Aktuality

Pozvánka na sněm MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Vážení přátelé, dovolujeme si vás pozvat na sněm MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Uskuteční se ve čtvrtek 21.11.2019 od 17:30 v Kulturním domě v Havlovicích. Akce bude součástí tradiční již VII. Venkovské konference MAS Království – Jestřebí hory 2019. Na neformální večer máme připravené skromné občerstvení a malé překvapení. Pozvánka je zde. Kompletní podklady ke sněmu najdete zde. Prosím potvrďte účast na tomto odkazu.

Petr Záliš, 18.11.2019

Pracovní skupina pro rovné příležitosti přivítala posily

V zasedací místnosti MAS KJH o.p.s., se 24. 10. 2019 uskutečnilo 3. jednání PS pro rovné příležitosti. Pracovní skupina je posílena o starostu města Úpice Petra Hrona a velitele Městské policie Martina Piláta. Hlavním bodem programu byla mimo jiné příprava první společné akce – setkání ředitelů, zástupců škol, preventistů s pracovní skupinou pro rovné příležitosti. Cílem je zmapovat problémy škol, získat od nich informace a pomáhat problémy řešit. Více si můžete přečíst v zápise, klikněte také na fotodokumentaci z jednání.

Barbora Procházková, 11.11.2019

Bývala fara v Horním Maršově hostila jednání PS pro neformální zájmové vzdělávání

V historické budově bývalé fary, která je působištěm střediska ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, se sešla 22. 10. 2019 pracovní skupina pro neformální zájmové vzdělávání. Druhé letošní jednání této skupiny vedl její vedoucí Jiří Kulich. Na programu bylo metodické nastavení a fungování PS, formulování témat pro řešení v rámci PS nebo plán aktivit na rok 2019/2020. „Projekt MAP Trutnovsko II je postavený na síťování partnerů. Úlohou této pracovní skupiny je propojit neformální zájmové vzdělávání s formálním, tedy školy a všechny ostatní vzdělávací instituce v území“, konstatoval Jiří Kulich. O všem se můžete informovat v přiloženém zápise. Prohlédněte si také obrázky.

Barbora Procházková, 11.11.2019

Čtenářský koutek ZŠ a MŠ Horní Maršov byl opět centrem jednání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti se opět sešla 22. 10. 2019 v oblíbené ZŠ a MŠ v Horním Maršově. Aktivita PS je již plně rozjetá, hlavním bodem programu bylo nejen řešení témat činnosti PS a nové inspirace, ale příprava společné akce, která by se měla uskutečnit v březnu 2020. Více informací se dozvíte v zápise, můžete si prohlédnout i fotografie z jednání.

Barbora Procházková, 11.11.2019

V Havlovicích se uskuteční workshop zaměřený na rozvoj venkova a SCLLD

Celostátní síť pro venkov, Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci s Místní akční skupinou Království – Jestřebí hory, o.p.s. si Vás dovolují pozvat na workshop: "Podpůrné aktivity pro rozvoj venkova - Současný stav a vývoj implementace SCLLD". Konat se bude ve čtvrtek 21. listopadu 2019 od 9 hodin v Kulturním domě v Havlovicích. Dopolední blok je zaměřený pro manažery místních akčních skupin. Odpolední část doporučujeme starostům a zastupitelům. Bližší informace i způsob registrace jsou v příloze.

Petr Záliš, 9.11.2019

Setkání koordinátorů škol z území Trutnovska

Pension v Radvanicích hostil ve dnech 6.-7.11.2019 setkání koordinátorů škol z území Trutnovska. Jednalo se o seminář v rámci projektu MAP Trutnovsko II. Jednadvacet účastníků nejprve vstřebávalo teorii, poté si přítomní vyzkoušeli práci ve skupinách. Při tvorbě takzvané SWOT analýzy byly definovány silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. „Toto setkání vnímám jako startér pro tvorbu strategií škol, které nebudou jenom na papíře, ale poslouží jako praktický návod pro zlepšení atmosféry na jednotlivých školách,“ doufá Jan Balcar, ředitel Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. Klikněte na tiskovou zprávu. Prohlédněte si také prezentaci, kterou připravili lektoři semináře Michal Hátle a Karel Turek. Setkání v Radvanicích přibližuje naše fotoreportáž.

Petr Záliš, 8.11.2019

Radvanice budou patřit akrobatickému rock and rollu

Dovolujeme si pozvat širokou veřejnost na již 6. ročník mezinárodních závodů v akrobatickém rock and rollu White cup 2019. Závody se konají tuto sobotu 9.11.2019 od 14 hodin ve sportovní hale Pensionu a Restaurace Radvanice. Plakát je zde.

Roman Lindauer, 7.11.2019

Lánská škola zve na Medové trhy i na přednášku o New Yorku

Základní škola Úpice Lány zve širokou veřejnost na Medové trhy. Konají se v sobotu 23.11. mezi 9. a 15. hodinou uvnitř školní budovy. Součástí akce budou tvořivé dílničky, zdobení medových perníčků, ochutnávka medoviny, malování na obličej, výtvarná soutěž nebo korálkování. Výrobky žáků lánské školy tu bude možné také zakoupit. Bližší informace jsou zde. Už v úterý bude tato škola hostit cestopisnou přednášku o New Yorku, prohlédněte si plakát.

Petr Záliš, 7.11.2019

Pozvánka na Sněm MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s.

Vážení partneři, dovolte, abych vás pozval na Sněm MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s., který se bude konat ve čtvrtek 21. 11. 2019 od 17:30 v kulturním domě v Havlovicích. Sněm se uskuteční jako tradičně v rámci VII. Venkovské konference. Program a bližší informace vám zašleme v nejbližších týdnech. Termín si, prosím, uložte do vašich diářů. :-) Těším se na setkání s vámi!

Jan Balcar, 6.11.2019

Setkání koordinátorů ZŠ a MŠ z Trutnovska

Dobrý den všem, v příloze Vám posílám pozvánku na setkání koordinátorů škol z území Trutnovska, které se uskuteční v Pensionu Radvanice ve dnech 6. a 7. 11. 2019. V pozvánce naleznete veškeré informace související se setkáním včetně programu. Svoji účast či neúčast nám prosím sdělte prostřednictvím vyplnění jednoduchého formuláře na adrese této adrese. Prosíme, aby formulář vyplnily i osoby, které se setkání nezúčastní, abychom měli přehled, kolik osob se setkání zúčastní z důvodu zabezpečení organizačních věcí dané akce (občerstvení, ubytování a podobně). Vyplněný formulář nám prosím zašlete do 31. října 2019. Děkujeme.

Karel Turek, 1.11.2019

KAPRADÍ 2019

Vážení přátelé, srdečně Vás zveme na nejrozsáhlejší akci ekologické výchovy v našem regionu. Jde o 20. ročník tradičního setkání škol a institucí Královéhradeckého kraje zabývajících se ekologickou výchovou KAPRADÍ 2019 – Konzultace A PRAktické DÍlny, letos na téma Naše klima se mění, a my s ním! Setkání se koná v pátek 22. listopadu v ZŠ Kukleny, Hradec Králové. Podrobné informace o programu a způsobu přihlášení najdete v přiložené pozvánce. Uzávěrka přihlášek je 15. listopadu. Prosíme, pokud můžete, rozšiřte pozvánku školám a NNO ve svém okolí. Děkujeme a těšíme se na vás.

Hana Kulichová, 1.11.2019

MAP Trutnovsko II vydává kalendář aktivit

Často si ředitelé, členové pracovních skupin, koordinátoři, starostové a členové Řídicího výboru a další zapojení v projektu kladou otázku: „Jaké aktivity se v našem ORP Trutnov dějí a kde je ucelený přehled?“ Proto přicházíme pro všechny zapojené spolupracovníky z přehledným kalendářem. Budeme ho průběžně aktualizovat a věříme, že tím přispějeme k lepší informovanosti. Kompletní přehled je zde.

Jan Balcar, 31.10.2019

ZŠ a MŠ Mladé Buky nabízí volná pracovní místa

Základní škola a mateřská škola Mladé Buky přichází s nabídkou volných pracovních míst. Vyhlašuje výběrové řízení na místo uklízečky, nástup 1.12.2019 na plný úvazek. Pracovní poměr je na dobu určitou do 30.6.2020 s možností prodloužení na dobu neurčitou. Další výběrové řízení škola vyhlašuje na místo pedagogického asistenta v MŠ, jde o poloviční úvazek na dobu určitou do 30.6.2020. Podrobnosti jsou v příloze.

ZŠ a MŠ Mladé Buky, 31.10.2019

Konference o česko - polském projektu

Ve středu 13. listopadu se uskuteční od 16 hodin v havlovickém kulturním domě česko - polská konference o projektu "Po stopách společné středověké historie". Pozvánku najdete zde. Přijďte se dozvědět více o akci, která pomůže našemu hradu Vízmburk a kulturnímu dědictví v okolí.

Jaroslav Balcar, 24.10.2019

Zpravodaj SOJH 2019

Již desátý Zpravodaj Svazku obcí Jestřebí hory je na světě! Pro tento rok se dostal do schránek čtyř a půl tisíce domácností v tomto regionu. Pokud se k Vám do schránky zpravodaj s novou titulní stránkou nedostal a rádi byste se dozvěděli, co se v okolí událo, máte možnost si ho přečíst zde v elektronické podobě.

Lenka Procházková, 23.10.2019

Projekt MASky v obraze 2019

Dne 21. 10. 2019 bylo vyhlášeno zjednodušené podlimitní řízení pro vzdělávání zaměstnanců MAS. Zakázka je součástí projektu „MASky v obraze 2019“, spolufinancovaného z finančních prostředků Evropské unie a to z Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010955. Předmětem zakázky je komplexní zajištění odborných vzdělávacích programů formou uzavřených prezenčních kurzů určených výhradně pro zaměstnance místních akčních skupin. Jedná se o kurzy ekonomiky, účetnictví a práva, kurzy manažerských dovedností a kurzy IT dovedností. Podrobnosti jsou zde.

Petr Záliš, 23.10.2019

Ředitelé škol z Trutnovska čerpali inspiraci v Nymburce

Nové poznatky, inspiraci, utužení vztahů i zábavu. To vše přineslo 4. Společné výjezdní jednání ředitelů ZŠ a MŠ z území Trutnovska. Sedmnáctičlenná výprava zamířila ve dnech 16. – 18. října do Nymburka. „Navázali jsme na aktivity z předchozího projektu. Snažíme se každý takový výjezd tematicky zaměřit, tentokrát to bylo na sport, konkrétně na basketbal. Mám velkou radost, že jsme se měli možnost setkat s našimi reprezentanty, kteří byli neskutečně skromní a vstřícní. To byl asi nejsilnější zážitek“, pochvaluje si Jan Balcar, ředitel Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory o.p.s. a manažer projektu MAP Trutnovsko II. Bližší informace jsou v přiložené tiskové zprávě. Prohlédněte si také fotoreportáž.

Petr Záliš, 21.10.2019

Ohlédnutí za uplynulým pololetím ve Společenství obcí Podkrkonoší

Do domácností ve Společenství obcí Podkrkonoší putovalo v minulých dnech téměř 3 000 kusů Zpravodajů SOP. Během prvních dvou týdnů měsíce října tak měli občané jedenácti obcí tohoto regionu možnost přečíst si o dění uplynulého pololetí. Ohlédnutí sahalo až do posledních březnových dní, kdy proběhlo první oficiální setkání zastupitelů 23 obcí regionu. Dále to byly vzpomínky především na letní akce a jejich vyhodnocení. Nejedna obec či spolek však myslela i na dny příští a nechala ve Zpravodaji SOP otisknout pozvánky na tradiční setkání a kulturní akce. Jednou z nich je divadelní představení "Ani za milion!", které můžete shlédnout v Pilníkově. Elektronická verze Zpravodaje SOP je ke stažení v příloze.

Jana Peterková, 21.10.2019

Úpice uslyší Kouzlo zvuku

Úpice bude hostit harmonický festival netradičních nástrojů Kouzlo zvuku. Konat se bude v neděli 24. listopadu od 17 hodin v Divadle Aloise Jiráska. Vystoupí tu řada zajímavých hudebníků v čele se vzácným hostem Ondřejem Smeykalem. Předprodej vstupenek probíhá v "Íčku" na náměstí. Podívejte se na plakát.

Jiří Peterka, Petr Záliš, 21.10.2019

Evaluační zpráva úspěšně schválena

V rámci Strategie jsme byli zavázáni podat na Ministerstvo pro místní rozvoj Evaluační zprávu, která nám byla úspěšně schválena. Tímto se nám naskytla možnost provést změny ve Strategii pro další projekty, které budeme provádět v brzké době. Znění Evaluační zprávy najdete v sekci „Naše dokumenty“.

Daniela Müllerová, 14.10.2019

Dotace pro neziskovky na rok 2020 jsou vyhlášeny!

V úterý 8. 10. 2019 se v Kulturním domě v Maršově konalo jednání výboru Svazku obcí Jestřebí hory, na němž se vyhlásil dotační program pro neziskové organizace. V letošním roce svazek vyčlenil částku 80 tisíc Kč na podporu akci, které pořádají neziskové organizace v regionu. Sběr žádostí bude probíhat od 20. listopadu do 3. prosince 2019 do 12 hodin. Každá organizace může podat pouze jednu žádost. Chcete-li konzultovat svůj projektový záměr či pomoci s vyplněním žádosti, případně máte jakýkoli dotaz ohledně dotačního programu, obraťte se na administrátory, kteří Vám rádi a zdarma pomohou: Lenka Procházková, prochazkova@kjh.cz, 730 164 404, a Jan Balcar, balcar@kjh.cz, 777 851 871. Formulář žádosti i harmonogram grantového programu jsou ke stažení na webu SOJH www.jestrebihory.net v sekci Úřední deska i na webových stránkách jednotlivých obcí. Zde naleznete potřebné dokumenty: harmonogram a žádost.

Lenka Procházková, 14.10.2019

Sparta Úpice zase pořádá Školu bruslení

TJ Sparta Úpice, oddíl ledního hokeje zve vaše dítko na Školu bruslení Jiřího Hradeckého. Akce pořádaná pro žáky prvního stupně základní školy je pořádána za finanční podpory města Úpice, probíhat bude od 26.10.2019 na zimním stadionu v Trutnově. Doprava bude zdarma oddílovým autobusem. Bližší informace podá Jaroslav Maršík na telefonu 734/138843. Podívejte se také na plakát.

Petr Záliš, 14.10.2019

Za inspiracemi na východní Slovensko a Ukrajinu 2019

Již třináctým rokem je Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. v úzkém kontaktu s východoslovenským mikroregionem Poondavie a každoročně si vyměňují vzájemné návštěvy. A tak jsme nemohli přerušit tuto tradici, a i tento rok jsme se vydali za inspiracemi za našimi přáteli. Více o této přínosné cestě za novými informacemi a zkušenostmi najdete v tiskové zprávě a fotogalerii.

Lenka Procházková, 11.10.2019

Pozvánka na Skautský ples

Skauti ze Rtyně v Podkrkonoší srdečně zvou na Skautský ples. Uskuteční se v sobotu 23.11.2019 od 20 hodin v Orlovně. K tanci i poslechu budou hrát kapely HF Band a Compot. Předprodej vstupenek bude probíhat od 4.11. ve rtyňské knihovně. Bližší informace jsou na www.skaut-rtyne.cz. Podívejte se na plakát.

Petr Záliš, 11.10.2019

Dotace na výměnu zdroje tepla v budovách občanské vybavenosti

Další dotační období se blíží ke svému konci. Využijte proto poslední možnosti k získání finanční podpory na výměnu zdroje tepla v budovách občanské vybavenosti např. ve školách, kulturních domech, obecních úřadech a dalších. Lze požádat o dotaci na výměnu starého plynového kotle za nový, a to ve výši 40%, nebo za tepelné čerpadlo s podporou 60% i kotle na biomasu (pro občanskou vybavennost i podnikatelský sektor s max. 50% na vše). Žádosti lze podávat do 3.2.2020 pro municipality a do 30.4.2020 pro podnikatele, tudíž již není na místě otálet, ale vrhnout se do práce. Tato šance může být už možná úplně poslední, či poslední s takovou výší podpory. Realizace výměny je možná až do konce roku 2023! Zajistíme vše potřebné pro podání žádosti (projektovou dokumentaci a další podklady), i následný managment po zisku dotace. Zdarma nabízíme, že po domluvě přijedeme na obhlídku, a po konzultaci s energetickým odborníkem navrhneme vhodné řešení pro konkrétní budovu a zároveň posoudíme reálnost úspěchu projektu při žádosti o dotaci. Pro objednávku obhlídky či více informací pište na rypal@dotacesnadno.cz nebo volejte na telefonní číslo 702 192 792.

Jakub Rýpal, 7.10.2019

Dotační program SOP na rok 2020

Na jednání Valné hromady Společenství obcí Podkrkonoší bylo dne 26. záři 2019 schváleno vyhlášení Dotačního programu pro nestátní neziskové organizace na rok 2020. Částka 50 tisíc Kč, která byla vyčleněna z rozpočtu společenství, je určena na podporu akcí, které pořádají neziskové organizace v regionu. Sběr žádostí bude probíhat od pondělí 11. listopadu do pondělí 25. listopadu do 12 hodin. Žádost se odevzdává v papírové i elektronické podobě. Prosíme všechny žadatele, aby správně vyplnili oficiální název organizace dle Spolkového rejstříku. Každá organizace může podat pouze jednu žádost. Formulář žádosti i harmonogram dotačního programu včetně pravidel jsou ke stažení na webu SOP www.podkrkonosi.info v sekci Úřední deska a naleznete je i na webových stránkách jednotlivých obcí. Chcete-li konzultovat svůj projektový záměr či pomoci s vyplněním žádosti, případně máte jakýkoli dotaz ohledně dotačního programu, obraťte se na administrátory, kteří Vám rádi a zdarma pomohou: Jana Peterková, peterkova@kjh.cz, 730 164 404 a Jan Balcar, balcar@kjh.cz, 777 851 871. Pročtěte si, prosím, harmonogram a žádost o dotaci.

Jana Peterková, 7.10.2019

Na Dřevěnce přiblíží internační tábor

Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové v Úpici a ČSBS OV Trutnov srdečně zvou na přednášku hosta z jižní Moravy. Ředitel Památníku a muzea internačního tábora ve Svatobořicích Dr. Jan Kux povede historií internačního tábora ve Svatobořicích - od uprchlického tábora v době první světové války až po padesátá léta, kdy zde byli ubytování řečtí uprchlíci. Přednáška je volným pokračováním ke vzpomínkám Ing. Aleny Staňkové, kterou jsme v Úpici uvítali v září. Těšíme se na Vás ve starém lokále na Dřevěnce v pondělí 7. 10. v 17 hodin.

Městské muzeum a galerie v Úpici, 7.10.2019

Na svatého Václava běhali po Trutnově roboti

Poslední sobota v září patřila na ZŠ Trutnov, Mládežnická robotům. Učitelé a žáci ze škol z Trutnovska se potkali zkušenými lektory z ČR a ze zahraničí, aby vyzkoušeli sestavení, naprogramování a praktické vyzkoušení robota Otíka. „Akce „Postav si svého robota Otíka“ byla první společnou akcí pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti, která pracuje v rámci projektu MAP Trutnovsko II. Chceme v těchto akcích pokračovat i v příštím roce. Cílem těchto aktivit je zasíťovat na Trutnovsku učitele, které robotika zajímá,“ prozradil Jan Balcar, koordinátor projektu z MAS království – Jestřebí hory, o.p.s. Podrobnosti jsou v přiložené tiskové zprávě. Veškeré aktivity k projektu jsou na těchto stránkách nebo na www.facebook.com/MAPTrutnovsko. Zdokumentovanou úspěšnou akci si zde můžete prohlédnout.

Barbora Procházková, 2.10.2019

Koordinátoři škol z ORP Trutnov se potkali v zasedací místnosti MAS KJH, o.p.s.

V rámci projektu MAP Trutnovsko II se ve středu 18. 9. 2019 v zasedací místnosti MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., uskutečnilo první setkání druhé skupiny koordinátorů jednotlivých škol. Byli seznámeni s náplní jejich činnosti v projektu a přípravou strategie škol. Více informací ze setkání najdete v zápise a prezentaci. Prohlédněte si také obrázky a seznam koordinátorů škol.

Barbora Procházková, 2.10.2019

Pozvánka na vernisáž výstavy V korzetu a krinolíně

Městské muzeum a galerie JWM v Úpici srdečně zve na vernisáž výstavy věnované proměnám módních trendů v průběhu tzv. dlouhého 19. století. Originální kousky i repliky především dámských oděvů ze soukromých sbírek návštěvníky provedou dobou mezi Velkou francouzskou revolucí a první světovou válkou a dovolí nahlédnout mimo jiné i "pod sukně" tehdejších běžných i svátečních dní. Vernisáž se koná na Staré radnici v pátek 4. 10. v 17 hodin. Výstava je přístupná do 29. 12. 2019. Pozvánka je zde. Těšíme se na Vás!

Městské muzeum a galerie v Úpici, 1.10.2019

Jednání pracovní skupiny ředitelé škol v ZŠ a MŠ Hajnice

V prostorách ZŠ a MŠ Hajnice se pod vedením místní ředitelky a vedoucí pracovní skupiny ředitelé škol Martiny Švorcové uskutečnilo 28. 8. 2019 plánované jednání. Na programu bylo seznámení s implementačními aktivitami, náměty na společné aktivity a plán činnosti na rok 2019/2020. Klikněte na zápis z jednání nebo na obrázky.

Barbora Procházková, 9.9.2019

Pracovní skupina pro financování jednala v Trutnově

V kanceláři DRAG s.r.o., v Trutnově se sešli 16. 9. 2019 členové PS pro financování na letošním 2. jednání. Na programu jednání byly cíle a popis realizace PS, plán činnosti na rok 2019/2020, návrhy zpracování dotačních reportů PS pro školy a implementační aktivity v rámci projektu MAP Trutnovsko II. Podívejte se na zápis z jednání a také na obrázky.

Barbora Procházková, 27.9.2019

Pracovní skupina pro rovné příležitosti se sešla podruhé

Letošní v pořadí již druhé jednání PS pro rovné příležitosti se uskutečnilo 11. 9. 2019 opět v zasedací místnosti MAS KJH, o.p.s. Metodické nastavení fungování PS, formulování témat pro řešení v rámci PS, plán aktivit na rok 2019/2020 – to vše bylo na programu tohoto jednání. Vše si můžete podrobně přečíst v zápisu, prohlédněte si také fotografie.

Barbora Procházková, 27.9.2019

Jednání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti v ZŠ a MŠ Horní Maršov

Letošní v pořadí 2. jednání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti se uskutečnilo 29. 8. 2019, pod vedením místní ředitelky a vedoucí pracovní skupiny Evy Hlouškové, v prostorách ZŠ a MŠ Horní Maršov. Na programu bylo metodické nastavení fungování PS, formulování témat pro řešení PS a plán aktivit na rok 2019. V rámci jednání na této škole proběhla i její prohlídka členy PS. Vše si můžete přečíst v zápise, přikládáme také obrázky.

Barbora Procházková, 27.9.2019

Jednání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti na ZŠ Trutnov, Komenského

Už v pořadí 3. jednání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti se uskutečnilo v úterý 27. 8. 2019 v prostorách Základní školy Trutnov, Komenského. Proběhlo představování nových členů, příprava na plánovanou aktivitu – workshop Postav si svého robota Otíka a tvorba plánu aktivit na rok 2019/2020. O všem se můžete informovat v zápise, prohlédněte si také obrázky.

Barbora Procházková, 27.9.2019

Navýšení alokace ve 2. výzvě IROP – Ochrana životů, zdraví
a majetku

Vážení přátelé, kolegové. Oznamujeme Vám, že ke dni 13.9.2019 došlo k navýšení alokace ve 2. výzvě IROP – Ochrana životů, zdraví a majetku z částky 3.263.160,-- Kč o 1.452.582,-- Kč na celkovou částku 4.715.742,-- Kč. Tato částka bude použita pro náhradní projekt z 2. výzvy.

Daniela Müllerová, 23.9.2019

Kroky pro demokracii

V Malých Svatoňovicích se bude v sobotu 28. září 2019 konat akce nazvaná Kroky pro demokracii. Na náměstí vše vypukne ve 14:30. Účastníci se pak přesunou na Žaltman. Na Řehačce bude od 19 hodin následovat promítání filmu Matrix AB. Přidáte se? Podepište na www.milionchvilek.cz. Pozvánka do Malých Svatoňovic je zde.

Jan Balcar, Petr Záliš, 19.9.2019

Pozvánka na oblastní výstavu králíků, drůbeže a holubů

Chovatelský areál na Podrači bude v sobotu 21. září 2019 hostit XVIII. oblastní výstavu regionu Jestřebí hory. Přehlídka králíků, drůbeže a holubů tu bude k vidění od 8 do 17 hodin. V rámci akce se uskteční také výkup vysušených králičích kožek a prodej kuřic. Prohlédněte si zde.

Jan Balcar, Petr Záliš, 19.9.2019

Seminář k výzvě MAS KJH – Zaměstnanost II.

V prostorách kanceláře MAS KJH proběhl v úterý 17. 9. 2019 seminář pro žadatele k výzvě MAS č. B35/03_16_047/CLLD_17_03_003 z Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Výzva MAS KJH – Zaměstnanost II.“. Na semináři byly představeny základní parametry výzvy, podporované aktivity, indikátory, způsobilé výdaje, proces hodnocení a výběru projektů a systém IS KP14+. Prezentaci ze semináře si můžete stáhnout zde.

Dita Gollová, 18.9.2019

Pracovní skupiny pracují na plné obrátky

V rámci projektu MAP Trutnovsko II bylo vytvořeno šest pracovních skupin, které už dle svého zaměření aktivně pracují. Jedná se o pracovní skupinu pro rozvoj čtenářské gramotnosti, pro rozvoj matematické gramotnosti, pro financování, pro rovné příležitosti, pro neformální zájmové vzdělávání, ředitelé škol. Aktuální složení pracovních skupin je k nahlédnutí. Pracovní skupiny jsou stále otevřeny novým členům. Pokud máte zájem se zapojit, kontaktujte koordinátorku pracovních skupin Barboru Procházkovou, b.prochazkova@kjh.cz, tel. 730 164 404.

Barbora Procházková, 13.9.2019

Olympiáda pro starší a dříve narozené 2019

Ve čtvrtek 5.září 2019 se uskutečnila tato dlouho očekávaná akce. Účast byla opět veliká a také spoustu starostů přijelo podpořit své seniory. Nejstarší ženě tohoto ročníku bylo úctyhodných 93let a muži 90let. Jsme moc rádi, že se akce vydařila a že slyšíme jen samé kladné ohlasy! Více naleznete v tiskové zprávě a fotogalerii. Klikněte také na reportáž Televize JS.

Lenka Procházková, 12.9.2019

Studentský trojboj a turnaj v malé kopané v Havlovicích

O tom, že nejsou z cukru se ujistily na čtyři desítky studentů základních škol, kteří se ve Všesportovním areálu v Havlovicích účastnily Studentského trojboje a turnaje v malé kopané. Akce se konala v pondělí 9. září 2019, začala slavnostním nástupem všech studentů zúčastněných škol. Poté je přivítali Miroslav Antl, senátor a zároveň poskytovatel záštity nad fotbalovým turnajem a pořadatelé Jaroslav Kocián za Havlovický svaz malého fotbalu z.s. a Jan Balcar s Petrou Nývltovou za Studentský parlament Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. Všem soutěžícím popřáli skvělé výsledky a připomněli princip fair play. Podrobnosti jsou v přiložené tiskové zprávě. Fotky z akce najdete zde, přikládáme i tabulky s výsledky (fotbal a trojboj).

Jan Balcar, 10.9.2019

Za inspiracemi na východní Slovensko 2019

Vážení partneři MAS a naši příznivci, i v letošním roce plánujeme expedici do partnerského regionu MAS Poondavie a obce Trhoviště. Letošní výprava Za inspiracemi na východní Slovensko 2019 bude opět něčím mimořádná – program a pokyny jsou v příloze. Odjíždíme ve čtvrtek 3. 10. mezi 6:00 – 7:00 dle jízdního řádu, který bude doladěn podle účastníků výpravy. Zpátky domů se vracíme v neděli 6. 10. hned po snídani – snaha je být do 23:55 doma. Ubytováni budeme v penzionu Salaš, kde budeme spát všechny noci. Program s časovými intervaly je detailně připraven, ale pořadatelé si vyhrazují možnosti změny. Důležitá informace: v sobotu 5. 10. budeme od rána do pozdních nočních hodin hosty středověkých slavností v ukrajinském Užhorodě. Našim hostitelem je starosta obce Nevickoe a poslanec ukrajinské Národní rady Michal Laba. Dopravu na Ukrajinu budeme řešit speciálním autobusem. Oficiální pozvánky jsou zde a zde. Pořadatelé garantují – ubytování (3 noci), snídaně (3x), večeře (3x) a oběd (1x) a kompletní dopravu. Ostatní náklady si bude hradit každý sám. Pro partnery MAS je možné se přihlásit do 26. 9. do 14:00 – vyplňte přihlášku v příloze. Musíme dopředu nahlásit počet míst na ubytování. Děkujeme za pochopení. S dotazy k exkurzi se obracejte na mě.

Jan Balcar, 10.9.2019

Patřila jsem k dětem nepřátel Říše

Městské muzeum a galerie JWM v Úpici srdečně zve na přednášku Ing. Aleny Staňkové nazvanou Patřila jsem k dětem nepřátel Říše. Poté, co byli její rodiče za protinacistický odboj popraveni, byla tehdy tříletá Alena označena za nepřítele nacistického režimu a spolu s dalšími více než čtyřiceti dětmi s podobným osudem byla v srpnu 1942 internována na zámečku Jenerálka v Praze. Od dubna 1944 do dubna 1945 byla pak vězněna v internačním táboře ve Svatobořicích na Hodonínsku, v závěru války v táboře v Plané nad Lužnicí. Na dobu, kdy byla "dítětem nepřátel Říše" zavzpomíná v přednášce spolupořádané s Českým svazem bojovníků za svobodu - Oblastním výborem Trutnov. Těšíme se na Vás v pondělí 23. 9. 2019 již tradičně v 17 hodin v sále Loutkového divadélka (Dr. Ant. Hejny 133, Úpice)! Pozvánka je zde.

Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové, 10.9.2019

Chovatelé z území MAS se prezentovali na akci Svět květin

O víkendu 31. 8. – 1. 9. se konal v Trutnově - Horním Starém Městě tradiční Svět květin. Každoročními účastníky jsou chovatelé z Trutnovska, kteří tu prezentují chov domácích drobných zvířat. Petr Figera z Vlčic a jeho kolegové představili návštěvníkům z celého Trutnovska pěknou expozici králíků, drůbeže a holubů a nabídli poradenství začínajícím chovatelům. Fotografie jsou zde.

Petr Figera, 9.9.2019

Pozvánka pro zájemce o robotiku

Vážení kolegové, dovolte, abychom Vás nebo vaše kolegy z MŠ, 1. i 2. stupně ZŠ a Gymnázia z Trutnovska pozvali na setkání nadšenců, kteří mají chuť vyzkoušet, otestovat a pohrát si s robotem OTTO, pod vedením světaznalých lektorů Edutime. Jde o akci pro učitele, žáky i studenty, kteří se chtějí naučit něco nového. Uskuteční se 28.9.2019 v Trutnově. Podrobnosti jsou zde.

Jan Balcar, Petr Záliš, 6.9.2019

Olympiáda se blíží - trasy autobusů budou odlišené barvami

V Havlovicích se už tento čtvrtek 5. září 2019 od 13 hodin koná již jedenáctý ročník OLYMPIÁDY PRO DŘÍVE NAROZENÉ. V příloze naleznete jízdní řády a trasy autobusů. Tento rok jsme zvolili pro lepší orientaci v trasách různé barvy, aby senioři nebyli ve stresu a věděli, že si mají hlídat jen jednu určitou barvu „svého“ autobusu. Prosím Vás o rozeslání všem, kteří se přihlásili, nebo alespoň zaslání „vedoucím výpravy“ z Vaší obce. Moc Vám děkuji a budeme se těšit již ve čtvrtek! Olympiádě je věnována také reportáž Českého rozhlasu Hradec Králové, klikněte sem.

Lenka Procházková, 3.9.2019

Den města Úpice

V sobotu 14. září se bude konat akce s názvem Den města Úpice. Čekává Vás velmi bohatý program s Prodanou nevěstou v podání úpických divadelníků nebo vystoupení Petra Vondráčka s kapelou Lokomotiva. Samozřejmostí je i dobré jídlo a pití. Proto tedy přijměte pozvánku na akci největšího města v naší MAS! Plakát je zde.

Lenka Procházková, 3.9.2019

SZIF pořádá semináře k 8. kolu PRV

Nedávno jsme Vás informovali o tom, že SZIF vyhlašuje 8.kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020. V zájmu SZIF je, aby byli zájemci co nejlépe připraveni, a proto pro ně přichystal sedm seminářů. Ty proběhnou napříč republikou od 5. do 26. září 2019. Více informací naleznete v příloze. Věříme, že tato informace bude pro Vás užitečná a těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Daniela Müllerová, 3.9.2019

Běh pro dobrou věc na Tmavém Dole

V areálu Domova důchodců Tmavý Důl se v sobotu 7. září 2019 uskuteční Běh pro dobrou věc. Startovné je 150 korun, děti do 12 let ho neplatí. Veškerý výtěžek bude použit pro seniory Domova důchodců Tmavý Důl. Registrace proběhne na místě od 8:30 do 10 hodin. Podrobnosti jsou zde.

Jana Peterková, Petr Záliš, 29.8.2019

MAS vyhlašuje výzvu v rámci Operačního programu Zaměstnanost

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. vyhlásila dne 28. 8. 2019 výzvu na příjem projektových žádostí v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem Výzva MAS KJH-Zaměstnanost II. Opatření se zaměřuje na zlepšení postavení osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených na trhu práce a na zvýšení jejich možností na získání dlouhodobého zaměstnání. Příjem žádostí bude probíhat od 28. 8. 2019 od 4:00 hod. do 18. 10. 2019 do 12:00 hod. prostřednictvím Portálu IS KP14+. Seminář pro žadatele se bude konat v úterý 17. 9. 2019 od 15 hod. v prostorách MAS KJH. Veškeré informace, který se týkají vyhlášené Výzvy MAS KJH-Zaměstnanost II., včetně pozvánky na seminář, najdete zde.

Dita Gollová, 28.8.2019

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici „Projektový manažer“

Zajímá Vás práce v oblasti regionálního rozvoje? Záleží Vám na našem regionu, máte vztah k jeho tradicím, kultuře, obyvatelům, životnímu prostředí? Jste komunikativní, pracovití, samostatní, máte tvůrčí nápady? Jste pečliví a je na Vás spolehnutí? Pokud ANO, otevřete přílohu. V případě zájmu zašlete nebo doneste do 27. srpna 2019 váš profesní životopis, motivační dopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (popř. doklad o jeho vyžádání) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání na adresu kanceláře: MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., Regnerova 143, 542 32 Úpice. Uzavřenou obálku označte heslem: „Výběrové řízení – Projektový manažer MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.“. V případě splnění výše uvedených požadavků budete pozváni k pohovoru. V případě jakýchkoli dalších dotazů se neváhejte obrátit na ředitele Mgr. Jana Balcara, Ph.D. – Balcar@kjh.cz, telefon 777 851 871. Pozn.: Pokud se Vás tato pracovní nabídka osobně netýká, budeme rádi, když nám ji pomůžete šířit mezi možné zájemce.

Jan Balcar, ředitel MAS KJH, 5.8.2019

12. Vízmburské slavnosti se blíží

V sobotu 7. září uvidíte na hradě hodně šermu a uslyšíte středověkou muziku. Bude zde celkem pět skupin historického šermu, z toho dvě z Polska. Také tradičně přijede Tas se svou družinou. Děti do šesti let mají vstup zdarma. Více najdete na plakátě zde.

Jaroslav Balcar, 23.8.2019

V rámci IROP je pro školy připravené opatření Infrastruktura vzdělávání

V Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) máme pro školy připravené opatření Infrastruktura vzdělávání. První výzva pro školy byla vyhlášena v loňském roce a byly z ní podpořeny tři projektové záměry v celkové výši 6 781 294,49 Kč. Výzvu Infrastruktura vzdělávání plánuje MAS vyhlásit podruhé, a to na konci letošního, nebo začátkem příštího roku, a bude to pro školy poslední příležitost využít finanční prostředky z tohoto opatření. Obracím se na Vás s žádostí, abyste zvážili, zda je pro Vás výzva Infrastruktura vzdělávání zajímavá a zda byste uvažovali o podání projektové žádosti. Podrobnější informace o podmínkách připravované výzvy zasílám v příloze. V případě, že budete mít o podání projektu zájem, ozvěte se prosím do 20. 9. 2019 na e-mail: gollova@kjh.cz. Zároveň mě samozřejmě kontaktujte, budete-li mít jakýkoliv dotaz. Z důvodu čerpání dovolené budu ale v kanceláři až od 26. 8. 2019.

Dita Gollová, 19.8.2019

V rámci PRV se chystá vyhlášení výzvy na aktivitu Mateřské a základní školy

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. chystá v rámci Programu rozvoje venkova vyhlásit výzvu na aktivitu „Mateřské a základní školy“. Podpora zahrnuje investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu zařízení. Žadatelem/příjemcem dotace může být obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu. Chtěli bychom Vás požádat, abyste zvážili, zda budete mít zájem o podporu na nějakou Vámi připravovanou aktivitu. V příloze jsou uvedeny podmínky pro poskytnutí podpory. Přikládáme také pravidla pro poskytování dotace na projekty PRV. Potřebovali bychom vědět, kolik z Vás a případně o jaké částky by se jednalo, abychom s těmito údaji mohli pracovat při přípravě Výzvy, nejlépe do 20.9.2019. Pokud nebude ze strany obcí a škol zájem, peníze převedeme do jiných aktivit. Kontaktní osobou pro MAP Trutnovsko je Karel Turek, e-mail: turek_karel@email.cz a pro MAP Královédvorsko Jan Machek, e-mail: machek@maskd.cz (Kocbeře a Vítězná).

Daniela Müllerová, 19.8.2019

Chystá se cesta na Středověké slavnosti do Užhorodu

Vážení partneři, na sněmu a při různých setkáních jsme avizovali, že máme zájem koncem září vyrazit na Slovensko za partnery z MAS Poondavie. Měli jsme záměr vyrazit na východ a podnikat tam cyklistické výlety v tamním regionu. Aktuálně nás kontaktovali naši partneři z ukrajinské obce Nevickoe a pozvali nás na velké slavnosti 5. 10. 2019 do Užhorodu. Proto jsme se domluvili s Milošem Toholou (organizátor cyklozájezdu) a Jardou Pichem (starostou partnerské obce Libňatov) na změně. Předběžné informace, čtvrtek 3. 10.: odjezd, zvažujeme cestu na noc. Večer nebo v pátek ráno - příjezd do obce Trhoviště, ubytování penzion Salaš na Zemplínské Šíravě a páteční program v Trhovišti a okolí. Víkend 5. - 6. 10. Užhorod: Středověké slavnosti – budeme delegace z ČR a je potřeba mít historický oděv – pokud nemáte, bude domluva se Sdružením pro Vízmburk, z.s. o případné zápůjčce. Buď zůstaneme přes noc nebo se nad ránem vrátíme na penzion Salaš. Neděle 6. 10. program v Trhovišti a okolí. Pondělí 7. 10. brzy ráno – návrat. Odjezd z ČR a odjezd ze Slovenska budeme ještě ladit – je nutné respektovat odstávky autobusu a pauzy řidiče. Upozornění: na Ukrajinu je potřeba mít platný cestovní pas!!! Pokud budete mít zájem, předběžně si začněte chystat volno a kroje. Koncem srpna pošleme přihlášky k závaznému nahlášení do výpravy.

Jan Balcar, ředitel MAS KJH, 19.8.2019

SZIF vyhlašuje 8. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

Dostala se k nám informace, kterou bychom Vám rádi předali. SZIF vyhlašuje 8. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020. V 8. kole budou podpořeny investice do potravinářských a lesnických podniků, projekty na diverzifikaci příjmů zemědělců, vzdělávání i projekty spolupráce za více než 1,6 miliardy korun. Kolo příjmu reaguje i na aktuální situaci v boji s kůrovcem. Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 8. října 2019 8:00 hodin do 29.10.2019 18:00 hodin. Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty: (viz příloha). Věříme, že pro Vás bude tato informace užitečná a že někteří z Vás této nabídky využijí.

Daniela Müllerová, 12.8.2019

Sportovní areál v Havlovicích roztančí umělci z Panamy!

Sportovní areál v Havlovicích bude patřit kultuře. V pátek 16. srpna se tu od 15:30 uskuteční skvělá show jednoho z nejlepších panamských souborů, který bude účastníkem Mezinárodního folklórního festivalu v Červeném Kostelci. K vidění budou luxusní kroje a exotické tance, které vytvoří magickou atmosféru. Vstupné je dobrovolné. Klikněte na plakát.

Miloš Tohola, 9.8.2019

Pozvánka na letní přehlídku loutkového divadla v Úpici

Klub loutkářů Úpice z.s. uspořádá malou letní přehlídku loutkového divadla s názvem "Loutková zahrada". Konat se bude v sobotu 31. srpna v parku u městského penzionu v Úpici. Od 14 hodin budou postupně k vidění představení Šípková růženka, O pejskovi, který neuměl štěkat a Kouzelné kolečko. Pozvánka na přehlídku je zde. V Městském muzeu v Úpici je navíc do 15. září k vidění výstava "V říši loutek".

Petr Kalousek, Petr Záliš, 9.8.2019

Koncert starodávné hudby

Zveme příznivce starodávné hudby na koncert na hradě Vízmburk. V sobotu 10.8. v 19 hodin si můžete poslechnout hudbu, která zněla na hradě, když ještě stál v plné kráse. Předprodej vstupenek zajišťuje M. Baudyš, telefon 777083583. Zde je plakátek.

Jaroslav Balcar, 4.8.2019

Olympiáda pro starší a dříve narozené

Rádi bychom Vás pozvali na připravovanou akci – Olympiádu pro starší a dříve narozené. Letošní již jedenáctý ročník se opět bude konat na začátku září v havlovickém Všesportovním areálu. Pro tento rok bylo zvoleno datum 5. září a začátek akce je stanoven na 13 hodin. Vzhledem k zaměření Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o. p. s. nabízíme zájemcům svoz i odvoz z našeho regionu zdarma. Trasa, časy i místa zastávek budou ještě upřesněny dle přihlášených účastníků. Olympiády se mohou zúčastnit senioři s rokem narození 1954 a starší. Akci v letošním roce opět finančně podporuje Královéhradecký kraj a záštitu olympiádě udělil - jako již tradičně - Aleš Cabicar, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje. V případě zájmu se zaregistrujte panu Miloslavu Toholovi (TJ Sokol Havlovice, z. s.) na e-mail tohola.sport@seznam.cz (je třeba uvést Vaše jméno, příjmení, rok narození a obec) nebo volejte na telefonní číslo: 737 141 504. Včasná registrace zájemců nám pomůže s celou organizací, a proto Vás žádáme o přihlášení nejlépe do 23. 8. 2019. V případě, že se do daného termínu nestihnete přihlásit, přesto Vás v Havlovicích rádi uvítáme a zaregistrujeme až na místě. Více informací najdete ve zvacím dopise a na plakátu.

Lenka Procházková, 23.7.2019

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti se sešla na druhém jednání

Ve středu 17.7.2019 se sešli v rámci projektu MAP Trutnovsko II v prostorách Základní školy Trutnov, Mládežnická, členové pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti. V tomto už druhém jednání se členové zabývali plněním daných úkolů a plánováním dalších aktivit v roce 2019. Více informací ze setkání najdete v zápise.

Barbora Procházková, 19.7.2019

Na sněmu MAS se partneři seznámili s výzvami na rok 2019

Tradiční červnový sněm MAS, který se konal v úterý 25. 6. 2019 v zasedací místnosti MAS, nejen bilancoval, ale i plánoval. Na jednání bylo prezentováno čerpání z jednotlivých operačních programů, hodnocení fungování MAS, přesun prostředků v rámci operačních programů a plán výzev do konce roku 2019. Partneři schválili i příspěvek na činnost na rok 2020. Připojujeme i výstupy z jednání: zápis, prezentaci a fotogalerii.

Jan Balcar, ředitel MAS KJH, 15.7.2019

4. Country, folk festival na Vartě v Batňovicích

Vážení přátelé, dovoluji si Vás pozvat na 4. Country, folk festival, který se koná na Vartě v Batňovicích v sobotu 27. července 2019 od 17 hodin v přírodním areálu na Vartě. Vystoupí skupiny Silmaril, Chvíle, písničkář Mirek Paleček a skupina Tendr. Občerstvení zajištěno. Plakát je zde.

Jan Hanuš, 14.7.2019

Dobijte se v Jestřebích horách

Svazek obcí Jestřebí hory na letošní turistickou sezonu zrealizoval nový projekt v rámci cykloturistiky. Ve všech členských obcích tohoto svazku jsou nainstalovány dobíjecí panely na elektrokola. K tomu byla vydána cyklomapa s přiléhavým názvem „Dobijte se v Jestřebích horách“. V této mapě naleznete seznam všech dobíjecích míst, tipy na cyklovýlety, možnosti občerstvení a zajímavosti na jednotlivých trasách. „Tímto projektem určitě zlepšíme další standard námi poskytovaných služeb v rámci rozvoje cestovního ruchu v našem regionu Jestřebích hor a celého Kladského pomezí. V současné době je na vzestupu trend rozvoje cykloturistiky na elektrokolech. Věřím, že návštěvníci tuto službu ocení,“ podotkl předseda Svazku obcí Jestřebí hory Zdeněk Špringr. „Dobíjecí panely jsou umístěny na veřejných prostranstvích a jejich využití je bezplatné. Je to takový malý bonus, který můžeme našim turistům nabídnout," doplňuje starosta Malých Svatoňovic Vladimír Provazník. Cyklomapy seženete v informačních centrech Malé Svatoňovice a Rtyně v Podkrkonoší, dále na obecních úřadech svazkových obcí a atraktivních místech našeho regionu. Obrázky k tématu jsou zde.

Zdeněk Špringr, předseda Svazku obcí Jestřebí hory, 14.7.2019

Jednání k výběru a hodnocení Žádostí o dotaci ve 2. Výzvě PRV

Dne 9.7.2019 se v zasedací místnosti MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. konala od 8:00 hodin jednání Výběrového výboru a od 15:30 hodin jednání Programového výboru k výběru a hodnocení Žádostí o dotaci ve 2. Výzvě PRV. Výběrový výbor odhlasoval, že všech 11 podaných žádostí zařadí mezi vybrané žádosti. Nevybraná žádost tudíž nebyla žádná. Poté programový výbor odsouhlasil a odhlasoval rozhodnutí výběrového výboru. Přikládáme zápisy z jednání Výběrového a Programového výboru, prezenční listiny z jednání výběrového a programového výboru, dále Seznam přijatých žádostí, Vybrané žádosti a Bodové hodnocení žádostí. Prohlédněte si také fotodokumentaci z jednání.

Daniela Müllerová, 9.7.2019

IV. letní čapkovské soirée s Kristinou Váňovou

Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové v Úpici srdečně zve na IV. letní čapkovské soirée. Letos v Úpici přivítáme emeritní ředitelku Památníku Karla Čapka paní Kristinu Váňovou s přednáškou "Karel Čapek na Strži". Zároveň bude připravena panelová výstava "50 let Památníku Karla Čapka". Pozvánka je zde. Těšíme se na Vás v úterý (!) 16. 7. 2019 v 17 hodin ve starém lokále na Dřevěnce!

Městské muzeum a galerie, 10.7.2019

Divadelní představení na hradě

V sobotu 13. 7. se na Vízmburku uskuteční divadelní dvojpředstavení s historickou tematikou. Na hradě bude účinkovat historický spolek Antares z Náchoda. Více je na plakátku. Vstupenky jsou již nyní v předprodeji na telefonu 777005790 k osobnímu odběru - buď na hradě nebo u J. Balcara.

Jaroslav Balcar, 3.7.2019

Koordinátoři škol z ORP Trutnov se potkali na prvním jednání

Ve středu 19.6. 2019 se uskutečnilo v zasedací místnosti MAS Království - Jestřebí hory, o. p. s. v rámci projektu MAP Trutnovsko II první setkání koordinátorů jednotlivých škol. Byli seznámeni s náplní jejich činnosti v projektu a přípravou strategie škol. Více informací ze setkání najdete v zápise a prezentaci. Prohlédněte si také obrázky.

Barbora Procházková, 20.6.2019

Vzpomínková akce v Malých Svatoňovicích a Bohdašíně

V sobotu 29.6. jsme si připomněli 100. výročí narození jednoho z největších hrdinů II. světové války Jiřího Potůčka - Tolara v jeho rodných Břasech. Obrázky z tohoto setkání jsou zde. Vyvrcholení bude tuto neděli 7. července na Kosteleckých Končinách. Předcházet mu bude vzpomínková akce v Malých Svatoňovicích a Bohdašíně. Plakát je zde. Jménem župy Podkrkonošské co nejsrdečněji zvou rtyňští Sokolové.

Sokol Rtyně v Podkrkonoší, 2.7.2019

Festival NOTA 2019

Srdečně zveme milovníky dobré muziky na 27. ročník country - bluegrass - folkového festivalu NOTA 2019. Tradiční hudební přehlídka se uskuteční v sobotu 3. srpna 2019 na nádvoří staré Rychty ve Rtyni v Podkrkonoší. Plakát je zde.

Jana Peterková, 28.6.2019

Řídicí výbor se sešel v nové sestavě

Dne 12.6.2019 se v zasedací místnosti MAS KJH, o.p.s. sešli členové řídícího výboru z části v nové sestavě. Cílem tohoto setkání bylo seznámení s aktivitami projektu MAP Trutnovsko II a nastavit si pravidla pro fungování tohoto orgánu. Byl schválen Statut, Jednací řád a Organizační struktura projektu. Následovala prezentace aktualizovaných projektových záměrů v území ORP Trutnov a o jejich důležitosti v rámci Strategického rámce při získání státní dotace. Byly podány návrhy na místo předsedy a místopředsedy řídicího výboru. Zvoleni byli jako předseda Vladimír Provazník (starosta obce Malé Svatoňovice) a jako místopředseda Petr Hron (starosta města Úpice). Prohlédněte si zápis z jednání, obrázky a prezentaci.

Jan Balcar, ředitel MAS, 26.6.2019

Pozvánka na sněm MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

V úterý 25. 6. 2019 od 17:30 se bude konat v zasedací místnosti v Úpici sněm MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Pozvánku včetně registrace najdete ZDE. Ostatní podklady k projednávání jednotlivých bodů najdete ZDE. Na setkání s partnery se těší Jan Šída a Jan Balcar.

Jan Balcar, ředitel MAS, 19.6.2019

Pozvánka do říše loutek

Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové a Klub loutkářů Úpice srdečně zvou na vernisáž velké letní výstavy věnované historii i současnosti českého a hlavně úpického loutkářství, činnosti Klubu loutkářů Úpice a především světu pohádek a fantazie. Těšíme se na Vás v říši loutek! Slavnostní vernisáž se koná v pátek 21. 6. 2019 od 17 hodin na Staré radnici. Výstava je přístupná do 15. 9. 2019. Pozvánka je zde.

Městské muzeum a galerie Úpice, 18.6.2019

Programový výbor se dohodl na změnách v PRV

V úterý 4. 6. 2019 zasedal programový výbor MAS. Zásadním bodem jednání byly změny v dalším čerpání prostředků z Programu rozvoje venkova, a to zařazení článku 20 do strategie MAS. Bližší informace najdete v zápise, prezentaci čerpání PRV a článku 20.

Jan Balcar, ředitel MAS, 18.6.2019

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Pracovní skupina pro rovné příležitosti vytvořená v rámci projektu MAP Trutnovsko II se sešla 12.6.2019 v zasedací místnosti MAS KJH, o.p.s. Všem členům byl přestaven projekt a náplň pracovní skupiny. Podívejte se na zápis z jednání a prezentaci. Obrázky z jednání jsou zde.

Markéta Demešová, 17.6.2019

Pozvánka na tradiční červnový sněm MAS

Vážení partneři, dovolte, abychom vás pozvali na tradiční červnový sněm MAS Království – Jestřebí hor, o.p.s., který se bude konat v úterý 25. 6. 2019, od 17:30 v zasedačce MAS v Úpici. Program sněmu najdete ZDE. Podklady budou vyvěšeny na www.kjh.cz do 19. 6. 2019. Prosím potvrďte účast nejlépe do neděle 23. 6. 2019 – klikněte na tento odkaz. Na setkání se těší předseda programového výboru Jan Šída a ředitel společnosti Jan Balcar!

Jan Šída, Jan Balcar, 14.6.2019

Výroční zpráva za rok 2018

Členové orgánů společnosti tento týden schválili Výroční zprávu za rok 2018 a vzali na vědomí výsledky auditů. O pestré činnosti a o hospodaření MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. se můžete dočíst ve Výroční zprávě za rok 2018. Přikládáme také Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky účetní jednotky za rok 2018 a Zprávu nezávislého odborníka o ověření čerpání dotace Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Jan Balcar, ředitel společnosti, 14.6.2019

Společné jednání orgánů

V úterý 11. 6. 2019 se společně k jednání sešli členové orgánů společnosti kontrolní výbor, dozorčí rada a správní rada. Společně s vedením společnosti bilancovali rok 2018 a seznámili se vývojem společnosti za 1. pololetí tohoto roku. Zápisy jsou přístupny zde – kontrolní výbor, dozorčí rada a správní rada.

Jan Balcar, ředitel společnosti, 14.6.2019

V zasedací místnosti MAS KJH proběhlo jednání pracovní skupiny Matematická gramotnost

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. zorganizovala setkání pracovní skupiny Matematická gramotnost vytvořenou v rámci z projektu MAP Trutnovsko II, který koordinuje. Členové pracovní skupiny se potkali ve středu 5. 6. 2019 v zasedací místnosti MAS a jednali o náplni pracovní skupiny a jejím zaměření v projektu v následujících letech. Podívejte se na zápis z jednání a prezentaci. Zde jsou obrázky ze setkání.

Markéta Demešová, 6.6.2019

V zasedací místnosti MAS KJH proběhlo jednání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost

V rámci projektu MAP Trutnovsko II se konalo setkání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost. Uskutečnilo se ve středu 5. 6. 2019 v zasedací místnosti MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Projekt MAP Trutnovsko II byl spuštěn na začátku roku. Podívejte se na zápis z jednání a prezentaci. Zde jsou obrázky ze setkání.

Markéta Demešová, 6.6.2019

Jednání PS Neformální a zájmové vzdělávání

Členové pracovní skupiny Neformální a zájmové vzdělávání se sešli ve středu 5. 6. 2019 v zasedací místnosti MAS, aby zahájili svoji činnost v rámci projektu MAP Trutnovsko II. Pracovní skupina již fungovala v předcházejícím projektu, kde se snažila propojit neziskový vzdělávací sektor se školami a navázat tak užší spolupráci. Díky tomu vznikl například informační leták. V projektu MAP Trutnovsko II chce pracovní skupina na tuto práci navázat a dále ji rozvíjet. Více o informací ze setkání najdete v zápise a prezentaci. Přikládáme také obrázky.

Markéta Demešová, 6.6.2019

První setkání pracovní skupiny Ředitelé škol

Uskutečnilo se historicky první setkání pracovní skupiny Ředitelé škol v rámci projektu MAP Trutnovsko II, který byl v letošním roce spuštěn. Navazuje na práci již ukončeného projektu MAP Trutnovsko. Zástupci této pracovní skupiny sešli ve středu 5. 6. 2019 v zasedací místnosti MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Setkání sloužilo k představení projektu a seznámení všech členů pracovní skupiny. Klikněte na zápis z jednání a prezentaci. Prohlédněte si také obrázky.

Markéta Demešová, 6.6.2019

První jednání pracovní skupiny Financování

Ve středu 5. 6. 2019 se zaplnila zasedací místnost Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. členy pracovní skupiny Financování, která je vytvořena v rámci projektu MAP Trutnovsko II. Jednalo se o první setkání od spuštění projektu. Členům pracovní skupiny byl v krátkosti představen projekt a jejich náplň práce v nejbližší době. Podívejte se na zápis z jednání a prezentaci. Prohlédněte si také obrázky.

Markéta Demešová, 6.6.2019

Podkrkonošská Sněženka 2019

V poslední květnový čtvrtek ožil autokemp Svatá Kateřina v Chotěvicích veselými hlásky téměř stovky dětí ze šesti základních škol obcí Společenství obcí Podkrkonoší. Žáci se sešli na tradiční akci Podkrkonošská Sněženka 2019, kterou letos svou záštitou podpořil Královéhradecký kraj.Pořadatelem bylo Společenství obcí Podkrkonoší. O pestrou náplň programu se podělili žáci ZŠ Chotěvice a ZŠ Kocbeře s profesionálkou Mgr. Annou Pávkovou, která všechny přítomné zapojila do Indiánské show. Více se dočtete zde, obrázky z akce naleznete ve fotogalerii.

Jana Peterková, 6.6.2019

Základní škola Mraveniště hledá posily

Základní škola Mraveniště v Markoušovicích rozšiřuje svůj tým a hledá školního asistenta (asistentku) a vychovatele (vychovatelku) do družiny. Jedná se o částečné úvazky, které lze kombinovat. Předpokládaný nástup v září 2019. Více zde.

Daniela Müllerová, 6.6.2019

MAS Království – Jestřebí hory vyhlásila 2. Výzvu v rámci PRV, přijato bylo 11 žádostí

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., vyhlásila dne 1.4.2019 2. Výzvu v rámci PRV. Jednalo se o tři fiche – F4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností; F5 Neproduktivní investice v lesích a F6 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh. Dne 31.5.2019 byl ukončen příjem žádostí o dotaci na MAS. Celkem bylo přijato 11 žádostí. Více zde.

Daniela Müllerová, 6.6.2019

Francouzský víkend v Radvanicích

V Penzionu a Restauraci v Radvanicích uspořádají ve dnech 7.6. až 9.6. Francouzský víkend. Francouzské speciality si pro Vás připravil šéfkuchař Petr Mužík. Podávat se bude třeba hlemýžď s česnekovým máslem nebo žabí stehýnka s medem a zázvorem – BON APPÉTIT! Přichystaný jídelníček je zde.

Penzion a Restaurace Radvanice, 5.6.2019

Dětský den v Radvanicích

Motoklub Jestřábí jezdci pořádá tuto sobotu 8.6.2019 od 14 hodin u fotbalového hřiště v Radvanicích "Dětský den". Pořadatelé slibují spoustu atrakcí pro děti, obchůdek s hračkami, projížďky na koni, malování na tvář či skákací hrad. Podrobnější informace najdete zde. Na www.radvanice.cz se můžete podívat i na další novinky z obce.

Petr Záliš, 5.6.2019

Pozvánka na Chotěvickou pouť

V Chotěvicích proběhne v sobotu 29. června Chotěvická pouť. K vidění tu budou historická vozidla, hasičská technika, ukázka dravců a spousta dalších atrakcí. Akce se uskuteční od 8 hodin na fotbalovém hřišti, celým dnem provede slovem DJ Sláva Šmíd. Plakát je zde.

Petr Záliš, 5.6.2019

Cestička do školy...

Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové v Úpici srdečně zve na pokračování povídání o nejstarších dějinách úpické školy. Tentokrát se zastavíme nad životními a služebními osudy učitelů, kteří zasvětili svůj život práci v Úpici a jejím okolí před rokem 1900. Plakát je zde. Těšíme se na Vás dnes, výjimečně v 16 hodin, ve starém lokále na Dřevěnce!

Jan Balcar, 3.6.2019

Pozvánka na setkání Pracovní skupiny pro přípravu výzev

V zasedací místnosti MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. v Úpici proběhne v úterý 4.6.2019 od 15,30 hodin setkání Pracovní skupiny pro přípravu výzev. Téma setkání je „Stav čerpání prostředků v PRV a plán výzev na rok 2019-2020“. Od letošního roku bychom mohli při některých změnách zapojit do PRV tzv. článek 20, který nabízí čerpání prostředků na občanskou vybavenost. Více informací najdete zde. Těšíme se na setkání a další spolupráci s Vámi.

Daniela Müllerová, 27.5.2019

ZŠ a MŠ Radvanice nabízí pracovní místo

Ředitel ZŠ a MŠ Radvanice, okres Trutnov, vypisuje výběrové řízení na místo učitel/ka mateřské školy. Předpokládaný nástup od 1. 9. 2019. Předpoklady: Splněné podmínky dle zákona č. 563/2004 v platném znění. Nabídku se strukturovaným životopisem zasílejte do 9. června 2019 na adresu školy nebo na e-mail: zsradvanice@seznam.cz.

ZŠ a MŠ Radvanice, 27.5.2019

Domácí zvířata v domově důchodců na „Tmaváku“

Ve čtvrtek 25. 4. 2019 oživil život důchodců z Tmavého dolu dlouholetý chovatel králíků a jiných domácích zvířat Petr Figera z Vlčic: „Pozvali mě místní důchodci u příležitosti Vítaní jara. Připravil jsem pro ně malou výstavu drobného zvířectva „Selský dvorek". Kromě volně pobíhajících zvířátek ve „dvorku" a dalších v klecích jsem připravil i ukázku drobného hospodářského nářadí, druhy krmení a další drobné věci spojené s životem na vesnici.“ Této akce se zúčastnily i další domovy důchodců například z Hronova, Náchoda nebo Pilníkova. Fotografie jsou zde.

Jan Balcar, 21.5.2019

Jmenování osoby, která bude plnit roli koordinátora za danou školu

Na setkání zřizovatelů, ředitelů škol, zástupců neziskových organizací z území ORP Trutnov v Úpici v zasedačce MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s. v úterý 14. 5. 2019 bylo přítomným také přiblíženo, že v rámci projektu MAP Trutnovsko II bude realizována i aktivita „Podpora škol v plánování“. V této aktivitě bude diskutováno široké spektrum témat a na základě diskuze formou společných workshopů koordinátorů bude zpracováván tzv. popis potřeb školy. Jednotlivé školy byly obeslány s prosbou určení osoby, která by plnila funkci koordinátora za danou školu ve vztahu k této aktivitě a všeobecně k projektu MAP Trutnovsko II. Termín pro určení osob je do čtvrtka 30. 5. 2019, do kdy školy mohou vyplnit jednoduchý formulář ZDE. Co se týče termínu konání společných workshopů, jsou na výběr dva termíny (každý koordinátor za školu si může zvolit ze svého pohledu vhodnější termín): buď středa 19. 6. 2019 od 9:00 hodin, nebo středa 26. 8. 2019 od 9:00 hodin. Místo konání bude včas upřesněno.

Jan Balcar, 17.5.2019

Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru ZUŠ A. M. Buxton

Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové v Úpici srdečně zve na vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru ZUŠ A. M. Buxton ze třídy Jany Wolfové. Těšíme se na Vás v Galerii JWM na Staré radnici ve čtvrtek 23. 5. 2019 v 17 hodin! Výstava je přístupná do 23. 6. 2019

Jan Balcar, 17.5.2019

Aktualizace projektových záměrů MAP Trutnovsko II

Jak jsme avizovali na našem setkání zřizovatelů, ředitelů škol, zástupců neziskových organizací z území ORP Trutnov, které se uskutečnilo v úterý 14. 5. 2019 v Úpici v sídle MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s., dochází k aktualizaci projektových záměrů v rámci strategického rámce Místního akčního plánu (MAP) Trutnovsko II. Jednotlivé subjekty byly kontaktovány s prosbou aktualizace svých záměrů či doplnění nových individuálně emailem. Pro jistotu uvádíme informaci i na webových stránkách, tedy kdo zvažujete změny ve vašem současném registrovaném projektu nebo chystáte nový, pošlete nám tuto informaci do pátku 7. června 2019. Aktuálně schválenou databázi najdete v příloze. Vzor pro nový projektový záměr najdete rovněž v příloze. Připomínáme, že 12. června 2019 dojde k aktualizaci tohoto dokumentu a schválení projektových záměrů Řídícím výborem MAP a následně nebude možné 6 měsíců do něj zasahovat. Pokud budete potřebovat bližší informace, kontaktujte Karla Turka, tel. 604 558 002, email: turek_karel@email.cz.

Jan Balcar, 17.5.2019

Zveme zájemce do pracovních skupin do projektu MAP Trutnovsko II

V úterý 14. 5. 2019 se konalo v zasedačce MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. pracovní setkání, kde byl představen projekt MAP Trutnovsko II, v rámci něhož vznikne šest pracovních skupin, do nichž se můžete zapojit i vy. Jedná se o pracovní skupiny financování, matematickou a čtenářskou gramotnost, rovné příležitosti, neziskové a neformální organizace a ředitelé škol. Na setkání byla přiblížena jejich činnost na příští čtyři roky. Do 30. 5. 2019 posílejte své návrhy na experty do pracovních skupin z území ORP Trutnov. Více informací k registraci najdete zde.

Markéta Demešová, 16.5.2019

Představení projektu MAP Trutnovsko II

V úterý 14. 5. 2019 se od 14:00 hodin zaplnily prostory sídla Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. zástupci vzdělávacích subjektů z území ORP Trutnov. Zřizovatelům, ředitelům MŠ a ZŠ a zástupcům neziskových organizací byl představen navazující projekt MAP Trutnovsko II. Všem účastníkům byla nabídnuta ještě užší spolupráce v rámci pracovních skupin, a to buď vlastní účastí nebo nominací svých odborníků. „V roce 2018 skončil dvouletý projekt MAP Trutnovsko. Z něho vyplynuly klíčové potřeby našeho území. V projektu MAP Trutnovsko II navazujeme na tyto aktivity a budeme s nimi dále pracovat,“ řekl Jan Balcar, ředitel MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., která je nositelem projektu. Projekt MAP Trutnovsko II, je zaměřen na vzájemnou spolupráci subjektů při řešení nejrůznějších problémů, zajištění společných aktivit nebo zjištění potřeb v území. Na závěr setkání proběhla živá debata. Pro zájemce je připravena prezentace a fotogalerie.

Markéta Demešová, 16.5.2019

Představení projektu MAP Trutnovsko II

V zasedací místnosti MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. v Úpici proběhne v úterý 14.5.2019 od 14 hodin představení projektu MAP Trutnovsko II. Dojde zde k vytvoření pracovních skupin v rámci projektu (J. Balcar, M. Hátle), organizaci sběru aktuálních potřeb jednotlivých škol (K. Turek, M. Hátle), aktualizaci projektových záměrů ve Strategickém rámci MAP (K. Turek, M. Hátle), zahájení činnosti Řídicího výboru nebo k plánování aktivit projektu do konce roku 2019. Předpokládaný konec pracovní části odhadujeme v 15:15. Prosíme o potvrzení účasti vyplněním formuláře. Za projektový tým se na setkání těší Jan Balcar, ředitel MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Petr Záliš, 14.5.2019

Zlatý starosta

Letošní Mistrovství České republiky organizace WUAP v benchpressu a silovém trojboji hostil Nový Bor. Navzdory náročné práci starosty města si na trénink Petr Hron čas našel a na klání se pečlivě připravil. Silový trojboj tentokráte nepokoušel, zúčastnil se jen šampionátu v benchpressu. Síly poměřil se soupeři z kategorie do 125 kg. Pro základní pokus si nechal naložit 240 kg. Reprezentant klubu Brutal Powerlifting Úpice ho absolvoval bez zaváhání, stejně jako další, při kterém zvedl 255 kg. Úspěšně se vypořádal i s finální zátěží. Výkonem 261 kg vytvořil nový národní rekord a stal se ve své kategorii mistrem republiky. A protože zvedl druhou nejtěžší váhu celého mistrovství, získal navíc stříbrnou medaili v absolutním pořadí bez rozdílu vah. Přiložené snímky jsou z archivu pořadatelů MČR.

Petr Kalousek, 12.5.2019

Regionální potravina Královéhradeckého kraje 2019

Vážení výrobci potravin Královéhradeckého kraje, dovolte nám, abychom Vám touto cestou oznámili, že Ministerstvo zemědělství České republiky prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu vyhlásilo již 10. ročník soutěže s názvem „Regionální potravina“, kterou bude na území Královéhradeckého kraje organizovat společnost FESTING, s.r.o. Hlavním cílem této soutěže je představit, zvýšit povědomí a oblibu regionálních potravin vyrobených v Královéhradeckém kraji nejen mezi odbornou veřejností, jako jsou producenti potravin, prodejci a oborová sdružení, ale především mezi spotřebiteli. Podrobnosti k soutěži jsou zde.

Lukáš Vacek, jednatel společnosti Festing, 9.5.2019

Společné jednání orgánů MAS

Dne 23. 4. 2019 společně jednaly orgány MAS – programový, výběrový a kontrolní výbor. V rámci programu byla představena činnost za první měsíc roku 2019, vyhlášené výzvy a plán výzev do konce roku 2019 a termín svolání sněmu MAS – 25. 6. 2019. Programový výbor rozhodl o přesunu finančním prostředků v rámci jednotlivých opatření. Více najdete v zápise, prezentaci a příloze.

Jan Balcar, 3.5.2019

Pozvánka na jednání k zahajovacímu projektu MAP Trutnovsko II

Vážení kolegové, ředitelky a ředitelé MŠ a ZŠ z ORP Trutnov, zástupci zřizovatelů MŠ a ZŠ z ORP Trutnov, zástupci subjektů v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání z ORP Trutnov! s potěšením Vám oznamujeme, že jsme uspěli s podáním žádosti Místní akční plán Trutnovsko II (dále jen MAP Trutnovsko II), a proto si vás dovolujeme pozvat jménem MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. na zahajovací jednání k tomuto projektu. Ten bezprostředně navazuje na již realizovaný a úspěšně ukončený projekt MAP TU I. Jednání se bude konat v úterý 14. 5. 2019 od 14:00. Pozvánka je zde. Součástí přestavení projektu bude i vyhlášení aktualizace projektových záměrů pro Strategický rámec MAP. Tato aktualizace je potřebná především pro žadatele ve výzvách IROP - aktuálně je vyhlášena výzva v rámci MAS Krkonoše. Byli bychom rádi, aby pozvání přijali kromě již obeznámených zástupců i noví starostové a ředitelé, kteří nemají s projektem zkušenosti. Máme před sebou necelé 4 roky aktivit, kterých máme v rámci projektu naplánované velké množství. Těšíme se, že u toho budete s námi.

Za realizátora projektu (MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.) ředitel Jan Balcar, 3.5.2019

Poslanec Evropského parlamentu v MAS KJH

V pondělí 29. dubna 2019 do zasedací místnosti Místní akční skupiny Království - Jestřebí hory zavítal poslanec Evropského parlamentu Luděk Niedermayer. Debatoval se studenty místního gymnázia nejen o aktuálním dění v Evropské unii. Více se dozvíte v tiskové zprávě, prohlédněte si také fotogalerii.

Lenka Procházková, 3.5.2019

HAPO se blíží!

HAPO 2019 je na dohled. 42. ročník legendárního turnaje v malé kopané se v Havlovicích bude hrát 22. a 23.6.2019. Díky svému charakteru turnaj nemá obdobu v České republice ani nikde jinde na světě. Tak neváhejte a přihlašte i své mužstvo a zakončete fotbalovou sezonu v Havlovicích. Bližší informace jsou v přiloženém letáku, na telefonu 737 141 504 nebo na e-mailu tohola.sport@seznam.cz.

Miloslav Tohola, 2.5.2019

POZOR: změna termínu konání semináře pro žadatele Prorodinná opatření II.

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. vyhlásila dne 24. 4. 2019 výzvu na příjem projektových žádostí v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem Výzva MAS KJH - Prorodinná opatření II. Seminář pro žadatele se bude konat v úterý 7. 5. 2019 od 10 hod. v prostorách MAS KJH. Veškeré informace, které se týkají vyhlášené Výzvy MAS KJH - Prorodinná opatření II., včetně pozvánky na seminář, najdete zde.

Dita Gollová, 29.4.2019

Málotřídní škola Velké Svatoňovice hledá posilu

Málotřídní škola Velké Svatoňovice hledá školního asistenta. Jde o úvazek 0,9. Škola nabízí mimo jiné zvláštní peněžité odměny, příspěvek na stravování, dovolenou nebo kulturní a sportovní aktivity. Zájemci mohou své životopisy zasílat na adresu zakladniskolavs@seznam.cz, je také možné volat na 734 769 308 a 499 881 565. Bližší informace jsou zde.

Petr Záliš, 29.4.2019

Studijní cesta 2019 – MAS Horňácko a Ostrožsko, z.s.

Ve středu 10. dubna 2019 v odpoledních hodinách se partneři MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s. vydali na studijní cestu na jihovýchod Moravy, konkrétně za MAS Horňácko a Ostrožsko, z.s. Naší průvodkyní po celé tři dny nebyl nikdo jiný, než Jana Bujáková – vedoucí manažerka této spřátelené MAS. Podrobnosti jsou v přiložené tiskové zprávě. Prohlédněte si i fotogalerii.

Lenka Procházková, 26.4.2019

Nabídka volného pracovního místa

Základní škola a mateřská škola Mladé Buky, Krkonošská 160 vyhlašuje výběrové řízení na místo: kuchař – kuchařka ve školní kuchyni, nástup 1.9.2019, plný úvazek. Pracovní poměr na dobu určitou do 30.6.2020 s možností prodloužení na dobu neurčitou. Základní platové zařazení dle tarifů platů: kuchař(ka) 17 000 Kč. Požadujeme: vyučení v oboru kuchař. Ukončení přihlášek: nejpozději v pondělí 24.6.2019 ve 12 hodin. Zájemci, kteří projdou 1. kolem, budou pozváni k osobnímu pohovoru. Přihlášku do výběrového řízení s přiloženým životopisem zašlete elektronicky na adresu: petrzela@zsbuky.cz, do předmětu zprávy uveďte: "Výběrové řízení ŠJ". Nebo ji pošlete písemně na adresu ZŠ Mladé Buky, 54223. Bližší informace na telefonu: 603 149 509 (ředitel ZŠ) nebo 603 193 508 (vedoucí ŠJ paní Hejzlarová).

Pavel Petržela, ředitel školy, 25.4.2019

Výzva MAS KJH - Prorodinná opatření II

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. vyhlásila dne 24. 4. 2019 výzvu na příjem projektových žádostí v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem Výzva MAS KJH - Prorodinná opatření II. Cílem opatření je zvýšit možnost zaměstnanosti rodičů dětí a dalších pečujících osob, a to prostřednictvím zvýšení dostupnosti služeb péče o děti. Na základě analýzy potřeb bude kladen důraz na nevyhovující zajištění dopravy dětí do/z mateřské a základní školy. Příjem žádostí bude probíhat od 24. 4. 2019 od 4:00 do 26. 5. 2019 do 12:00. prostřednictvím Portálu IS KP14+. Seminář pro žadatele se bude konat v pátek 10. 5. 2019 od 10 hod. v prostorách MAS KJH. Veškeré informace, které se týkají vyhlášené Výzvy MAS KJH - Prorodinná opatření II., včetně pozvánky na seminář, najdete zde.

Dita Gollová, 23.4.2019

V Úpici se uskutečnily další semináře pro žadatele

Dne 16.4. 2019 se v kanceláři MAS KJH v Úpici uskutečnily semináře pro žadatele pro F4: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností a F5: Neproduktivní investice v lesích. Připojujeme také prezentace ze setkání - F4 a F5. Fotografie ze setkání jsou zde.

Daniela Müllerová, 11.4.2019

Dejte hlas svatoňovické škole!

Naše škola se zúčastnila soutěže pro děti s názvem Zdravá 5. V letošním ročníku vybírá finalisty veřejnost a protože jsme malá škola, chtěli bychom Vás poprosit i o váš hlas. Naše dva týmy se jmenují Slaďouši a Kuchtičky. Pro hlasování klikněte na odkaz zde (hlasovat bude možné pouze do 22.4.). Na mapě vyberete kraj Královéhradecký. Poté klikněte na 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY (1. – 5. třída ZŠ) a zde vyberete tým. Napíšete svůj email a zmáčknete Odeslat hlas. Do vaše emailu přijde Info Zdravá 5, kde kliknete na odkaz: Potvrdit hlas. Hlasovat z každého emailu můžete pouze 1x za 24 hodin. Slaďouši připravili: Celozrnné špaldové vafle s meduňovým tvarohem zdobené ovocem a praženými mandlovými lupínky. Kuchtičky připravily: Guacamole na opečeném čistozrnném chlebu zdobené rukolou a rajčátkem. Jménem všech dětí vám děkuji za každý odeslaný hlas.

Eva Hrabová, 17.4.2019

Prac. skupina k přípravě výzvy Ochrana životů, zdraví a majetku

Dne 9.4. 2019 se v kanceláři MAS KJH v Úpici uskutečnila schůzka pracovní skupiny k přípravě výzvy Ochrana životů, zdraví a majetku v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Prezentaci ze setkání najdete zde. Fotografie ze setkání jsou zde.

Daniela Müllerová, 11.4.2019

Den Země a Igelitiáda

Ve středu 10. dubna 2019 proběhla nejen na naší škole Igelitiáda, akce konaná ku příležitosti oslav Dne Země. Letos se uskutečnil její jubilejní 20. ročník. A byl velmi vydařený. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, jen nám po ránu trošku přituhlo… Tento fakt však nezabránil cirka čtyřem stovkám žáků a jejich učitelům vydat se do terénu a udělat něco prospěšného pro naši Matičku Zemi. Podrobnosti jsou v přiložené tiskové zprávě. Klikněte i na fotogalerii. Součástí akce byla také chovatelská přednáška Jana Balcara, obrázky z ní jsou zde.

Petra Nývltová, 10.4.2019

Pozvánka na další seminář pro lesníky

Vážení přátelé, kolegové. MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. vyhlásila 1.4.2019 2. Výzvu v rámci PRV – aktivita: „Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh“. K této aktivitě pořádáme seminář pro žadatele, a to dne 24.4.2019 od 10:00 hod v zasedací místnosti MAS KJH, o.p.s., Regnerova 143, Úpice. Žádáme případné zájemce o seminář, aby nám svou účast potvrdili do 20.4.2019 na e-mail: mullerova@kjh.cz.

Daniela Müllerová, 9.4.2019

V úterý 16.4. další seminář pro žadatele

Vážení přátelé, kolegové. MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. vyhlásila 1.4.2019 druhou Výzvu v rámci PRV – aktivity: „Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností“ a „Neproduktivní investice v lesích“. K těmto dvěma aktivitám pořádáme semináře pro žadatele, a to dne 16.4.2019 na první aktivitu od 10:00 hod a na druhou aktivitu od 14:00 hod v zasedací místnosti MAS KJH, o.p.s., Regnerova 143, Úpice. Žádáme případné zájemce o seminář, aby nám svou účast potvrdili do 12.4.2019. Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Daniela Müllerová, 8.4.2019

Studijní cesta - MAS Horňácko a Ostrožsko

Vážení partneři MAS, naše MAS má hodně přátel a spolupracovníků v ČR a EU. Na VI. venkovské konferenci v Havlovicích nám kolegyně Jan Bujáková a Petra Šílcová představily projekty z Programu rozvoje venkova v jejich MAS. Zde jsme se domluvili, že naše MAS začnou blíže spolupracovat. V listopadu jsme naplánovali i studijní cestu do MAS Horňácko a Ostrožsko, z.s. Termín byl zvolen na 10. – 12. 4. 2019 a program zacílen do obce Blatnice pod Svatým Antonínkem - více informací a přihláška v příloze. Tento týden se nám uvolnila tři místa na studijní cestu. Kdo máte zájem, určitě se ozvěte.

Jan Balcar, 4.4.2019

Pozvánka - příprava výzvy Integrovaný záchranný systém

Zveme Vás na setkání k přípravě výzvy „Integrovaný záchranný systém“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), kterou budeme vyhlašovat v letošním roce. Schůzka se bude konat v úterý 9.4. 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti MAS KJH v Úpici. Pozvánka je zde. V případě, že se chcete setkání zúčastnit, ozvěte se, prosím, do 8.4. 2019. Více informací najdete v příloze nebo v sekci Pracovní skupiny.

Daniela Müllerová, 1.4.2019

MAS Království – Jestřebí hory vyhlašuje k 1.4.2019 druhou výzvu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. vyhlašuje k 1.4.2019 druhou výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. Výzva zahrnuje aktivity „Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností“, „Neproduktivní investice v lesích“ a „Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh“. Text výzvy najdete zde. Ostatní potřebné dokumenty najdete zde.

Daniela Müllerová, 28.3.2019

První setkání starostů a zastupitelů z území MAS KJH

Městský sál v Úpici hostil v úterý 26. března 2019 historicky první setkání starostů a zastupitelů obcí z území Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory o.p.s. (MAS KJH o.p.s.). Myšlenka setkání zástupců 24 obcí byla vyvolána jak loňskými komunálními volbami, které přinesly mnohé změny, tak především snahou o společnou diskuzi vedoucí k rozvoji regionu. Téměř čtyřicítka starostů a zastupitelů se tak sešla k formálnímu programu i přátelskému posezení a diskuzi. Více informací se dočtete v tiskové zprávě. Dalšími přílohami jsou prezentace MAS KJH, prezentace „Zákon o obcích v kostce“ a Pozvánka s programem. Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde.

Jana Peterková, 29.3.2019

Tibetský večer

Dne 14. března 2019 proběhl v zasedací místnosti MAS KJH, o.p.s. v Úpici tradiční tibetský večer k příležitosti uplynutí šedesáti let od Tibetského národního povstání. Tentokrát v duchu čaje, mandal a kvízu. Více o této akci naleznete v tiskové zprávě a fotogalerii. Také si můžete prohlédnout prezentaci o Tibetu, zkusit kvíz nebo si pustit audio reportáž.

Lenka Procházková, 20.3.2019

Záchranu hradu Vízmburk podpoří evropské peníze!

Dalších sedm projektů týkajících se Královéhradeckého kraje získá z programu Interreg V-A Česká republika-Polsko dotaci 6,5 milionu EUR, tedy zhruba 166 milionů korun. Evropské peníze podpoří například záchrana hradu Vízmburk. Sdružení pro Vízmburk zachraňující stejnojmenný hrad se účastní projektu „Po stopách společné středověké historie“. Historicky atraktivní stezka spojí Vízmburk a Ząbkowice Śląskie jako centra historických událostí husitských válek. Stezka s 19 zastaveními bude vhodná k několikadenní cestě po památkách. Hrady na obou jejích koncích projdou rekonstrukcí a otevřenou se návštěvníkům. Podrobnosti jsou zde.

Jan Balcar, 18.3.2019

První setkání starostů a zastupitelů obcí z území MAS KJH

Dne 26. března 2019 od 16:00 se v úpickém Městském sále uskuteční První setkání starostů a zastupitelů 24 obcí z území MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Akce započne úderem 16. hodiny. V úvodu budou představeny Svazek obcí Jestřebí hory (SOJH), Společenství obcí Podkrkonoší (SOP) a Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. (MAS KJH), jejich aktivity a vzájemná spolupráce. Na programu je dále školení na téma „Zákon o obcích v kostce – 1. díl“. Současně bude připravena burza propagačních materiálů obcí a informačních center. Podrobnější informace jsou v přiložené tiskové zprávě. Pozvánka je zde.

Jana Peterková, Jan Balcar, 13.3.2019

Pracovní skupina k přípravě výzvy Bezpečnost a udržitelnost dopravy

Dne 12.3.2019 se v nové zasedací místnosti MAS KJH v Úpici uskutečnila schůzka pracovní skupiny k přípravě výzvy „Bezpečnost a udržitelnost dopravy“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Prezentaci ze setkání najdete zde. Fotografie ze setkání jsou zde.

Daniela Müllerová, 12.3.2019

Výzva pro Neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží

Rádi bychom vás informovali o příležitosti pro rozvoj vaší činnosti prostřednictvím finanční podpory EU, v rámci právě vyhlášené výzvy Operačního programu VVV, Zvyšování kvality neformálního vzdělávání. Výzva je jednorázová, průběžná a zaměřená na rozvoj lidí, kteří se věnují práci s dětmi a mládeží prostřednictvím neformálního vzdělávání. Více najdete zde. V našem území můžete kontaktovat Místní akční skupinu Království – Jestřebí hory, o.p.s., která vám poskytne bližší informace a případné zapojení do projektu. Kontaktujte nás nejlépe do 20. 3. 2019. Bližší informace najdete v přiložených dokumentech: Pravidla pro žadatele a příjemce, Prohlášení o souladu s pravidly, Čestné prohlášení, Kalkulačka, Prohlášení o přijatelnosti, Prokázání vlastnictví, Zkušenosti s cílovou skupinou a Principy a prohlášení o partnerství.

Jan Balcar, 5.3.2019

Svazek obcí Jestřebí hory rozdělí 80 000 Kč neziskovým organizacím

Na výboru Svazku obcí Jestřebí hory 8. 11. 2018 bylo rozhodnuto, že dosud vyhrazovaná částka 70 000 Kč kvůli dlouhodobě zvyšujícímu se zájmu nestačí, a proto pro rok 2019 byla navýšena na rovných 80 000 Kč. Dotační program, který Svazek obcí Jestřebí hory každoročně vypisuje, podporuje akce neziskových organizací z regionu, kterých se pravidelně účastní široká veřejnost. Tyto akce mají nejenom regionální význam, ale věhlas některých podpořených akcí sahá daleko za region. V letošním roce bylo celkově přijato 20 žádostí. Žadatelé dohromady požadovali přes 170 000 Kč na akce, které v součtu stojí přes 714 000 Kč. Všichni žadatelé splnili podmínky dotačního programu a byli podpořeni. V příloze této zprávy najdete přesné rozdělení finančních prostředků.

Markéta Demešová, 1.3.2019

Proběhlo setkání pracovní skupiny k opatření Zvýšení kapacity a kvality sociálních služeb

Dne 27. 2. 2019 se v kanceláři MAS KJH v Úpici uskutečnila schůzka pracovní skupiny k přípravě výzvy Zvýšení kapacity a kvality sociálních služeb v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Prezentaci ze setkání najdete zde. Fotografie ze setkání jsou zde.

Dita Gollová, 22.2.2019

Proběhlo setkání pracovní skupiny k opatření Infrastruktura vzdělávání

Dne 20. 2. 2019 se v kanceláři MAS KJH v Úpici uskutečnila schůzka pracovní skupiny k přípravě výzvy Infrastruktura vzdělávání v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Prezentaci ze setkání najdete zde. Fotografie ze setkání jsou zde.

Dita Gollová, 22.2.2019

ZŠ a MŠ Chvaleč hledá učitelku

Základní škola a Mateřská škola pplk. Jaromíra Brože Chvaleč hledá učitelku prvního stupně. Požadováno je vysokoškolské vzdělání. Jde o pracovní poměr na plný úvazek od 1. září 2019. Měsíční mzda od 28630 korun. Zájemkyně mohou své životopisy zasílat na adresu zschvalec@centrum.cz.

Petr Záliš, 26.2.2019

Mapy Svazku obcí Jestřebí hory

Svazek obcí Jestřebí hory aktivně podporuje cestovní ruch v regionu. Jedním ze způsobů, jak tak činí, je tvorba nebo dotisk již vytvořených a osvědčených propagačních materiálů. V letošním roce provedl aktualizaci a dotisk dvou map. Jednalo se o trhací a skládací mapy. Bližší informace jsou v přiložené tiskové zprávě.

Markéta Demešová, 4.2.2019

Aktivity MAS KJH v roce 2018

Vážení partneři, kolegové, příznivci, většina z vás se podílí na tvorbě obecních zpravodajů, novin či firemních materiálů, nebo máte webové stránky. Připravili jsme pro vás jednoduchý PR článek o aktivitách MAS v roce 2018 – viz příloha. Budeme rádi, když ve vašich „informátorech“ zazní alespoň jednou do roka zmínka o nás. Děkujeme za přízeň a spolupráci!

Jan Balcar, ředitel MAS KJH, 31.1.2019

Proběhlo setkání pracovní skupiny k opatření Zaměstnanost

Dne 23. 1. 2019 se v kanceláři MAS KJH v Úpici uskutečnila schůzka pracovní skupiny k přípravě výzvy Zaměstnanost v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Prezentaci ze setkání najdete zde. Fotografie ze setkání jsou zde.

Dita Gollová, 28.1.2019

Proběhlo setkání pracovní skupiny k opatření Sociální služby
a sociální začleňování

Dne 22. 1. 2019 se v kanceláři MAS KJH v Úpici uskutečnila schůzka pracovní skupiny k přípravě výzvy Sociální služby a sociální začleňování v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Prezentaci ze setkání najdete zde. Přikládáme také fotografie ze setkání.

Dita Gollová, 28.1.2019

V kanceláři MAS – KJH, o.p.s. proběhla schůzka pracovní skupiny k fichi č. 6

Dne 18.1.2019 od 10 hodin se v kanceláři MAS uskutečnila schůzka pracovní skupiny k fichi č.6. Během této schůzky proběhla prezentace, poté představení preferenčních kritérií k dané fichi a následně diskuse mezi zúčastněnými členy pracovní skupiny. Prezentaci najdete zde. Fotografie z jednání jsou zde.

Daniela Müllerová, 21.1.2019

V kanceláři MAS – KJH, o.p.s. proběhla schůzka pracovní skupiny k fichi č. 5

Dne 18.1.2019 od 9 hodin se v kanceláři MAS uskutečnila schůzka pracovní skupiny k fichi č.5. Během této schůzky proběhla prezentace, poté představení preferenčních kritérií k dané fichi a následně diskuse mezi zúčastněnými členy pracovní skupiny. Prezentaci najdete zde. Fotografie z jednání jsou zde.

Daniela Müllerová, 21.1.2019

V kanceláři MAS – KJH, o.p.s. proběhla schůzka pracovní skupiny k fichi č. 4

Dne 16.1.2019 od 9 hodin se v kanceláři MAS uskutečnila schůzka pracovní skupiny k fichi č.4. Během této schůzky proběhla prezentace, poté představení preferenčních kritérií k dané fichi a následně diskuse mezi zúčastněnými členy pracovní skupiny. Prezentaci najdete zde. Fotografie z jednání jsou zde.

Daniela Müllerová, 21.1.2019

V kanceláři MAS KJH proběhly schůzky výběrového
a programového výboru

Dne 9.1.2019 proběhly v MAS KJH, o.p.s. schůzky výběrového a programového výboru. Výběrový výbor se sešel v 15:00 hodin, následně v 16:00 hodin výbor programový. Došlo ke schválení předvýběru projektů v 1. výzvě PRV po opravě bodového hodnocení. Předvýběr projektů byl schválen. Poté proběhla diskuze. Zápisy z jednání najdete zde.

Jan Balcar, 11.1.2019

MAP Trutnovsko – aktualizace projektových záměrů

V září 2018 se uskutečnila aktualizace projektových záměrů mateřských a základních škol z území ORP Trutnov. Tyto změny byly zapracovány do MAP Trutnovsko a následně je schválil Řídicí výbor. Aktualizovaný dokument najdete ZDE.

Jan Balcar, 7.1.2019

Havlovice shánějí táborové vedoucí a instruktory

Hledáte brigádu na prázdniny, máte zájem o práci s dětmi, o sport a turistiku? Pak je následující nabídka určena právě Vám! Sháníme vedoucí a instruktory na Prázdninové tábory Havlovice 2019, které proběhnou v první polovině letních prázdnin. Bližší informace na telefonním čísle 777 005 790, na j.bekur@tiscali.cz nebo v letáku.

Jaroslav Balcar, 16.1.2019
Starší zprávy