP) Trutnovsko II se 23. a 25. června konaly další dvě videokonference s řediteli mateřských a základních škol. Během setkání uskutečněných prostřednictvím platformy Google Meet proběhlo bilancování výuky v červnu nebo plánování provozu o prázdninách. Dušan Rejl z ORP Trutnov zde poděkoval Realizačnímu týmu (RT) MAP za dobrou spolupráci. Svatava Odlová z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje přítomné mimo jiné informovala o novém školském zákonu, který má platit od října. Účastníkům videokonferencí pak RT MAP představil aktuální dotační kalendář a tabulku pro sdílení praxe, oba důležité dokumenty již byly rozeslány do území. "Účastníky mítinků jsme také upozornili na akce, které chystáme na podzim. Ředitele škol čeká seznámení s netradiční formou výuky v Hajnici nebo další inspirativní výjezd, tentokrát na Dobříšsko," prozradil Jan Balcar, ředitel Místní akční skupiny Království - Jestřebí hory, o.p.s. a hlavní manažer MAP.

Petr Záliš, 30.6.2020

Domácí zvířata s panem Figerou

Mateřská škola ve Vlčicích věnovala poslední květnové dny domácím zvířatům. Aby výuka nebyla jen o obrazcích, tak si do mateřské školy pozvali nadšeného chovatele a včelaře pana Petra Figeru. Pan Figera si pro děti připravil krásný program s povídáním a živými zvířaty. Akce probíhala na třech stanovištích. Podrobnosti jsou zde. Prohlédněte si také obrázky z akce.

Petr Záliš, 29.6.2020

Realizační tým MAP dal dohromady dotační kalendář i tabulku pro sdílení praxe

V rámci projektu Místní akční plán (MAP) Trutnovsko II se vracíme k normálnímu režimu. Realizační tým MAP právě dokončil dva důležité dokumenty. Jednak je to tabulka finančních zdrojů, dotační kalendář ve formě excelové tabulky rozdělené do čtyř částí. Jsou to krajské, národní, evropské dotace a jiné zdroje. Navíc je tu pro školy zapojené do projektu MAP stále možnost bezplatných odborných konzultací o finančních zdrojích s členem Realizačního týmu MAP Michalem Hátle. Připravili jsme také pro školy i zřizovatele tabulku se sdílením dobré a špatné praxe, která může pomoci při výběru firmy pro konkrétní investiční záměr. Obě tyto tabulky jsme rozeslali do území.

Petr Záliš, 25.6.2020

Pozvánka na sněm MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Vážení přátelé, dovolujeme si vás pozvat na sněm MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., který se bude konat ve čtvrtek 25. 6. 2020 od 17:00 v zasedací místnosti MAS v Úpici. Veškeré podklady pro nastudování najdete zde. Prosíme potvrďte účast nejlépe do úterý 23. 6. 2020 – klikněte na odkaz uvedený v pozvánce. Pokud se někdo z vás nemůže zúčastnit sněmu, předejte prosím plnou moc někomu kompetentnímu – formulář najdete zde.

Jan Šída a Jan Balcar, 19.6.2020

Aktuální Speciál NPI se zaměřuje na podporu výuky na dálku

Národní pedagogický institut (NPI) přichází s posledním předprázdninovým vydáním Speciálu (nejen) pro podporu výuky na dálku. Zaměřuje se na podporu žáků ve využívání technologií, rozvoj informatického myšlení a digitální gramotnosti. Shrnuje také zkušenosti a reflexe z adresné podpory škol, kterou NPI ČR ve spolupráci s MŠMT zahájil v květnu v celé republice a s níž bude pokračovat i v novém školním roce. Aktuální přehled webinářů NPI ČR s odkazy na záznam najdete zde. Pokud Vás zajímá, co pro školy chystají projekty NPI ČR o prázdninách, přečtěte si přílohu Speciálu.

Petr Záliš, 25.6.2020

V Národním domě se financovalo

V zasedací místnosti Svazku obcí Východní Krkonoše v Trutnově se dne 18. 6. 2020 už „konečně“ mohla osobně sejít pracovní skupina Financování, fungující v rámci projektu MAP Trutnovsko II. Na programu jednání bylo představení aktualizované verze Dotačního kalendáře finančních zdrojů, sdílení praxe při realizaci projektových záměrů nebo prezentace Strategického rámce MAP Trutnovsko II. Cílem je školám a zřizovatelům nabídnout pomoc v těchto oblastech pro jejich snadnější orientaci, zjednodušení a usnadnění jejich práce. Více informací najdete v zápisu z jednání, prohlédněte si také fotodokumentaci.

Barbora Procházková, 22.6.2020

CUBA LIBRE suverénně ovládli 43. ročník HAPO

Na legendárním 18 a půl kilo vážícím poháru přibude nové mužstvo. Po výborných výkonech a střeleckých hodech /skóre 61 : 7 !!/ se tam poprvé objeví jmenovka Cuba Libre Trutnov. Přes totální nepřízeň počasí dorazilo do Havlovic na tradiční, letos jednodenní turnaj 14 mužstev. Podrobnosti čtěte v přiložené zprávě. Zveme všechny fotbalové příznivce do sportovního areálu v Havlovicích na další fotbalové turnaje. 1.8. se tu bude hrát Hapostar pro hráče nad 40 let a 29.8. Superhapostar pro hráče nad 50 let.

Miloš Tohola, 21.6.2020

Olympiáda pro starší a dříve narozené

Rádi bychom Vás pozvali na připravovanou akci "Olympiáda pro starší a dříve narozené". Letošní již dvanáctý ročník se opět bude konat na začátku září v havlovickém Všesportovním areálu. Pro tento rok bylo zvoleno datum 3. září 2020 a začátek akce je stanoven na 13 hodin. Vzhledem k zaměření Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. nabízíme zájemcům svoz i odvoz z našeho regionu zdarma. Trasa, časy i místa zastávek budou ještě upřesněny dle přihlášených účastníků. Olympiády se mohou zúčastnit senioři s rokem narození 1955 a starší. V případě zájmu se zaregistrujte na e-mail prochazkova@kjh.cz (Vaše jméno, příjmení, rok narození a obec) nebo volejte na telefonní číslo: 730 164 404. Včasná registrace zájemců nám pomůže s celou organizací, a proto Vás žádáme o přihlášení nejlépe do 21. 8. 2020. V případě, že se do daného termínu nestihnete přihlásit, přesto Vás v Havlovicích rádi uvítáme a zaregistrujeme až na místě. Více informací najdete ve zvacím dopise. Plakát je zde.

Lenka Procházková, 17.6.2020

ZŠ a MŠ Mladé Buky vyhlašuje výběrové řízení na místo kuchařka a uklízečka

Základní škola a mateřská škola Mladé Buky vyhlašuje výběrové řízení na místo kuchařka a uklízečka v MŠ. Nástup 24. 8. 2020, jedná se o pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou do 30.6.2021 s možností prodloužení na dobu neurčitou. Ukončení přihlášek: v pátek 17. 7. 2020 ve 12 hodin. Přihlášku do výběrového řízení s přiloženým životopisem zašlete elektronicky na adresu: petrzela@zsbuky.cz - do předmětu zprávy uveďte: "Výběrové řízení MŠ". Další možností je doručení požadovaných dokumentů poštou na adresu ZŠ Mladé Buky, 542 23 – na obálku napište opět "Výběrové řízení MŠ". Bližší informace v příloze nebo na telefonních číslech 603 149 509 (ředitel ZŠ) a 775 183 577 (vedoucí ŠJ).

Petr Záliš, 10.6.2020

Pozvánka na pietní setkání k uctění památky odbojové skupiny

Sokolská župa Podkrkonošská - Jiráskova a město Červený Kostelec zvou na pietní setkání k uctění památky odbojové skupiny S 21 B. Uskuteční se v neděli 5. července 2020 v Malých Svatoňovicích, na Bohdašíně a Končinách. Na poslední chvíle se svou rodinou na Končinách v roce 1942 zavzpomíná Antonín Burdych. Plakát s podrobnějšími informacemi je zde.

Petr Záliš, 8.6.2020

Speciál pro podporu výuky na dálku č. 13

Školství, školy a výuka. To jsou snad nejdiskutovanější témata poslední doby. Učitelé, žáci i rodiče čelí vinou koronaviru a přijatým opatřením situaci, která u nás dosud nenastala. Jak tuto dobu hodnotí ředitelé škol, co prožívají a jaké mají zkušenosti? Přečtěte si aktuální Speciál pro podporu výuky na dálku.

Petr Záliš, 8.6.2020

HAPO 2020 rozlosováno!

Dobrá zpráva pro milovníky Havlovického poháru v malé kopané. 43. ročník HAPO byl rozlosován a nabídne opět zajímavé souboje. Hrát se bude v sobotu 20. června. Domácí tým HAFA Havlovice se ve skupině utká mimo jiné s obhájcem loňského prvenství Sůl a pepř Česko. Jarka Rameš povede Sychrováky do boje s trutnovskými Hokejkami nebo s Chlumcem. Kompletní rozlosování i hrací plán najdete zde. Prohlédněte si také plakát.

Petr Záliš, 7.6.2020

Výroční zpráva za rok 2019

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. má pestrou škálu činností a úspěšně realizuje několik projektů. Detailní přehled aktivit včetně hospodaření shrnula kancelář MAS do výroční zprávy za rok 2019 – najdete ji ZDE. Společnost má ze zákona povinnost provádět vnitřní audit, a to jednak na společnost (ZDE) a na projekt Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. (ZDE). Zmíněné výstupy za rok 2019 schválily nebo vzaly na vědomí orgány společnosti na zasedání 2. 6. 2020.

Jan Balcar, ředitel MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s., 5.6.2020

Orgány MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. společně bilancovaly rok 2019

V úterý 2. 6. 2020 se společně setkaly orgány MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Diskutovala se činnost za rok 2019 a aktuální vývoj ve společnosti. Současně byly schváleny – výroční zpráva za rok 2019, výsledky hospodaření a zprávy auditora. Zápisy z jednání najdete zde: správní rada, dozorčí rada a kontrolní výbor.

Jan Balcar, ředitel MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s., 5.6.2020

Studentský parlament MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. podpoří kvalitu neformálního vzdělávání v regionu

V roce 2019 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR zveřejnilo výzvu na Zvyšování kvality neformálního vzdělávání, které pracovně nazýváme Šablony pro nestátní neziskové organizace. Naše MAS se do výzvy zapojila společně s ostatními neziskovými organizacemi v Královéhradeckém kraji. Celý projekt zastřešuje MAS Nad Orlicí, o.p.s. Na zvyšování kvality neformálního vzdělávaní v území MAS Království – Jestřebího hory, o.p.s. se bude podílet Studentský parlament MAS, který zorganizuje do 31. 6. 2023 projektové dny a tandemovou výuku pro děti a žáky ohrožené školním neúspěchem od 3 do 15 let. Do projektu chceme zapojit naše partnerské žákovské parlamenty včetně všech dětí z našeho zemí.

Iva Vašatová, 4.6.2020

Výrobek z Náchodska pomáhá při dezinfekci rukou

V našem regionu je stále poptávka po ochranných a dezinfekčních pomůckách. Společnost REFINAL, s.r.o. ze Lhoty u Červeného Kostelce vyrábí šikovnou věc, která by se mohla hodit ve školství i při všemožných akcích a řeší elegantně a prakticky povinnou desinfekci rukou. Podívejte se na stojan Mejdlopoint i na další příslušenství.

Petr Záliš, 2.6.2020

Spolu na startu

Tělovýchovná jednota Maratonstav Úpice se přihlásila k celostátní akci "Spolu na startu". Touto akcí jsme chtěli oslavit návrat k závodní činnosti a ukázat veřejnosti lásku k atletice. Zvolili jsme variantu krosového závodu s půlminutovými intervaly. Na startu se sešlo 57 závodníků ve všech věkových kategoriích. Chtěli jsme sami sobě zdokladovat, že jsme nezapomněli běhat, přesto se na trati bojovalo o co nejlepší umístění. Následně jsme za velmi krásného počasí opravdu oslavili návrat k atletice. Přikládáme výsledky - podívejte se, jak si vedla přípravka, žactvo a ostatní kategorie.

Petr Záliš, 2.6.2020

Trutnovsko se chystá na zahájení výuky na druhém stupni základních škol

Ředitelé devítiletých základních škol z Trutnovska a Městského gymnázia a Střední odborné školy v Úpici si opět vyměňovali zkušenosti. Prostřednictvím platformy Google Meet probírali 28. května zahájení výuky po ukončení nouzového stavu vyvolaného šířením koronaviru. Mezi jedenácti účastníky videokonference byli také zástupci kraje, Odboru školství Městského úřadu v Trutnově a pořadatelé akce z projektu Místní akční plán Trutnovsko II. Řešilo se, jakým způsobem bude 8. června zahájena výuka na druhém stupni ZŠ. Více se dočtete v tiskové zprávě.

Petr Záliš, 2.6.2020

Zástupci škol z Trutnovska řešili obnovení výuky

Ředitelé a zástupci mateřských škol a prvního stupně základních škol z Trutnovska si zase vyměňovali zkušenosti. Prostřednictvím platformy Google Meet diskutovali 26. května o zahájení výuky po ukončení nouzového stavu vyvolaného šířením koronaviru. Mezi čtrnácti účastníky videokonference byli také zástupci kraje a pořadatelé akce z projektu Místní akční plán Trutnovsko II. Řešilo se ošetřovné nebo potřebný materiál. Příští podobné setkání zástupců MŠ a 1. stupně ZŠ z Trutnovska se bude konat v úterý 23. června. Podrobnosti jsou zde.

Petr Záliš, 2.6.2020

Den otevřených dveří na hradě Vízmburk

V sobotu 30. května se sešlo cca 150 návštěvníků a prohlédlo si stavební opravy, které probíhají již od března. Zhruba každou hodinu se konaly prohlídky nádvoří a vždy bylo plno. Během dne vytvářel náš dvorní dřevosochař Libor další postavu do hradního mobiliáře. Během dne se na opravu vybralo takřka 10 000 Kč. Do kýžených 500 000 Kč nám již chybí jen 150 000 Kč. Zde je pár fotografií Františka Knapa.

Jaroslav Balcar, 1.6.2020

Seminář pro příjemce k výzvě MAS KJH – Zaměstnanost II.

V prostorách kanceláře MAS KJH proběhl ve čtvrtek 28. 5. 2020 seminář pro příjemce k výzvě MAS č. B35/03_16_047/CLLD_17_03_003 z Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Výzva MAS KJH – Zaměstnanost II.“. Na semináři byly podány příjemcům informace potřebné ke úspěšnému čerpání dotace. Během semináře se hojně diskutovalo o povinnostech příjemců a požadavcích z řídícího orgánu, které příjemci musí dodržovat po celou dobu realizace jejich projektů. Prezentaci ze semináře si můžete stáhnout zde.

Hana Bryknarová, 29.5.2020

DOTEKY přírody - slavnosti tvůrčího ducha

Středisko ekologické výchovy SEVER připravuje zajímavou akci. Ve dnech 19. a 20. června se v Horním Maršově uskuteční DOTEKY přírody - slavnosti tvůrčího ducha. Součástí pestrého programu bude například koncert známé zpěvačky, houslistky i herečky Ivy Bittové. Pořadatelé chystají také společný průvod k řece nebo zapálení svatojanského ohně. Prohlédněte si plakát.

Petr Záliš, 28.5.2020

Pension a restaurace Radvanice hledá kuchaře

Pension a restaurace Radvanice přichází se zajímavou nabídkou. Do zařízení s kapacitou devadesáti lůžek a celoročním provozem se hledá pracovník na pozici kuchař. Směny týden a týden volno, hotovky, minutky, pizzy. Možnost ubytování, přátelský kolektiv. Nástup možný od června 2020. Více info na tel.603 427 884.

Petr Záliš, 27.5.2020

Den otevřených dveří na hradě Vízmburk

V sobotu 30. května 2020 se přijďte podívat na hrad Vízmburk. Ukážeme vám výsledky dosavadních oprav, seznámíme vás s pokračujícím projektem, nasytíme vás a také napojíme. Akce bude probíhat od 14 do 17 hodin. Přijďte pobejt, pozvánka je zde. Vybrané vstupné podpoří veřejnou sbírku Daruj stovku, její výtěžek půjde na rekonstrukci zastřešení a stavební obnovu hradu Vízmburk.

Jaroslav Balcar, 25.5.2020

Příprava na nové období byla oficiálně zahájena

Tak a je to tu. V květnu jsme zahájili přípravu na programové období 2021 – 2027. Každá obec obdržela prostřednictvím datové schránky podklady pro projednání v zastupitelstvu. V dopise je poměrně detailně rozepsáno, co potřebujeme od starostů a zastupitelů a k čemu to potřebujeme – příklad dopisu je ZDE a návrh usnesení je ZDE. Doufáme, že většina obcí bude mít do konce června zastupitelstvo a že se vše podaří zvládnout. Novým starostům a těm, kteří nemají s tímto usnesením zkušenost, nabízíme osobní účast na jednání zastupitelstva. Klidně se na nás obraťte.

Jan Balcar, 20.5.2020

Středisko ekologické výchovy SEVER chystá víkendovky i hlídání dětí

Středisko ekologické výchovy SEVER v Horním Maršově nabízí tématický víkendový pobyt pro děti ve věku od 6 do 11 let. Uskuteční se v termínu 29. - 31.5., bližší informace jsou zde. Připravuje se také víkendovka pro děti ve věku 13 až 15 let v termínu 12. - 14.6. Podrobnosti jsou zde. Od 25.5. bude v Horním Maršově také pravidelně každé pondělí až čtvrtek od 13 do 17 hodin probíhat hlídání dětí ve věku 10 - 13 let. Více zde. Rodiče dětí z Horního Maršova ušetří, obec jim u nabízených aktivit hradí polovinu ceny.

Petr Záliš, 21.5.2020

Suchovršice pronajmou Obecní restauraci a penzion

Obec Suchovršice dle § 39 zákona o obcích zveřejňuje Záměr pronájmu Obecní restaurace a penzionu v budově čp. 124. Možnost prohlídky objektu po telefonické dohodě. V nabídce sdělte také předpokládaný termín otevření restaurace a rozsah nabídky služeb. Je možné akceptovat nabídku na pronájem pouze restaurace. Nebude akceptována nabídka na pronájem pouze penzionu. Termín pro podávání nabídek: 10. 6. 2020. Nabízenou výši pronájmu a další informace najdete v příloze.

Petr Záliš, 20.5.2020

10. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020

Ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. podepsal Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 10. kolo příjmu žádostí na operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků a 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 14. července 2020 8:00 hodin do 4. srpna 2020 18:00 hodin. Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, činí celkem 3,4 miliardy korun. Podrobnosti jsou zde.

Petr Záliš, 12.5.2020

Školy na Trutnovsku se otevírají, rozestupy hlídá i koště školníka

Vláda postupně rozvolňuje opatření, která měla zastavit šíření koronaviru v Česku. Díky tomu se děti postupně vracejí do škol. Proces obnovování výuky může provázet řada komplikací. „Proto jsme uspořádali několik online setkání ředitelů základních a mateřských škol, na kterých si účastníci mohou vyměňovat zkušenosti, vzájemně se inspirovat. Na tato setkání jsme přizvali také zástupce kraje nebo odboru školství v Trutnově,“ vysvětluje Jan Balcar, hlavní manažer projektu Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání Trutnovsko II. Realizační tým MAP zatím zorganizoval čtyři zmiňované videokonference, další se chystají. Podrobnosti čtěte v tiskové zprávě.

Petr Záliš, 8.5.2020

Kulaté stoly přinesly debaty o znovuotevírání škol nebo ošetřovném

Realizační tým MAP Trutnovsko II uspořádal ve dnech 5.5. a 7.5. dva kulaté stoly na téma "Manuály pro MŠ a ZŠ k organizaci výuky do konce školního roku 2019/2020". Úterní jednání bylo věnováno ředitelům mateřských škol a prvního stupně základních škol, včerejší pak bylo určeno pro ředitele základních škol úplných a Městské gymnázium a SOŠ Úpice. Hovořilo se hlavně o ministerském manuálu a znovuotevírání škol. Velkým tématem bylo ošetřovné. "Pokud rodič nepošle dítě do již otevřené mateřské školy, ztrácí nárok na ošetřovné. U základních škol je situace jiná, požadované patnáctičlenné skupiny nejsou podle zákona tradičním způsobem vzdělávání, proto rodič neposílající dítě do školy o ošetřovné nepřijde," vysvětlila během čtvrtečního online semináře Svatava Odlová, vedoucí oddělení primárního a zájmového vzdělávání krajského odboru školství. Jiná situace nastane, pokud se školka po dohodě ředitele se zřizovatelem do konce června neotevře. Potom rodič dítěte o ošetřovné nepřijde.

Petr Záliš, 8.5.2020

MAS KJH zahajuje přípravu na programové období 2021–2027!

Vážení partneři, oznamujeme, že dnešním dnem zahajujeme přípravu na programové období 2021–2027. S místními akčními skupinami se počítá i do budoucna. V roce 2020 musíme splnit podmínky, které od nás MMR ČR požaduje. Prvním krokem je získání certifikátu, který garantuje splnění standardů pro realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Výzva pro podání žádosti o kontrolu dodržování standardů MAS byla vyhlášena 30. 4. 2020 a bude ukončena 30. 9. 2020. Kancelář MAS si dnes rámcově nachystala harmonogram prací a rozdělila si úkoly a kompetence. Je možné, že budete požádáni o součinnost. Především se jedná o starosty, kteří budou, společně se zastupiteli, speciálně osloveni kvůli schválení územní působnosti MAS. Je více než pravděpodobné, že koncem června bychom svolali sněm MAS. Průběžně Vás budeme informovat o dalším postupu. Děkujeme všem za součinnost a spolupráci.

Jan Balcar, ředitel MAS KJH, 7.5.2020

Další jednání pracovních skupin doplnily bezplatné webináře

V rámci projektu Místní akční plán (MAP) Trutnovsko II proběhla jednání několika pracovních skupin (PS). Projednávala se aktuální témata, tedy především online výuka a s ní spojené problémy. Došlo také na plánování nejbližších aktivit. Zápis z jednání PS Ředitelé škol je zde. Zápis z jednání PS Čtenářská gramotnost najdete zde a zápis ze setkání PS Matematická gramotnost je k nahlédnutí zde. Realizační tým MAP také uspořádal pro zájemce dva bezplatné webináře zaměřené na platformu Google Meet. Školiteli byli zkušení lektoři Václav Fišer a Zdeněk Heteš, prezentaci ze školení najdete zde. Organizujeme i pravidelná online setkání ředitelů škol, to dnešní začínající ve 13 hodin je určené ředitelům "devítiletek".

Petr Záliš, 7.5.2020

Newsletter SRP nabízí i materiály zaměřené na tvorbu strategického plánu rozvoje školy

Projekt Strategické řízení a plánování (SRP) ve školách a v územích už vstoupil do poslední třetiny. Přichází tedy vhodný čas představit jeho důležité výstupy. Nový SRPácký newsletter přibližuje některé odborné materiály, které vznikly v průběhu dvouleté pilotáže škol zapojených do systému intenzivní podpory. Jsou v něm také prokliky na materiály projektu SRP zaměřené na tvorbu strategického plánu rozvoje školy.

Petr Záliš, 7.5.2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ PŘIPRAVILO MANUÁLY PRO ŠKOLY

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga na tiskové konferenci oznámil, že resort školství již ve spolupráci s odborníky z ministerstva zdravotnictví dokončil manuály pro všechny typy škol a školských zařízení. Tyto manuály budou distribuovány do všech škol v ČR tak, aby se mohli ředitelé připravit na jednotlivé fáze uvolňování, které nastanou 11. a 25. května. Podrobnosti jsou zde. Více informací k harmonogramu uvolňování v oblasti školství naleznete zde, samotné manuály pak zde.

Petr Záliš, 4.5.2020

Ministerstvo vydalo pokyny k hodnocení žáků v 2. pololetí

Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem, více než obvykle se prohlubují rozdíly v podmínkách, které mají žáci vytvořeny pro vzdělávání. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze strany školy tuto situaci, na kterou nebylo možné se připravit, musí zohlednit. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kvůli tomu upřesnilo metodický postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol. Podrobnosti jsou zde. Kompletní ministerská vyhláška je zde.

Petr Záliš, 29.4.2020

Pozvánka na bezplatné webináře, téma: online výuka a platforma Google Meet

Vážení přátelé, v rámci podpory online výuky na Trutnovsku chystáme dva webináře zaměřené na komunikační platformu Google Meet. Uskuteční se ve středu 29.4. a ve čtvrtek 30.4., vždy od 13 hodin, délka webinářů cca 90 minut. Školiteli budou zkušení lektoři z Trutnova Václav Fišer a Zdeněk Heteš, kteří platformu srozumitelně a zábavnou formou přiblíží a s účastníky také vše důležité prakticky vyzkoušejí. Naším cílem je vytvořit skupinky cca do deseti účastníků, aby bylo možné si tuto aplikaci vyzkoušet co nejvíce v praxi. V případě většího zájmu nabídneme další termíny webinářů, případně i na jiné komunikační platformy. Zájemci z řad učitelů, rodičů i žáků se mohou hlásit na zalis@kjh.cz nebo na telefonní číslo 731 453 724. Čím dříve, tím lépe. Přihlašovací link bude odeslán jen přihlášeným účastníkům. Děkujeme za pochopení. Těšíme se na vás!

Petr Záliš, 28.4.2020

Knihovna v Úpici zase otevřena

Knihovna v Úpici je zase otevřena, prozatím jen za předem daných pravidel. Vstup je povolen pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest, nezbytné je použití dezinfekce na ruce a dodržování minimálně dvoumetrového rozestupu. Pobyt uživatelů knihovny je povolen jen na nezbytně nutnou dobu (výpůjčka, vrácení a návazné transakce), provoz čítárny omezen jen na vracení a půjčování periodik. Změněnou provozní dobu knihovny a další podrobnosti najdete v příloze.

Petr Záliš, 28.4.2020

Popis potřeb školy

Dobrý den všem ředitelům škol v regionu, vím, že v této době máte úplně jiné myšlenky a starosti, přesto bych se Vás chtěl zeptat, jak se Vám daří práce na tvorbě Plánu rozvoje školy, pokud jste se již do toho pustili? K tomu jsme Vám na konci ledna 2020 posílali jako pomůcku tuto šablona. Někteří jste navštívili náš následný seminář určený k představení a diskuzi nad šablonou, který proběhl v Úpici 26. února 2020. V rámci šablony je kapitola 3.7 Popis potřeb školy. Tento popis potřeb školy potřebujeme mít v rámci projektu MAP Trutnovsko II zpracován, ideálně do konce června 2020, nejdéle pak do konce srpna 2020. Někteří z Vás na našem jednání v září 2019 v Úpici preferovali variantu osobní návštěvy školy, kde na základě řízeného rozhovoru společně popis potřeb školy zpracujeme. To samozřejmě nadále platí a počítáme s tím (až to bude možné s ohledem na současnou situaci). Prosím tedy o zaslání popisu potřeb za Vaši školu do mého emailu, ideálně do konce června 2020, nejdéle pak do konce srpna 2020, případně o informaci, zda preferujete spíše schůzku u Vás ve škole. Děkuji, přeji pohodový den.

Za realizační tým MAP Trutnovsko II Karel Turek, 27.4.2020

MAP: aktualizovaný Plán aktivit

Realizační tým Místního akčního plánu Trutnovsko zaktualizoval Plán aktivit pro letošní rok. Najdete v něm akce zrealizované, plánované i ty, které bylo třeba kvůli nouzovému stavu a vládním opatřením odložit. V nejbližší době například zrealizujeme webináře ke komunikační platformě Google Meet. Chystá se také další online setkání s řediteli škol.

Petr Záliš, 27.4.2020

Ředitelé škol z Trutnovska si vyměňují zkušenosti s online výukou

Ředitelé základních škol z Trutnovska jsou v kontaktu i v době nouzového stavu. V minulých dnech absolvovali dvě online setkání a v této tradici hodlají pokračovat. „Chtěli bychom tímto nastartovat nový trend v setkávání se a předávání informací. Příště přizveme i ředitele mateřských škol,“ slibuje Jan Balcar, hlavní manažer vzdělávacího projektu Místní akční plán (MAP) Trutnovsko II, v rámci něhož se tyto mítinky pořádají. Na obou zmiňovaných setkáních uskutečněných skrze videoplatformu se organizačně podíleli také zástupci obce s rozšířenou působností Trutnov. Více informací v tiskové zprávě.

Petr Záliš, 24.4.2020

ZŠ Pilníkov přichází s pracovní nabídkou

Dobrý den všem, mám pro vás pracovní nabídku. Sháním pana učitele nebo paní učitelku na II. stupeň ZŠ na výuku tělesné výchovy, fyziky a informatiky s nástupem poslední týden v srpnu 2020. Platové ohodnocení dle tarifní tabulky pro pedagogické pracovníky plus příplatky. Bohužel náš tým opouští z rodinných důvodů náš skvělý kolega tělocvikář. Věřím, že do našeho rodinného týmu seženeme zase takového obětavého sporťáka. Kontaktujte mě, prosím do zpráv na facebooku na mém profilu Ilona Skořepová nebo na e-mail: Ilona.Skorepova@seznam.cz, mobil: 734 575 492. Těším se na zájemce! :-)

Ilona Skořepová, ředitelka ZŠ a MŠ Pilníkov, 22.4.2020

Desatero pro vedení domácího učení

Na stránkách Základní školy Kunratice se objevilo zajímavé Desatero pro vedení domácího učení učiteli. Autoři v něm zdůrazňují, že méně je někdy více, že je třeba klást důraz na zpětnou vazbu nebo na rozmanitost forem práce. Kompletní přehled doporučení je zde. Součástí článku je také elektronická příručka Jak učit na dálku.

Petr Záliš, 20.4.2020

Vláda uvolňuje opatření, otevírá autobazary i sportoviště

Vláda schválila plán uvolňování opatření souvisejících s virovou nákazou. Od pondělí 20. dubna se tak mohou otevřít provozovny řemeslníků, farmářské trhy, autobazary či autosalóny. Od 20. dubna se mohou konat i venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců a svatby do deseti lidí, obojí za dodržení specifických hygienických opatření. Podrobnosti jsou zde.

Petr Záliš, 19.4.2020

Vybraná zjištění České školní inspekce k distančnímu vzdělávání

V termínu od 1. dubna do 14. dubna 2020 realizovala Česká školní inspekce řízené telefonické rozhovory s řediteli téměř 5.000 základních a středních škol. Cílem těchto telefonických rozhovorů bylo zjistit, jakými formami a způsoby školy distanční vzdělávání pojímají, na co se při vzdělávání zaměřují, jak se daří s žáky komunikovat, s jakými překážkami se setkávají nebo jakou pomoc či podporu potřebují. Celý článek je zde. Podrobnosti o průzkumu jsou také v přiloženém dokumentu.

Petr Záliš, 16.4.2020

Národní ped. institut zveřejnil další Bulletin pro podporu výuky

Národní pedagogický institut zveřejnil další speciál pro podporu výuky na dálku. V aktuálním Bulletinu je nabídka metodických návodů, tipů, a především webinářů zaměřených na hodnocení žáků. Ukazuje se, jak nutné je právě v této době ustoupit od zaběhnutých šablon školního „známkování“ žáků a zaměřit se především na takové formy hodnocení jejich práce a výkonu, které jsou pro ně motivující a které zohledňují daleko více než v běžném vzdělávacím procesu jejich individuální možnosti vzdělávat se z domova.

Petr Záliš, 16.4.2020

Plán vlády: žáci prvního stupně se do škol vrátí koncem května

Česká vláda zveřejnila svůj plán na postupné otevírání škol a dalších vzdělávacích zařízení. Například žáci prvního stupně základních škol se začnou vracet do lavic na konci května. Výuka by tu probíhala formou školních skupin do 15 dětí. Veškeré uvolňování opatření bude záviset na epidemiologické situaci a rozhodnutí ministerstva zdravotnictví. Podrobnosti jsou zde.

Petr Záliš, 16.4.2020

Online školení učitelů v rámci Šablon II

Centrum-Vzdělávání.CZ uspořádalo pro učitele první online školení v rámci Šablon II Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Videokonference byla zaměřena na dvě témata, konkrétně na Google Aps a PowerPoint. A jak vlastně hodnotili online školení samotní účastníci z různých škol? Velmi pozitivně – podle jejich slov proběhlo v pořádku a splnilo to jejich očekávání. Podrobnosti jsou zde.

Petr Záliš, 16.4.2020

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. vyhlašuje další výzvu

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., vyhlašuje dne 9.4.2020 6. výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem MAS KJH – IROP – ZVÝŠENÍ KAPACITY A KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. V rámci opatření budou podpořeny aktivity, které musí vést k inkluzi sociálně vyloučených osob, či sociálním vyloučením ohrožených osob, nebo zdravotně postižených osob. Příjem žádostí bude probíhat od 9.4.2020 od 10:00 hod. do 11.5.2020 do 12:00 hod. prostřednictvím Portálu IS KP14+. Zde naleznete veškeré informace, které se týkají vyhlášené výzvy MAS KJH – IROP – ZVÝŠENÍ KAPACITY A KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Vzhledem k nouzovému stavu v ČR bude konání semináře pro žadatele elektronickou formou. Termín zveřejnění pozvánky a prezentace k semináři bude upřesněn.

Hana Bryknarová, 9.4.2020

Příprava na léto v Kladském pomezí je v plném proudu

Ačkoliv nám zahájení letošní turistické sezóny překazily mimořádné události posledních týdnů, nezahálíme a připravujeme spoustu novinek. Jednou z nich je vydání letních turistických novin Kladského pomezí. Pro naše příznivce máme dobrou zprávu, protože o ně rozhodně nepřijdou. Všechna mimořádná opatření nás „naštěstí“ zastihla v době, kdy noviny vznikají, a díky tomu můžeme jejich obsah přizpůsobit současné situaci a jejímu vývoji. Zároveň chceme co nejvíce zohlednit i aktuální potřeby našich partnerů. Na pultech informačních center by se noviny měly objevit v půlce června. Kromě tištěné verze budou dostupné také v elektronické podobě na našem webu www.kladskepomezi.cz. A na co se v létě můžete těšit? Odpověď najdete v tiskové zprávě.

Petr Záliš, 9.4.2020

Je připraveno 9. vydání Zpravodaje SOP!

Jarní číslo Zpravodaje Společenství obcí Podkrkonoší je venku! Tedy, možná je ještě na úřadě Vaší obce, možná je na cestě k Vám anebo je už třeba ve Vaší schránce. Jisté je, že v první jarní dny spatřilo světlo světa již deváté vydání Zpravodaje SOP. Na jeho stránkách se například dozvíte, že těsně před Vánoci se náš svazek obcí rozrostl o nového člena – článek na str. 4 Vám obec představí. Přečtěte si celou tiskovou zprávu. Zpravodaj SoP v elektronické podobě je zde.

Jana Peterková, 7.4.2020

Národní ped. institut vydal další Bulletin pro podporu výuky

Národní pedagogický institut vydal další speciál pro podporu výuky na dálku. V aktuálním Bulletinu NPI ČR najdeme například tipy na podporu online výuky cizích jazyků nebo žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, seznam webinářů pro tento týden a další užitečné tipy a odkazy.

Petr Záliš, 7.4.2020

Špičkové podniky vrchařů musely být zrušeny

"Vyšší moc" v podobě pandemie koronaviru zasahuje i do světa sportu. V našem regionu se kvůli tomu neuskuteční Světový pohár ani 35. ročník Maratonstav Českého poháru v běhu do vrchu. Pořadatelé se přitom na obě akce chystali hodně pečlivě. V plánu bylo setkání s poděkováním za 35 roků práce na organizátorském poli v Hradci Králové nebo slavnostní zakončení v Úpici. Podrobnosti v tiskové zprávě.

Petr Záliš, 7.4.2020

S výukou na dálku pomáhá i Česká televize

Se vzděláváním žáků na dálku v těchto dnech pomáhá i Česká televize. Kromě projektu UčíTelka spustila také portál ČT edu, který je rozdělen na čtyři základní sekce. Jedná se o předškolní vzdělávání, první a druhý stupeň ZŠ a střední školy. Součástí nabídky jsou mimo jiné také oblíbená videa učitelů.

Petr Záliš, 6.4.2020

Online výuku podporuje kraj, odbor školství i MAP Trutnovsko II

Kvůli nebezpečí šíření koronaviru zůstávají naše školy stále zavřené. V těžké době přichází s pomocí Královéhradecký kraj. Na webové stránky Školy sobě dává výběr z nabídky online vzdělávacích materiálů a možnosti jednotného komunikačního prostředí. Důležitou roli v této době sehrává odbor školství v Trutnově i Místní akční plán rozvoje vzdělávání Trutnovsko II. Přečtěte si celou zprávu.

Petr Záliš, 3.4.2020

Městská knihovna Úpice nezahálí

Vážení čtenáři, jistě jste zaregistrovali, že z důvodu vyhlášení nouzového stavu je knihovna podle usnesení vlády České republiky zákon č. 72/2020 Sb. uzavřena s účinností od 13. března 2020. Je nám to líto, ale situace je taková jaká je a budeme doufat, že tento stav překonáme a vydržíme. My tady v knihovně nezahálíme. Zprvu jsme šili roušky pro Město Úpice, jeho organizace a občany. Nyní už se zase věnujeme knihovnické práci. Zapisujeme nové knihy, provádíme opravy, vyřazování, řazení fondu a další a další práce. ALE JE NÁM BEZ VÁS ČTENÁŘŮ SMUTNO!!! Těšíme se, až Vám budeme moci znovu knihy půjčovat, a přejeme všem pevné zdraví a sílu vše překonat! Více zde.

Městská knihovna Úpice, 3.4.2020

Výroba ochranných pomůcek jede na Trutnovsku naplno

Do boje s globální pandemií Covid-19 je naplno zapojené také Trutnovsko. Ochranné pomůcky vyrábí mimo jiné 3D tiskárna na Základní škole Úpice-Lány, potřebná plexiskla dodává společnost Tisk Ofset. Koordinátorem akce a distributorem potřebného materiálu pro celý region Trutnovska je Svazek obcí Východní Krkonoše. Podrobnosti v přiložené zprávě. Ochranné pomůcky, jejich výrobu i testování přibližují naše obrázky.

Petr Záliš, 1.4.2020

Výzva Šablony III

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil dne 31. března 2020 výzvy Šablony III č. 02_20_080 (MRR) a č. 02_20_081 (VRR) v prioritní ose 3. Přílohy výzev jsou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: Do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 29. června 2021 do 14:00:00 hodin. Bližší informace jsou zde.

Petr Záliš, 1.4.2020

Uzavírka silnice Kocbeře - Dvůr Králové!

Cestování mezi Dvorem Králové nad Labem a Kocbeřemi komplikuje oprava. Kvůli budování vodovodu a kanalizace v Krkonošské ulici je na výjezdu ze Dvora Králové neprůjezdný úsek silnice II/300. Objížďka vede do 31.7.2020 ze Dvora Králové na Choustníkovo Hradiště a Kocbeře. Bližší informace s mapou vyznačující uzavírku i objízdnou trasu najdete v příloze. Ve dnech 6.4. - 12.4. bude probíhat oprava objízdné trasy přes Komárov, podrobnosti zanesené do mapy jsou zde. Veřejná vyhláška s přechodnou úpravou provozu je zde.

Petr Záliš, 1.4.2020

Výzva na podporu výstavby vodovodů a kanalizací vyhlášena

Ministerstvo zemědělství České republiky vyhlásilo výzvu na podporu výstavby vodovodů a kanalizací pro obce nebo místní části měst do 1.000 obyvatel. Lhůta pro podání žádosti je od 1.4.2020 do 30.10.2020 nebo do vyčerpání alokace. Akce musí být realizovány v obcích nebo místních (městských) částech s velikostí do 1.000 obyvatel. Předkládané akce musí být v souladu se zpracovaným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (PRVKÚK) a musí mít pravomocné stavební povolení pro předloženou akci, popř. stanovisko vodoprávního orgánu, že stavební povolení na akci nebo její část není vyžadováno. Realizace akce musí být nejpozději do 31.12.2022. Podrobnější informace včetně oblastí podpory najdete v příloze.

Petr Záliš, 31.3.2020

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů

Dobrý den, posílám Vám seznam webinářů, které v projektu SYPO chystáme na tento týden. Nově jsme také spustili na našich webových stránkách blog. Pokud Vás zajímavá, jak současnou situaci vidí Vaši kolegové a jaké sdílejí tipy a své osobní zkušenosti, sledujte pravidelně nové příspěvky na www.projektsypo.cz/blog.

Věra Štěpánová, Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů – SYPO, 30.3.2020

Kraj vyzývá firmy, aby věnovaly elektronické vybavení školám

Náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Berdychová znovu vyzývá firmy, aby věnovaly elektronické vybavení školám, a to prostřednictvím webu darujmedoskol.cz. Počítače, které tak budou v majetku školy, ředitelé půjčí žákům, kteří nemají techniku potřebnou k online vzdělávání v době, kdy neprobíhá výuka na školách. Podrobnosti v tiskové zprávě.

Petr Záliš, 30.3.2020

Školy na Trutnovsku vyrábějí ochranné pomůcky i v noci

Do boje s pandemií koronaviru se v těchto dnech zapojuje i spousta lidí v našem regionu. Někde se šijí roušky, jinde se ochranné pomůcky vyrábějí na 3D tiskárnách. Koordinátorem akce a distributorem tolik potřebného materiálu pro Trutnovsko je Svazek obcí Východní Krkonoše (SOVK). „Poptáváme 3D tiskaře, jak ze strany škol, tak i dobrovolníků, kteří disponují 3D tiskárnami. Tiskařům proplácíme náklady, tedy energie a materiál. Materiál jsme schopni také tiskařům dodávat. Pokud mají školy 3D tiskárny, ale nemají zaměstnance na obsluhu, tak jsme schopni zajistit převoz na jinou základní školu, kde se již tisku věnují. Byla by škoda tyto kapacity nevyužít,“ vyzývá ke spolupráci manažer SOVK Jakub Rus. Více se dočtete v tiskové zprávě. Výrobu i ochranné produkty přibližují obrázky. Pokud máte kolem sebe lidi, kteří v dnešní nelehké době nemyslí jen na sebe a pomáhají druhým, dejte nám o nich vědět, ať o nich můžeme informovat veřejnost. Zájemci o 3D tisk mohou kontaktovat Jakuba Ruse na telefonním čísle 731 183 920 nebo na e-mailu jakub@vychodnikrkonose.cz.

Petr Záliš, 25.3.2020

Základní škola Úpice-Lány patřila chytrým hračkám

Fenomén zvaný robotika proniká na naše školy. Dorazil i na Základní školu Úpice-Lány, kde se nedávno konala akce nazvaná Chytré hračky. Uskutečnila se v rámci projektu Místní akční plán Trutnovsko II. Učitelé se tu seznamovali s programovatelnými hračkami, které by mohli následně uplatnit ve výuce. Školení vedli Václav Fišer a Zdeněk Heteš, zkušení lektoři z firmy Edutime. Podrobnosti jsou v tiskové zprávě. Prohlédněte si prezentaci lektorů, fotogalerii nebo videoreportáž.

Petr Záliš, 25.3.2020

Nouzový stav a omezení provozu kanceláře MAS

S ohledem na vyhlášený nouzový stav na území ČR přistoupila i Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s. k preventivnímu opatření. Tím je omezení provozu kanceláře a výkon zaměstnání převážně z domova. Jsme ale k zastižení na pracovních telefonech, jejich přehled je zde.

Jan Balcar, 23.3.2020

Školy sobě: upozornění pro ředitelky/ředitele škol na online poradu k e-learningu

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dne 20.03.2020 se uskutečnila videokonference zástupců ORP a realizátorů projektů MAP s realizačním týmem projektu "Digitální pohotovost", který má podpořit on-line vzdělávání na školách. Více informací o tomto projektu je dispozici na webu skolysobe.cz. Během této videokonference došlo k dohodě, že v rámci jednotlivých ORP budou uspořádány on-line porady pro ředitele základních škol, a to za účasti zástupců ORP, realizátorů MAP, odborníků z "Digitální pohotovosti" a zástupců Královéhradeckého kraje (tyto on-line porady jsou svolány paní Martinou Berdychovou, náměstkyní hejtmana KHK). Pro ORP Trutnov byl stanoven termín 01.04.2020 od 13:00 hodin. Na on-line poradu, která bude trvat maximálně 50 minut, se přihlásíte prostřednictvím odkazu zde. Nebudete k tomu potřebovat žádné speciální vybavení, stačí pouze počítač nebo notebook s reproduktorem (je vhodný i mikrofon, případně kamera - jde to však i bez nich, protože je k dispozici chat). Pokud se někomu z Vás nepodaří připojit napoprvé, zopakujte prosím pokus za okamžik znovu, operátor nemusí stihnout v časovém limitu povolit přístup mnoha účastníků najednou (na začátku této porady se doporučuje, aby měli všichni vypnutý mikrofon). Cílem on-line porady je povzbudit školy v jejich práci, zkoordinovat činnosti v této oblasti a pomoci ve vzájemném síťování. Zároveň Vám bude nabídnuta pomoc "Digitální pohotovosti"a dalších odborníků. Budete rovněž seznámeni se zdroji informací, hlavně v sekci Aktuality webu skolysobe.cz. Věřím, že se všichni on-line porady se zájmem zúčastníte a získané informace budou pro Vás i Vámi řízenou školu přínosem... Přeji všem pevné zdraví!

Dušan Rejl, MÚ Trutnov, 24.3.2020

Farma z Batňovic nabízí dvouvrstvé bavlněné roušky

Vážení starostové, partneři MAS, spoluobčané, obrátil se na mne Jaroslav Rosa, majitel farmy a chráněné dílny z Batňovic (www.farmarosa.cz) s nabídkou pro obce a instituce: chráněna dílna vyrábí dvouvrstvé bavlněné roušky. Cena za 1 kus je 30 Kč bez DPH. Počet pro odběr je libovolný. Zájemci volejte: Jaroslav Rosa – 602 114 919. Přejeme hodně zdraví, trpělivosti a odpovědnosti.

Jan Balcar, 22.3.2020

ZŠ a MŠ Dolní Olešnice hledá ředitele

Starostka obce vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dolní Olešnice, okres Trutnov. Předpokládaný nástup na pracovní místo: 1. srpen 2020 nebo dle dohody. Přihlášky s požadovanými doklady doručte nejpozději do 17. 4. 2020, do 12,00 hod. na adresu: Obec Dolní Olešnice, Dolní Olešnice čp. 39, 543 71 Hostinné. Podrobnosti jsou zde.

Petr Záliš, 20.3.2020

Nouzový stav: odklad akcí, ale i novinky týkající se e-learningu

Aktuální dění v republice má vliv i na dění v našem regionu. Kvůli vyhlášení nouzového stavu jsme byli nuceni odložit akce plánované v rámci projektu MAP Trutnovsko II. Aktuální kalendář je zde. V nelehké době se snažíme pomoci žákům, rodičům i učitelům. Budeme zde a také na našem facebooku zveřejňovat novinky týkající se e-learningu. Příkladem za všechny je návod Jak učit online zveřejněný v rámci Systému podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů.

Petr Záliš, 18.3.2020

Společnost Corinth uvolnila knihovny pro domácí použití zdarma

Vážení realizátoři MAP, ráda bych vás informovala o dvou věcech. 1. Společnost Corinth uvolnila všechny knihovny pro domácí použití zdarma, a to včetně webinářů pro učitele s inspirací, jak se dá s aplikací pracovat. Více informací najdete na našem školském informačním portálu a na FB profilu Implementace KAP v Královéhradeckém kraji. 2. Zároveň zveřejňujeme informaci o kurzech pro žáky základních a středních škol Red Monster (Unicorn): redmonster.cz, aktuální informace též na facebooku. Zpracováváme také výstupy z dotazníků, který vyplňovaly školy na naši pondělní žádost. Aktuálně máme 92 odpovědí, necelých 30 % škol uvádí, že potřebují pomoc. Budete podrobně informováni, abyste měli přehled o školách ve svém území.

Alena Svátková, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 18.3.2020

Krajská podpora v zavádění nebo zkvalitnění on-line výuky

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, uvědomujeme si, v jak obtížné situaci se v této době nacházíte. Rádi bychom vás ujistili, že v ní nejste sami, a chtěli bychom vám, učitelkám a učitelům, nabídnout podporu v zavádění nebo zkvalitnění on-line výuky. Z iniciativy paní Martiny Berdychové, náměstkyně hejtmana, zahajuje svoji činnost pilotní projekt realizovaný ve spolupráci Ministerstva průmyslu a obchodu a Královéhradeckého kraje s odbornou podporou Klubu aktivních ve vzdělávání. Realizační tým je tvořen skupinou odborníků na on-line vzdělávání převážně z řad učitelů a studentů ochotných sdílet s vámi jejich zkušenosti. Cílem projektu je pomoci vyučujícím v realizaci on-line vzdělávání. Podrobnosti jsou zde.

Alena Svátková, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 17.3.2020

MAS Království - Jestřebí hory rozjíždí YouTube kanál

Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s. zřídila svůj YouTube kanál. Kromě videí z dřívější doby v něm budou přibývat také aktuální videoreportáže. Ta nejnovější přibližuje výjezd ředitelů ZŠ a MŠ z území ORP Trutnov na jižní Moravu, vidět ji můžete zde. Budeme rádi, když si YouTube kanál MAS KJH dáte do oblíbených položek a stanete se odběrateli našich příspěvků.

Petr Záliš, 16.3.2020

Město Úpice hledá dobrovolníky

Město Úpice prosí o pomoc (nejen) studenty Městského gymnázia a střední odborné školy (zejména žáky druhých a třetích ročníků) k případné dobrovolnické práci. Jednalo by se zejména o donášku nákupů seniorům v době vyhlášeného mimořádného stavu. Případní zájemci mají možnost se přihlásit prostřednictvím formuláře na webových stránkách města Úpice. Více informací poskytne Městský úřad v Úpici.

Petra Nývltová, koordinátor studentského parlamentu, 16.3.2020

NOUZOVÝ STAV ODKLÁDÁ AKCE!

V souvislosti s aktuálním vývojem kolem šíření koronaviru odkládáme aktivity, které se měly uskutečnit v době vyhlášeného nouzového stavu (až do 12.4.). Konkrétně se jedná o tradiční akci Vlajka pro Tibet, která měla v zasedací místnosti MAS KJH proběhnout v úterý 24.3. Neuskuteční se ani výjezd starostů na jižní Moravu plánovaný na 25.3. - 27.3. Opatření vydaná vládou se dotknou také projektu Místní akční plán (MAP) Trutnovsko II. Odkládají se akce Jak přivést děti do světa mezi řádky (pracovní skupina čtenářská gramotnost, původní termín 17.3.) a také Setkání ředitelů škol k problematice rizikového chování (PS rovné příležitosti, 18.3.). Zjišťovali jsme, jak postupují jiné realizační týmy MAP v republice, a přistupují k tomu podobně. Uvedené akce spadající pod MAP i výjezd starostů se určitě uskuteční v náhradním termínu, o všem důležitém vás budeme informovat na těchto stránkách i na sociálních sítích. Omlouváme se za komplikace, snad se situace brzy uklidní.

Petr Záliš, 13.3.2020

PS pro rozvoj matematické gramotnosti se aktuálně zaměřuje na robotiku

Po implementační aktivitě „Chytré hračky“, která proběhla na ZŠ Úpice-Lány 11. 3. 2020, se v kabinetu fyziky sešla pracovní skupina, aby ohodnotila tuto akci. Dle reakcí a spolupráce zúčastněných učitelů byla vyhodnocena kladně a přínosně. Pracovní skupina bude svoji činnost v roce 2020 zaměřovat především na robotiku. Podrobnosti v zápisu z jednání, prohlédněte i fotogalerii.

Barbora Procházková, 12.3.2020

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti má novou posilu

PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti posílená o novou členku z řad mateřských škol, ředitelku MŠ Rtyně v Podkrkonoší – Zdeňku Jirkovou, se sešla 10. března 2020 opět v Městské knihovně Úpice. Doladila program své první plánované implementační aktivity „Jak přivést děti do světa mezi řádky“, konanou v rámci projektu MAP Trutnovsko II. Více se dočtěte v zápisu, prohlédněte si také obrázky z jednání.

Barbora Procházková, 11.3.2020

Ředitelé škol z Trutnovska vyrazili za cimbálem na jižní Moravu

Vystoupení folklórních souborů, zvučnou cimbálovku, spoustu zážitků a také inspiraci přineslo v pořadí již 5. Společné výjezdní jednání ředitelů základních a mateřských škol z Trutnovska. Desetičlenná výprava se ve dnech 4. – 6. března vypravila na jižní Moravu. Akce se konala v rámci projektu Místní akční plán (MAP) Trutnovsko II. „Páté výjezdní zasedání našich ředitelů bylo zaměřené na hudební výchovu. Zvolili jsme úmyslně jižní Moravu, protože tady je unikátní propojení folklórních souborů se školami. Navštívili jsme tři zajímavá místa, myslím, že každý účastník si našel to svoje,“ zhodnotil výjezd Jan Balcar, ředitel Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory o.p.s. a manažer MAP Trutnovsko II. Více v přiložené tiskové zprávě. Prohlédněte si také fotogalerii. Pusťte si také videoreportáž z cesty. Putování naší výpravy zachytila ve své reportáži také TV Strážnice.

Petr Záliš, 10.3.2020

Pozvánka na akci Chytré hračky

Základní škola Úpice-Lány bude ve středu 11. března již od 10 hodin hostit akci s názvem "Chytré hračky". Půjde o setkání nadšenců, kteří mají chuť vyzkoušet, otestovat a pohrát si s chytrými hračkami pod vedením zkušených a zapálených lektorů z firmy Edutime. Akce je určena pro učitele, žáky i studenty, kteří se chtějí naučit něco nového. "Chystáme přehlídku programovatelných hraček používaných ve školství a také krátký rychlokurz k používání ozobotů," prozrazuje Václav Fišer, který bude společně s kolegou Zdeňkem Hetešem účastníky světem chytrých hraček provázet. Prosíme případné zájemce o potvrzení účasti do úterý 10. 3. 2020 na adrese www.bit.ly/roboupice, na e-mailu zalis@kjh.cz nebo na tel. 731 453 724. Akci připravili členové pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti fungující v rámci projektu MAP Trutnovsko II.

Petr Záliš, 10.3.2020

Starostové a zastupitelé si rozšířili obzory

Více než tři desítky starostů a zastupitelů ze Společenství obcí Podkrkonoší, Svazku obcí Jestřebí hory a Úpice dorazily do zasedací místnosti Místní akční skupiny (MAS) Království – Jestřebí hory, o.p.s. Zúčastnily se tu 2. Setkání zastupitelů z území MAS. Akce se mohla uskutečnit díky spolupráci uvedených svazků obcí se Svazem měst a obcí České republiky v rámci projektu Efektivní správa obcí. Podrobnosti jsou v přiložené tiskové zprávě. Obrázky ze setkání jsou zde. Prohlédněte si také prezentaci lektora Jana Horníka.

Petr Záliš, 10.3.2020

Projekt Božena 200 se představuje

Božena Němcová, nejslavnější česká spisovatelka, prožila v Kladském pomezí šťastné dětství i část svého mládí. V letošním roce si připomínáme 200 let od jejího narození. Při této příležitosti vznikl projekt Božena 200, který vás zavede na místa, která jsou s jejím životem spjata a stala se inspirací pro její dílo. Ale to není vše… Více se dočtete v tiskové zprávě obecně prospěšné společnosti Kladské pomezí.

Petr Záliš, 10.3.2020

V Úpici se řeší rizikové chování i rovné příležitosti ve školách

V rámci Místního akčního plánu Trutnovsko II je projednávána také otázka rovných příležitostí (RP) a řešení přechodů ve vzdělávání. Pracovní skupina RP se v druhé polovině února sešla hned dvakrát. Ve čtvrtek 20.2. došlo mimo jiné k vyhodnocení dotazníku Rizikové chování, který vyplňovali ředitelé škol z Úpicka. Zápis z tohoto jednání je zde. Další setkání této pracovní skupiny se uskutečnilo v pátek 28.2. Zaměřilo se na přípravu setkání ředitelů škol k problematice rovných příležitostí, které se uskuteční 18.3. na Městském úřadu v Úpici. Zápis je zde. Klikněte také na obrázky z obou jednání.

Petr Záliš, 9.3.2020

Koletova Rtyně: Ondřej Ruml i muzikanti ze Slovenska

Ve Rtyni v Podkrkonoší se uskuteční 56. ročník hudebního festivalu Koletova Rtyně. Na několika místech ve městě se bude konat v sobotu 4. dubna. Vše odstartuje hudební workshop v Orlovně. Přehlídka nabídne také vystoupení Ondřeje Rumla nebo hudebníků ze Slovenska. Plakát je zde.

Petr Záliš, 6.3.2020

5. výzva s názvem MAS KJH – IROP – Bezpečnost a udržitelnost dopravy II.

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s., vyhlásí dne 6.3.2020 5. výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem MAS KJH – IROP – Bezpečnost a udržitelnost dopravy II. Výzva je zaměřena na aktivitu Cyklodoprava. Příjem žádostí bude probíhat od 6.3.2020 od 10:00 hod. do 9.4.2020 do 10:00 hod. prostřednictvím Portálu IS KP14+. Zde naleznete veškeré informace, které se týkají uvedené výzvy MAS KJH – IROP – Bezpečnost a udržitelnost dopravy II. Pozvánku na seminář najdete zde.

Daniela Müllerová, 4.3.2020

Pozvánka na Tibetský večer

V zasedací místnosti Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. se 24. března 2020 od 17 hodin opět uskuteční tradiční podvečer spjatý s celosvětovou akcí „Vlajka pro Tibet“, kdy si každoročně připomínáme okupaci Tibetu Čínou. Vždy je připraven i doprovodný program - letos jsme zvolili hudebně meditační večer, jehož náplní budou hry na tibetské mísy v podání Waltera Erbera, Jiřího Peterky a Ondřeje Straky. Těšit se můžete na tibetský čaj, který bude podávat jako vždy Matěj Šlegr a Petra Nývltová. Na akci Vás všechny srdečně zve Studentský parlament a Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.! Více info na plakátu.

Lenka Procházková, 4.3.2020

Hrad Vízmburk: pozvánka na setkání před zahájením stavby

Dovoluji si Vás pozvat na oficiální zahájení stavby "Zastřešení hradu Vízmburk", které se koná příští pátek 6.3. od 14 hodin. Pozvánka je zde. Čas je přizpůsoben aktérům (dodavatelům) stavby a hostům. Máte-li možnost se zúčastnit, budeme rádi. Posílám leták - upoutávku na veřejnou sbírku. Cílem sbírky je 500 tisíc Kč. Nyní máme na transparentním účtu 275 tisíc Kč. Snažíme se tedy získat ještě 225 tisíc Kč. Před 6 lety byla sbírka úspěšná a vybralo se 150 tisíc Kč. Věřím, že se nám peníze povede vybrat. Vše se chýlí ke zdárnému zahájení prací. Předem děkuji za Vaši podporu naší kulturní památky.

Jaroslav Balcar, 4.3.2020

2. Setkání zastupitelů přesunuto do zasedací místnosti MAS KJH

Vážení zastupitelé, upozorňujeme, že z organizačních důvodů bylo 2. Setkání zastupitelů přesunuto do zasedací místnosti MAS KJH o.p.s. (budova bývalé restaurace Republika, naproti Policii ČR). Adresa: Regnerova 143, Úpice. Program zůstává beze změn. Pro bližší informace volejte 730 164 404 nebo 777 851 871. Děkujeme za pochopení a zítra se těšíme s Vámi na viděnou.

Jana Peterková, 2.3.2020

Rtyně hledá průvodce v muzeu a pracovníka informačního centra

Město Rtyně v Podkrkonoší vyhlašuje výzvu na obsazení pracovní pozice Průvodce v muzeu a pracovník IC. Náplní práce je průvodcovská činnost v městském muzeu, poskytování informací v rámci turistického informačního centra nebo pomoc při organizaci doplňkových kulturních akcí v muzeu. Podrobnosti jsou zde.

Petr Záliš, 3.3.2020

Kulturní nabídka ve Rtyni v Podkrkonoší

Ve Rtyni v Podkrkonoší se uskuteční hned několik zajímavých akcí. Zváni jsme například setkání seniorů s představiteli města, která proběhne ve čtvrtek 5.3. od 14 hodin - podrobnosti jsou zde. Chystá se také beseda historika Richarda Švandy Zajímavosti a taje našeho kraje, která se uskuteční ve čtvrtek 12. března od 18 hodin. Rtyně také vyhlašuje Soutěž o nejhezčí velikonoční kraslici. Kino Na Rychtě bude ve čtvrtek 16.4. od 18 hodin hostit přednášku "Změny v krajině od pravěku po současnost". Přikládáme i program rtyňského biografu.

Petr Záliš, 3.3.2020

Řídicí výbor schválil aktualizovanou verzi Strategického rámce MAP

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. a MAS Krkonoše vyhlásily v letošním roce výzvy na podporu investic do vzdělávání. I proto se v prosinci Řídicí výbor MAP Trutnovsko II dohodl, že dá školám více času na aktualizaci projektových záměrů. V únoru prostřednictvím internetového hlasování schválil aktualizovanou verzi Strategického rámce MAP Trutnovsko II – schválená verze je zde, zápis z internetového hlasování je zde.

Jan Balcar, 2.3.2020

Pomáháme ředitelům "jak na to"

26. 2. 2020 v zasedací místnosti MAS KJH, o.p.s. mohli ředitelé a zástupci škol využít možnosti nabídnuté pomoci členy Realizačního týmu MAP Trutnovsko II Karla Turka a Michala Hátle při tvorbě Strategického plánu rozvoje školy. Jako vodítko pro tuto činnost sloužila vypracovaná šablona s jednotlivými body postupu. Proběhlo vysvětlení, určení priorit a následně i osobní konzultace s jednotlivými školami. Šablona je k nahlédnutí společně s obrázky. "Celé setkání probíhalo formou diskuze a vzájemné komunikace za účelem podpory škol v oblasti strategického plánování. Jednání hodnotím jako zdařilé a přínosné, neboť zástupci škol měli zájem diskutovat, byly rozebrány výstupy, které již měli přítomní předpřipraveny a případné nejasnosti v kapitolách v šabloně byly vysvětleny. Samozřejmě pokud budou mít školy zájem se nad šablonou sejít individuálně, stačí zavolat a domluvíme termín osobního setkání,“ zhodnotil workshop jeden ze školitelů Karel Turek.

Barbora Procházková, 2.3.2020

Zimní běžecká liga skončila

Závodem v Malých Svatoňovicích skončil seriál běžeckých závodů - 26. ročník Zimní běžecké ligy (ZBL) o krále Jestřebích hor. Seriál závodů začal v Úpici Mikulášským během a s názvem "Zimní" moc společného letos neměl. Všechny závody se běžely bez sněhové pokrývky a většinou za příjemného počasí. V celém seriálu startovalo 607 mužů a 178 žen včetně dětí. Dětské kategorie tentokrát byly obsazeny méně než jiné roky, ale na kvalitě běžeckého pole to nebylo znát. Nejlépe byly obsazeny všechny mužské kategorie. Celkovým vítězem se stal Pavel Jelen z Hvězdy Pardubice před Vítězslavem Šolcem a Vladislavem Dufkou (oba z BK Náchod). V kategorii žen zvítězila Pavlína Petrovová před Evou Kirschovou - obě z Trutnova. Kompletní výsledky jsou zde. Pořadatelé již mají připraveny trasy pro další ročník ZBL.

Karel Šklíba, 2.3.2020

Ředitelé škol z Trutnovska vyrazí za inspiracemi na Moravu

V pořadí již 5. Společné výjezdní zasedání ředitelů základních a mateřských škol z území ORP Trutnov bude zaměřené na hudbu. Autobus s účastníky zájezdu vyrazí ve středu 4.3. na jižní Moravu. Připravený program je hodně pestrý. Na ZŠ ve Velké nad Veličkou budou moci ředitelé škol z Trutnovska obdivovat umění místního folklórního kroužku, v Tasově se seznámí s hudební výchovou dětí ve školce a svůj nabitý program zakončí na Základní umělecké škole Strážnice. Z inspirativní cesty se vrátí v pátek. Pozvánka s podrobnějším programem je zde. Akce se koná v rámci implementačních aktivit zařazených do Místního akčního plánu Trutnovsko II.

Petr Záliš, 28.2.2020

Radvanice propadnou kouzlu autodráhy

V Radvanicích budeme moci propadnout kouzlu autodráhy. Tělocvična místní školy bude ve dnech 29.2. - 1.3.2020 hostit akci s názvem Radvadráha. Pořádají ji radvaničtí letečtí modeláři ve spolupráci s obcí, ZŠ Radvanice a sběrateli, kteří své autodráhy zapůjčili. Řidičské umění si tu mohou vyzkoušet malí i velcí. Plakát s podrobnějšími informacemi je zde.

Petr Záliš, 22.2.2020

Seminář pro žadatele k výzvě č. 4 z programu IROP na téma Infrastruktura vzdělávání

Dne 20.2.2020 proběhl v zasedací místnosti MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. v Úpici seminář pro žadatele k výzvě č. 4 z programu IROP na téma Infrastruktura vzdělávání. Ukončení příjmu žádostí o podporu do této výzvy je 20.3.2020 ve 12:00 hodin. Přikládáme prezentaci a také obrázky ze semináře.

Hana Bryknarová, 21.2.2020

Seminář o sdílení dobré či špatné praxe

Zástupci patnácti obcí z území MAS Království – Jestřebí hory se sešli v pensionu Konírna v obci Vítězná na semináři, který měl, trochu netypicky, poradit, co nedělat při řízení obecních projektů. Přítomní zástupci obcí se během setkání zapojili do debaty a přicházeli se svými vlastními zkušenostmi. Podrobnější informace jsou v tiskové zprávě. Seminář ve Vítězné přibližuje fotogalerie na stránkách Společenství obcí Podkrkonoší.

Jana Peterková, 19.2.2020

4. výzva s názvem MAS KJH – IROP – Infrastruktura vzdělávání II.

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., vyhlašuje dne 14.02.2020 4. výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem MAS KJH – IROP – Infrastruktura vzdělávání II. V rámci opatření bude kladen důraz na podpoření aktivit, které povedou ke zvýšení kvality vzdělávání žáků v klíčových kompetencích, a to ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Důraz bude kladen na výuku technických a řemeslných dovedností, na zvyšování zájmu žáků o přírodní obory, zlepšování jejich komunikačních schopností v cizích jazycích a o práci s digitálními technologiemi. Tyto aktivity budou podpořeny v základních školách. Příjem žádostí bude probíhat od 14.02.2020 od 10:00 hod. do 20.03.2020 do 12:00 hod. prostřednictvím Portálu IS KP14+. Zde naleznete veškeré informace, které se týkají vyhlášené výzvy MAS KJH – IROP – Infrastruktura vzdělávání II, včetně pozvánky na seminář, který se bude konat 20.02.2020 od 09:00 v kanceláři MAS.

Hana Bryknarová, 14.2.2020

Výběrové řízení na pozici referent státní správy a samosprávy

Obec Vítězná vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent státní správy a samosprávy s pracovním poměrem na dobu neurčitou. Požadováno je středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou a trestní bezúhonnost. Předpokladem jsou dobré organizační a komunikační schopnosti, vysoká aktivita a výkonnost, profesionalita a slušnost. Podrobnější informace jsou zde.

Petr Záliš, 18.2.2020

Do Úpice dorazí bajkeři i skvělé kapely

Podkrkonoší bude po roce zase patřit bajkerům. V Úpici a okolí se v sobotu 23. května uskuteční už 17. ročník oblíbeného MTB maratonu, tentokrát pod novým názvem Qayron Jestřebí hory 2020. Závodní trasy dlouhé 100, 60 a 40 kilometrů povedou mimo jiné přes Trutnov Trails a hřeben Jestřebích hor. Účastníkům se za pěkného počasí naskytnou krásné výhledy na Krkonoše nebo Orlické hory. „Součástí akce bude i celodenní program pro děti, biketrialová exhibice Petra Krause a Ondry Šenka. Zájemci také budou moci otestovat kola a elektrokola nové značky Qayron,“ prozrazuje mluvčí akce Lucie Vávrová. Více se dočtete v tiskové zprávě. Přikládáme také plakát.

Petr Záliš, 14.2.2020

Masopust v Havlovicích

Ve čtvrtek 20. února se uskuteční tradiční masopustní průvod obcí Havlovice. Začínáme v 16,30 hodin na Králově kopci a pokračujeme ke škole a na hřiště, kde budou pro děti připravené soutěže a úkoly o ceny. Přijďte v maskách, užijeme si masopustní zábavu a tradiční občerstvení. Zde je plakátek. Akci pořádá ZŠ a MŠ Havlovice ve spolupráci s Klubem amatérských herců a TJ Sokol.

Jaroslav Balcar, 16.2.2020

Pozvánka na setkání zastupitelů z území MAS KJH

Městský sál v Úpici bude v úterý 3.3. od 16 hodin hostit 2. setkání starostů a zastupitelů z území Místní akční skupiny Království - Jestřebí hory. Zazní tu mimo jiné důležité informace k zákonu o obcích, lektorem bude JUDr. Jan Horník, Ph.D., tajemník Městského úřadu Dobříš. Po skončení školení bude následovat neformální diskuse s občerstvením. Podrobnosti jsou v přiložené pozvánce.

Petr Záliš, 11.2.2020

Masopust v Podkrkonoší

Masopustní veselí dorazilo i do Podkrkonoší. Na Masopustní veselí s Markétou Hrubešovou a bohatým programem nás láká Vítězná, pozvánku na sobotu 15.2. máte zde nebo na www.festivalzazitku.cz. Průvod mase projde ve stejný den také Kohoutovem, mrkněte na bližší informace.

Petr Záliš, 11.2.2020

Poslední ročník Festivalu zážitků odkrývá svůj program

Na co se mohou těšit návštěvníci Kladského pomezí v letošní sezóně? Především na projekt Festival zážitků, který vstupuje do svého třetího, a tedy posledního ročníku. V červenci a v srpnu letošního roku budou v rámci Festivalu zážitků na české i polské straně představeny zapomenuté i stále živé regionální tradice. Návštěvníci se seznámí s nejrůznějšími řemesly, regionálními zvyky či tradičními pokrmy a jejich výrobou. Připraveno je devět různých zážitkových akcí na každý den v týdnu. Více informací najdete v příloze nebo na www.festivalzazitku.cz.

Markéta Tomanová, 11.2.2020

Pozvánka na kulturní akce

Na území Svazku obcí Jestřebí hory se bude konat hned několik zajímavých akcí. Tak třeba ve Velkých Svatoňovicích se půjde v sobotu 15.2. na karneval. V Batňovicích se v neděli 16.2. bude hrát divadelní představení Dlouhý, Široký a Krátkozraký. Do třetice pro vás máme pozvánku do Chvalče, kde v sobotu 22.2. vypukne Masopust.

Petr Záliš, 8.2.2020

Dětský karneval a Sportovec Úpice

Sportovní výbor města Úpice zve širokou veřejnost na slavnostní vyhlášení ankety Sportovec Úpice 2019. Akce se v divadle Aloise Jiráska uskuteční v úterý 25.2.2020 od 18 hodin. Hostem slavnostního večera bude známý kardiochirurg, přednosta Kardiocentra IKEM prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. Doprovodné vystoupení obstará ArtMoving akademie. Prohlédněte si plakát. Základní škola Úpice - Lány také zve na Dětský karneval, podrobnosti k 22. ročníku této akce najdetezde.

Petr Záliš, 8.2.2020

Pension a Restaurace Radvanice: Hamburger víkend i společenské hry

Pension a Restaurace Radvanice uspořádá od pátku 14.2. do neděle 16.2.2020 Hamburger víkend. V rámci oblíbené kulinářské akcie bude hamburgery připravovat místní šéfkuchař Petr Mužík, plakát je zde. Na stejném místě se v sobotu 15.2. uskuteční 7. ročník turnaje „Člověče nezlob se“. Děti se tu budou tradiční společenské hře oddávat od 14, dospělách potom od 20 hodin. Přijďte se pobavit. Bližší informace naleznete v přiloženém letáku.

Petr Záliš, 8.2.2020

Setkání k tvorbě Strategického plánu rozvoje školy

Koordinátoři škol na území ORP Trutnov obdrželi v těchto dnech šablonu, která usnadní tvorbu Strategického plánu rozvoje školy. Autoři šablony Karel Turek a Michal Hátle jsou si vědomi, že někdo možná bude k této šabloně potřebovat bližší informace. Z tohoto důvodu uspořádají pro zájemce setkání, kde bude možné případné nejasnosti probrat. Termín setkání je stanoven na středu 26. února 2020 od 13 hodin v zasedací místnosti MAS Království - Jestřebí hory (Regnerova 143, 542 32 Úpice). Potvrzení účasti či případné dotazy adresujte na turek_karel@email.cz.

Petr Záliš, 6.2.2020

Inspirativní exkurze pro učitele

Rozvoj vzdělávání na Náchodsku - MAP II pořádá exkurzi pro učitele do ZŠ Mozaika Rychnov nad Kněžnou. Během inspirativního dopoledne bude možné mimo jiné pozorovat výuku v hodině matematiky, kde se učí metodou Hejného. Podrobnosti v přiloženém letáku.

Petr Záliš, 6.2.2020

Školám bude pomáhat odborný konzultant

Základním a mateřským školám na území ORP Trutnov se nabízí zajímavá příležitost. V rámci projektu MAP Trutnovsko II teď mohou prodiskutovat své investiční záměry. Až pět hodin ročně bude každé škole k dispozici Michal Hátle, odborný konzultant na vyhledávání finanční zdrojů. Pracovní skupina (PS) Financování také pracuje na dotačním kalendáři a dalších dokumentech, které by partnerům v regionu mohly pomoci. Zápis z posledního jednání této PS je zde, obrázky jsou zde.

Petr Záliš, 6.2.2020

Studánecký masopust nabídne hudbu i bohaté občerstvení

V Malých Svatoňovicích se v sobotu 22. února uskuteční Studánecký masopust. Veselici zahájí ve 14 hodin sraz maškar u obecního úřadu. Průvodu masek na náměstí obstará hudební doprovod mládežnický orchestr ZUŠ A. M. Buxton Úpice. Připraven bude také další program i bohaté občerstvení, plakát je zde. Všichni jste srdečně zváni!

Petr Záliš, 5.2.2020

Pozvánka na seminář na téma Veřejné zakázky v praxi

Pro případné zájemce máme pozvánku na připravovaný seminář na téma „Veřejné zakázky v praxi“, který se uskuteční 20. února 2020 v Hradci Králové. V rámci semináře se dozvíte, jak na přípravu zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy, vyhlášení zakázky a kompletní vedení celé dokumentace. Dále budete seznámeni s postupem otevírání obálek s nabídkami a jejich posouzení a hodnocení, a také Vám předáme rady, jak komunikovat s uchazeči v průběhu celého řízení. Kapacita semináře je omezena, v případě zájmu se neváhejte přihlásit zde. Podrobnosti jsou v příloze.

Diana Kuncová, 5.2.2020

Dotazník k regionálně zaměřené výuce na školách

Prostřednictvím ředitelů základních škol na území ORP Trutnov jsme oslovili učitele, kteří by ve své výuce chtěli více a systematičtěji pracovat s místními a regionálními tématy. K problematice místně zakotveného učení (MZU) jsme také připravili dotazník. Učitelé mají čas na jeho vyplnění do 21. února. Po zpracování dat z formuláře zájemce o tuto problematiku osobně oslovíme a seznámíme s dalšími detaily. Chystá se také tematické setkání, které proběhne 15. dubna od 14 hodin v Horním Maršově.

Petr Záliš, 3.2.2020

V Úpici proběhne setkání k problematice rovných příležitostí

V těchto dnech jsme rozeslali dopis zástupcům škol, které spadají do přenesené působnosti MÚ Úpice. Jde o pozvánku na setkání k problematice rovných příležitostí, které se uskuteční 18.3.2020 od 13 hodin v zasedací místnosti MÚ v Úpici. V uvedeném dopise je také odkaz na dotazníkové šetření "Rizikové chování", dotazník je k nahlédnutí zde.

Petr Záliš, 31.1.2020

Seminář - Bezpečnost a udržitelnost dopravy

Dne 23.1.2020 proběhl v zasedací místnosti MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. v Úpici seminář pro žadatele k výzvě č. 3 z programu IROP na téma Bezpečnost a udržitelnost dopravy. Ukončení příjmu žádostí o podporu do této výzvy je 28.2.2020 v 10:00 hodin. Prezentaci ze semináře najdete zde. Prohlédněte si také obrázky zachycující účastníky semináře.

Daniela Müllerová, 27.1.2020

Havlovice uspořádají zase sportovní tábory pro děti

I v letošním roce organizuje TJ Sokol Havlovice sportovní tábory pro děti. Probíhat budou vždy od neděle do pátku. Děti zde zažijí nevšední chvíle při sportování, poznávání přírody a hradu Vízmburk. Přikládáme bližší informace, přihlášku a leták. Podívejte se také na reportáž Televize-JS z loňského tábora.

Jaroslav Balcar, 27.1.2020

MAS pomohla ZŠ Úpice-Lány k novým dílnám

Žákům Základní školy Úpice-Lány slouží od letošního ledna nové dílny. Na vybavení a vnitřní rekonstrukci si škola zažádala prostřednictvím Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. v rámci 1. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Na co konkrétně byla využita částka dotace z Evropské unie ve výši 1 300 997 Kč můžete vidět v reportáži Televize-JS.

Jan Balcar, 22.1.2020

Děti v regionu mají mít stejnou šanci na vzdělání

Všechny děti v našem regionu by měly mít stejnou šanci na vzdělání. Cesty ke splnění tohoto cíle hledá i pracovní skupina (PS) pro rovné příležitosti fungující v rámci projektu MAP Trutnovsko II. Uvedená PS jednala 9.1.2020 v zasedací místnosti MAS KJH v Úpici. Účastníci jednání mapovali aktuální situaci a také plánovali. Na Úpicku se chystá dotazníkové šetření nebo tematický „kulatý stůl“. Podrobnosti jsou v zápisu z jednání, klikněte také na obrázky z jednání PS.

Petr Záliš, 20.1.2020

Ve výuce by se mělo více pracovat s regionálními tématy

Na našich školách by se mělo více pracovat s místními a regionálními tématy. O zařazení postupů „místně zakotveného učení“ (MZU) do výuky usiluje pracovní skupina (PS) pro neformální a zájmové vzdělávání, která se sešla 7.1.2020 ve Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory (SEVER) v Horním Maršově. Členové PS teď oslovují školy zapojené do projektu MAP Trutnovsko II s cílem získat ke spolupráci kantory, kteří postupy MZU používají nebo by je do výuky chtěli zařadit. V Horním Maršově se potom 15.4. uskuteční setkání zájemců o danou problematiku. Zápis z jednání PS je zde, přikládáme rovněž Principy MZU. Prohlédněte si také malou fotoreportáž z jednání PS.

Petr Záliš, 20.1.2020

Velké Svatoňovice budou ve víru tance

Obec Velké Svatoňovice si vás dovoluje srdečně pozvat na 5. ples obce. Na polku, valčík nebo jive dojde v K - Klubu ve Velkých Svatoňovicích v sobotu 29. února od 20 hodin, vstupné je 100 korun. Pořadatelé slibují minutkové speciality, soutěž o ceny i předtančení. Hrát bude HF Band a skupina Compot. Předprodej vstupenek probíhá na Obecním úřadě Velké Svatoňovice. Plakát je zde.

Lenka Procházková, Petr Záliš, 18.1.2020

Sběr vzorků na havlovický košt slivovice a likérů zahájen

Sběr vzorků na 13. česko - slovenský košt slivovice a likérů v Havlovicích byl zahájen. Oblíbená akce proběhne v kulturním domě v Havlovicích 22. února, její součástí bude opět i bohatý folklórní program. Vzorky je možné odevzdávat na sběrných místech v Havlovicích, Novém Městě nad Metují a ve Vestci. Kontaktní telefony a další důležité informace najdete v příloze.

Lenka Procházková, Petr Záliš, 18.1.2020

Seminář pro žadatele k výzvě IROP – Bezpečnost a udržitelnost dopravy

Dne 23. ledna 2020 v 10:00 hodin se v zasedací místnosti MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. (Regnerova 143, Úpice) uskuteční seminář pro žadatele k výzvě číslo 3 z programu IROP – Bezpečnost a udržitelnost dopravy. Žádáme zájemce o tento seminář, aby svou účast potvrdili do 17. ledna 2020 do 10:00 hodin na e-mail mullerova@kjh.cz. Pozvánku naleznete zde.

Daniela Müllerová, 14.1.2020

V Radvanicích je stále volné pracovní místo - prodloužení termínu pro uchazeče

VODA-RA s.r.o. stále nabízí obsazení pracovního místa na pozici údržby a správy vodovodního řadu a kanalizace, obecních objektů, zařízení a veřejných prostranství. Více informací naleznete v přiložené nabídce ZDE. Tuto a další aktuality najdete zároveň na www.radvanice.cz.

Petr Záliš, 7.1.2020

MAP - plán aktivit leden až březen 2020

V rámci projektu „MAP Trutnovsko II“ byl aktualizován Plán aktivit pro období leden - březen 2020. Zahrnuje plán činnosti jednotlivých pracovních skupin i další akce, mezi něž patří například další výjezd ředitelů nebo cesta za inspirací do Poličky. Kompletní Plán aktivit je zde.

Petr Záliš, 6.1.2020

Hasiči v Havlovicích mají nového pomocníka

Hasiči v Havlovicích budou jezdit novým vozidlem. Zdejší jednotka Sboru dobrovolných hasičů v půlce prosince převzala nové hasičské auto Mercedes Benz - 319 Sprinter, DA - L1Z. Auto bylo pořízeno díky dotaci přes Místní akční skupinu Království - Jestřebí hory, o.p.s. (1 425 000 Kč) a obce Havlovice, celková cena vozidla činila 1 730 000 korun. Podrobnosti jsou v článku zveřejněném v Krkonošském deníku nebo v příspěvku na webu Svazku obcí Jestřebí hory.

Petr Záliš, 5.1.2020
Starší zprávy