Animace ZŠ a MŠ

Výzvy OP VVV – šablony

Řídicí orgán OP Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil dne 23. června 2016 výzvu č. 02_16_022 s názvem „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“ a č. 02_16_023 „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“ v prioritní ose 3 OP VVV. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 23. června 2016 a ukončení příjmu žádostí je dle textu výzvy 30. 6. 2017. Prostudujte si více.

Kateřina Valdová, 27.6.2016

Informace o výzvách na šablony MŠMT

Výzva na šablony byla zveřejněna, a to včetně všech příloh. Zároveň MŠMT pracuje na interaktivní kalkulačce, která umožní snazší orientaci v cenách a v kombinacích šablon. Byly zveřejněny také videa ze semináře Společné vzdělávání a OP VVV (obsahuje také část o šablonách) a ze semináře k MAPům. Nová informace je také k psychologům – rozvojový program na druhou polovinu roku 2016 ještě vypsán bude, ale od 1. 1. 2017 již pokračovat nebude. Tj. školy si budou v tomto případě žádat o šablonu (mohou i „předem“). Vše bude oficiálně ještě zveřejněno, navíc všechny subjekty, jichž se to týká, budou adresně informovány s konkrétními instrukcemi o postupu.

Kateřina Valdová, 2.6.2016

Bezplatné poradenství při zpracování žádostí tzv. šablon pro MŠ a ZŠ z území MAS

V letech 2009 – 2010 jsme některým z vás zprostředkovali kvalitní manažerku dotací pro školy na tzv. šablony. Někteří s ní spolupracujete dodnes a i ti, kteří spolupráci přerušili, tak s ní byli velmi spokojeni, což nás velmi těší. A protože máte dobrou zkušenost a znáte naši MAS, chtěli bychom vám nabídnout další spolupráci na šablonách, a to Bezplatné poradenství při zpracování žádosti a Kompletní administraci včetně vyúčtování. Prostudujte si aktuální šablony a celou nabídku.

Kateřina Valdová, 13.2.2016
Starší zprávy