Aktuality

Konkurz na místa ředitele/ky Základní školy a Mateřská školy Dolní Olešnice

Obec Dolní Olešnice vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dolní Olešnice, okres Trutnov s předpokládaným nástupem od 1. srpna 2016 nebo dle dohody. K předpokladům pro výkon činnosti ředitele/ky patří např. vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů. Je velmi důležité, aby se nový ředitel našel, protože škola je klíčovou institucí pro každou malou obec. Přečtěte si celé podmínky konkurzu.

Kateřina Valdová, 28.6.2016

Výzvy OP VVV – šablony

Řídicí orgán OP Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil dne 23. června 2016 výzvu č. 02_16_022 s názvem „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“ a č. 02_16_023 „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“ v prioritní ose 3 OP VVV. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 23. června 2016 a ukončení příjmu žádostí je dle textu výzvy 30. 6. 2017. Prostudujte si více.

Kateřina Valdová, 27.6.2016

Výroční zpráva za rok 2015

Nabízíme vám k přečtení Výroční zprávu společnosti za rok 2015. Ta shrnuje např. charakteristiku MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., popis jejích orgánů a jejich pravomocí. Dále se dočtete o veškeré činnosti, kterou se organizace zabývá, např. obecnou charakteristiku služeb, službami pro zakladatele, Ekocentrem, projekty realizované místní akční skupinou, zapojení v organizacích a spolupráce s partnery a popis aktivit v programu LEADER a činnost spojenou s tvorbou strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Přečtěte si celou Výroční zprávu společnosti.

Kateřina Valdová, 24.6.2016

Koncerty skupin Silmaril a MONOGRAM

Spolek divadelních ochotníků Batňovice pořádá koncert Pražské bluegrassové skupiny Monogram. Akce se koná v sobotu 9. 7. 2016 od 18 hodin v Batňovicích, v přírodním areálu Varta. Na programu naleznete od 18 hodin skupinu Silmaril (Ladislav Lysický a David Zahradník) a od 19 hodin pak vystoupí skupina MONOGRAM. Vstupné 150 Kč, občerstvení zajištěno! Více info na plakátku.

Kateřina Valdová, 22.6.2016

LeaderFEST 2016

Karlova Studánka se stala na dva dny místem pro setkání zástupců místních akčních skupin a dalších příznivců venkova, pracujících metodou LEADER. Místní akční skupiny z České republiky, Slovenska a Polska se v diskuzích vrátily k podstatě metody LEADER. Po zahájení se již rozběhla programem naplánovaná vlna workshopů, diskuzí a také individuálních setkání nad aktuálními tématy a problémy, které místní akční skupiny řešily v návaznosti na tvorbu svých strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014–2020. Řešil se také rozvoj regionálního školství a místní akční plány vzdělávání, inovace na venkově, Strategie Česko 2030 a zapojení MAS, lesnictví a chráněná území a mnoho dalších. Celou zprávu z akce i průběžně doplňované prezentace a podklady si přečtěte na stránkách Národní sítě MAS ČR.

nsmascr.cz, 20.6.2016

O sošku podkrkonošské Sněženky se tentokrát bojovalo
v Pilníkově

Děti z prvních stupňů základních škol Společenství obcí Podkrkonoší si v pátek 10. června udělaly výlet do Pilníkova, aby si zde zasoutěžily O sošku podkrkonošské Sněženky. Tato putovní soutěž, jíž se letos ujala Základní a Mateřská škola Pilníkov v čele s ředitelkou Ilonou Skořepovou, se nesla ve sportovním duchu. Soutěžilo se v mnoha tradičních i méně tradičních disciplínách. Florbal, překážková dráha, skok z místa či hod na cíl nikoho nepřekvapil. U „úklidu“ či „padáků“ už byla potřeba drobná instruktáž. Kromě toho zde byl prostor i pro volnou zábavu a přátelské popovídání. „Sešlo se nám tady více než 200 dětí ze sedmi obcí – domácího Pilníkova, Dolní Olešnice, Hajnice, Kocbeří, Chotěvic, Vítězné a Vlčic,“ uvedla Ilona Skořepová. „Počasí bylo ideální, zábava plynula a celé dopoledne se neslo v soutěžním, ale přesto přátelském duchu. Bylo hezké pozorovat, jak se starší žáci věnují mladším, za což jim moc děkuji,“ doplnila Skořepová. Přečtěte si celou zprávu z akce a prohlédněte si i fotografie.

Radka Jansová, 14.6.2016

MAP – zásobníky projektových záměrů zasílejte do 15.7.2016

Na setkání 1. 6. v Havlovicích bylo přislíbeno, že na školská zařízení proběhne distribuce tabulky na vyplnění projektovými záměry. Tento seznam bude klíčovým podkladem pro Strategický rámec MAP Trutnovsko, který bude z části představen 14. 9. 2016 na II. setkání ředitelů MŠ a ZŠ v Horním Maršově, následně schválen Řídicím výborem a poté ho projektový tým odevzdá příslušným orgánům Královéhradeckého kraje a MMR ČR. Soubor obsahuje 3 listy (návod k vyplnění, investiční priority a měkké priority) – prosíme o vyplnění 2. a 3. listu; pro případnou konzultaci oslovte Michala Hátle a Tomáše Mečíř (kontakty). Vyplněné vracejte na adresu: balcar@kjh.cz, nejpozději do 15. 7. 2016.

Kateřina Valdová, 5.6.2016

Ustavující zasedání Řídicího výboru MAP

Prvního června proběhlo v Havlovicích ustavující zasedání Řídicího výboru projektu Místních akčních plánů. Do něj se mohli přihlásit zájemci o tuto problematiku a součástí týmu jsou např. i zástupci Krajského úřadu, škol a obcí. Na programu bylo představení projektu, harmonogram aktivit projektu, schválení statutu a jednacího řádu Řídicího výboru a také volba předsedy. Tím byl jednomyslně zvolen starosta obce Malé Svatoňovice Vladimír Provazník. Pročtěte si celý zápis ŘV, představení projektu i jeho harmonogram, statut ŘV a jeho jednací řád, seznam členů a prohlédněte si také fotky ze zasedání.

Kateřina Valdová, 5.6.2016

O budoucnosti školství na Trutnovsku se poprvé jednalo
v Havlovicích

Společné jednání o budoucnosti vzdělávání předškoláků a školáků na Trutnovsku symbolicky na Dětský den hostila Základní a Mateřská škola Havlovice. V malotřídní škole se konalo setkání ředitelů mateřských, základních, základních uměleckých a speciálních škol, a to v rámci projektu Místního akčního plánu (MAP) Trutnovsko, jehož nositelem je Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. Tento projekt se realizuje v obcích ORP Trutnov a v obci Čermná. Zástupci škol se v první řadě dozvěděli podrobnosti o Místním akčním plánu a proč je pro ně jeho vytvoření aktuálně důležité. Místní akční plány se tvoří napříč v celé republice a prvním krokem v jejich tvorbě je kromě analýzy území především vytvoření tzv. strategického rámce. Ten bude shrnovat problematické oblasti, které vyplynou z dotazníkového šetření a z požadavků jednotlivých škol, ale také se budou zabývat povinnými tématy z MŠMT, jako je např. inkluzivní vzdělávání. Součástí bude i první seznam projektů, které mají vzdělávací instituce v plánu realizovat v programovém období 2014–2020. Jeho sestavení je klíčové pro realizaci projektů z Evropských fondů. Přečtěte si celou zprávu, zápis ze setkání a prohlédněte si také fotografie i jednotlivé prezentace (základní informace, stav projektu, souhrn a ), výstup z dotazníků podle jednotlivých škol a kontakty na projektový tým.

Kateřina Valdová, 3.6.2016

O sošku podkrkonošské Sněženky

V rámci Společenství obcí Podkrkonoší se pro žáky z prvních stupňů základních škol bude opět konat soutěž O sošku podkrkonošské Sněženky. Letošní setkání pořádáme v Pilníkově a proběhne ve sportovním duchu. Celá akce se uskuteční v areálu školního hřiště při ZŠ Pilníkov, proběhne turnaj ve florbale, pro děti je dále připraveno dalších 8 stanovišť různých sportovních aktivit, např. skok do písku z místa, překážková dráha, hody na cíl, trampolínky, slalom s florbalovou holí atd. Po společném přivítání předvedou své vystoupení žáci tanečního kroužku při ZŠ v Pilníkově a roztleskávačky ze ZŠ Chotěvice. Více na plakátku.

Kateřina Valdová, 3.6.2016
Starší zprávy