Aktuality

Seminář na téma Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Jménem Mikroregionu Podchlumí vás zveme na vzdělávací seminář na téma Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, který se bude konat ve čtvrtek 2. června od 12 hodin v Hořicích (konkrétní místo bude upřesněno). Seminář je spolufinancován z Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj a pro účastníky je zdarma. Dle projektu se bude jednat o vzdělávací akci pro posluchače z řad starostů, místostarostů, zastupitelů a administrativních pracovníků obecních úřadů. Proto, máte-li zájem o účast na tomto semináři, přihlaste se na e-mailu info@podchlumi.cz a uveďte, prosím, jakou obec na semináři zastupujete. Prohlédněte si i pozvánku (je na ní špatně uvedeno místo semináře, pro velký zájem se přesouvá do Hořic).

Kateřina Valdová, 22.5.2016

Sestavujeme Řídicí výbor MAP

Součástí projektu MAP Trutnovsko je příležitost pro zájemce – dobrovolníky, kteří by se chtěli zapojit do práce v Řídicím výboru. Proto hledáme za každou skupinu z celého území minimálně 1 zástupce a 1 náhradníka, a to zástupce: zřizovatelů škol; vedení škol, výborní učitelé, zástupci školních družin – vše platné pro MŠ i ZŠ; zástupce základních uměleckých škol a rodičů, kteří jsou doporučeni školskými radami nebo organizacemi sdružujícími rodiče (NNO). Ustavující setkání Řídicího výboru bude 1. 6. od 15.00 v areálu MŠ a ZŠ Havlovice a bude navazovat na setkání ředitelů všech škol z území realizace MAP. Do práce Řídicího výboru bude možné se zapojit i v dalších měsících. Prosím o zasílání prvních navržených kandidátů nejlépe do čtvrtka 26. 5. 2016 (jméno, příjmení, telefon a mail včetně názvu subjektu, který dotyčný člověk zastupuje); tyto zástupce oslovíme přímo a zašleme pozvánku s programem. Pokud budete chtít bližší informace, neváhejte a volejte.

Kateřina Valdová, 19.5.2016

Květnové akce ve Vile Čerych

Organizátoři vás zvou na akce ve Vile Čerych: pátek 20. května od 18 hodin – Cena Ladislava Čerycha – 11. ročník slavnostního udílení Ceny Ladislava Čerycha. Pondělí 23. května od 18 do 21 hodin: relaxační malování VESMÍRNÉ JARO (malování suchým pastelem), poté přednáška RÉUNION – perla v Indickém oceánu, a to ve čtvrtek 26. května od 18 hod, přednáší Abdoullah Hossen. Poslední akce v úterý 31. května od 18.30 „Abundance“ Lenky Šrejberové – další pozvání do kruhu žen, tance a inspirace. Podrobnosti najdete na webových stránkách vzdělávacího střediska Vila Čerych.

Kateřina Valdová, 17.5.2016

Školy a školky se poprvé potkají v Havlovicích

Setkáním ředitelů mateřských a základních škol v Havlovicích bude zahájen dvouletý projekt Místních akčních plánů (MAP) Trutnovsko, který by měl zásadním způsobem pomoci školským zařízením v případném čerpání prostředků z fondů EU. „Subjekty zaměřené na vzdělávání, a týká se to i těch, které nabízejí neformální a zájmové vzdělávání, mají od tohoto roku povinnost mít plánované investiční projekty z evropských fondů, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu, dopředu připravené, konzultované se zřizovateli a zapsané v dokumentu MAP Trutnovsko. Se školami, školkami a obcemi jsme v úzkém kontaktu, ale může se stát, že některá nezisková organizace rovněž něco plánuje. Každý, kdo chystá takovou žádost, měl by se nám přihlásit ve vlastním zájmu,“ říká Tomáš Mečíř, hlavní metodik projektu. Přečtěte si celou zprávu i pozvánku na akci.

Kateřina Valdová, 11.5.2016

Společné setkání starostů ze Společenství obcí Podkrkonoší
a Svazku obcí Jestřebí hory

Čtvrtek 28. dubna se v území Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. nesl v duchu spolupráce. Ke společnému stolu zasedli starostové a další zástupci obcí ze dvou dobrovolných svazků obcí, jež jsou zároveň zakladateli MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Představitelé Společenství obcí Podkrkonoší a Svazku obcí Jestřebí hory se sešli v hojném počtu, aby se navzájem lépe poznali a díky nově navázaným kontaktům prohloubili spolupráci. V úvodu se všichni přítomní představili a v několika větách řekli i pár informací o své obci. Následovalo několik zajímavostí ze starostenského života a volná diskuze. K přátelské atmosféře bezesporu přispělo i příjemné prostředí Pensionu Konírna ve Vítězné, kde se jednání konalo. Součástí setkání byla krátká exkurze po penzionu a přilehlé farmě. Po oficiální části byla příležitost k neformálnímu posezení. Přečtěte si celou zprávu nebo si prohlédněte prezentaci o obcích a obrázky z akce.

Radka Jansová, 9.5.2016

Seminář k Elekronické evidenci tržeb

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje ve spolupráci se společností PwC si Vás dovolují pozvat na praktický seminář "EET - Elektronická evidence tržeb". Konat se bude ve středu 15. června v sídle Krajské hospodářské komory, Škroupova 957, Hradec Králové. Dozvíte se, koho se budou e-tržby týkat, zda je potřeba zaevidovat online tržbu za každý nákup, hovořit se bude také na téma běžný způsob evidence vs. zjednodušený režim nebo o tržbách uskutečněných v zahraničí. Lektorem bude Tomáš Hajdušek ze společnosti PwC ČR. Podrobnosti a přihlašovací formulář naleznete zde. Ukončení příjmu přihlášek: 10. 6.2016.

Petr Záliš, 5.5.2016

Setkání zřizovatelů škol v rámci projektu MAP Trutnovsko

Ve čtvrtek 28. dubna proběhlo setkání části zřizovatelů škol v rámci projektu MAP Trutnovsko. Starostové i místostarostové z území MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., diskutovali aktivity projektu a jeho přínosy pro základní a mateřské školy v území. Setkání se zúčastnili i hosté ze sousedního ORP Dvůr Králové nad Labem, takže došlo i ke vzájemné výměně zkušeností a názorů. Prohlédněte si několik fotografií ze setkání.

Kateřina Valdová, 4.5.2016

Léto 2016 v Kladském pomezí

V úterý dne 3. května 2016 uspořádala destinační společnost Branka, o.p.s. Regionální tiskovou konferenci, jejímž cílem bylo zástupce médií seznámit s těmi nejaktuálnějšími informacemi z oblasti cestovního ruchu v regionu a předvést jim tak lákadla, která jsou pro turisty připravena na letní sezonu 2016. Akce se konala v prostorách Multifunkčního centra v Knihovně v Červeném Kostelci, kde jednotliví aktéři osobně představili své turistické novinky. Více informací najdete v přiložené tiskové zprávě. Regionální tiskovou konferenci přibližují také obrázky Jana Záliše.

Petr Záliš, 3.5.2016

Vydáváte zpravodaj? Přihlaste se do 20. května do soutěže!

O nejlepší obecní či městský zpravodaj roku 2015, ale také třeba o nejlepší zpravodaj mikroregionu či MAS můžete zabojovat v celostátní soutěži, kterou již popáté vyhlásila Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěž O nejlepší obecní a městský zpravodaj se vyhlašuje při příležitosti státního svátku ČR Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Vyhlášení soutěže se uskuteční 4. července 2016 v rámci Dnů lidí dobré vůle, které se konají na Velehradě. Soutěž se koná pod záštitou pana poslance Miroslava Kalouska. Přihlásit se můžete nejpozději do 20. května 2016. Více na www.unives.upol.cz.

Kateřina Valdová, 3.5.2016

Den Země a Igelitiáda

Ve středu 20. dubna 2016 se i na naší ZŠ Úpice - Lány konal Den Země. I přes to, že byla po ránu docela zima, nezalekli jsme se a vyrazili jsme na XVII. ročník Igelitiády vyzbrojeni rukavicemi a pytli na odpadky. Celý druhý stupeň rozdělený do několika skupin se v čele se svými učiteli vydal posbírat smetí z břehů řeky Úpy od úpického Mostu II. odboje až po most U Mandle v Havlovicích. Do Igelitiády se zapojují i další školy a školky v našem okolí. Tímto velmi děkuji za aktivní účast Městskému gymnáziu a Střední odborné škole v Úpici, Speciální škole v Úpici, Základní škole a Mateřské škole v Havlovicích, mateřským školkám z Libňatova a Suchovršic a také havlovickým Junákům. Ti všichni pomáhali zvelebit naše okolí a uklízeli nepořádek, který odhazují do přírody naši nezodpovědní spoluobčané. Podařilo se nám sesbírat 1,5 tuny odpadu! Přečtěte si celou zprávu z akce. Prohlédněte si také obrázky.

Kateřina Valdová, 28.4.2016
Starší zprávy