Partnerství s místní akční skupinou

Pravidla pro přijímání nových partnerů MAS


Na základě usnesení sněmu z 5. 2. 2015
  Partnerství vzniká:
 • zasláním žádosti programovému výboru
 • účastí a představením se na sněmu MAS
 • uzavřením Rámcové partnerské smlouvy se společností
  Pro uzavření smlouvy musí partner splnit tyto základní podmínky:
 • musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit. Rozhodnutí o místní působnosti daného partnera je v kompetenci sněmu MAS
 • musí ctít principy partnerství a spolupráce MAS
 • pro přistoupení do místní akční skupiny musí mít doporučení stávajícího partnera nebo musí svou činností přispívat k rozvoji místa své působnosti nebo celého regionu
  Partner má základní povinnosti:
 • musí se účastnit řádně svolaného sněmu, případně se písemně omluvit
 • musí hlásit změny, které mohou mít vliv na znění smlouvy
 • musí plnit závazný obsah Rámcové partnerské smlouvy, v případě porušení navrhne kontrolní výbor řešení nápravy a přednese ho sněmu
  Zánik partnerství:
 • na základě porušení stanovených pravidel MAS KJH, o.p.s.
 • řeší kontrolní výbor a předkládá sněmu MAS řešení

Jak se stát partnerem MAS

Získat partnerství s MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. není vůbec složité. Začněte stažením smlouvy, kterou poté doplníte o vlastní iniciály, 2x vytisknete, podepíšete a zašlete na adresu MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., Pod Městem 624, 542 32 Úpice. Ke smlouvě přiložte menší představení Vaší organizace – např. čím se zabýváte, jaké aktivity vyvíjíte a proč se zajímáte o Místní akční skupinu Království – Jestřebí hory, o.p.s. Po představení na sněmu MAS bude smlouva podepsána předsedou programového výboru a ředitelem a zaslána zpět. V případě, že budete měnit zastupující osobu, využijte tento formulář – změna zastupující osoby. Informujte se i o výši příspěvku na činnost Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. na rok 2018 (schválený sněmem MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., který se konal dne 21. 11. 2017). Díky nové metodice se partneři v místních akčních skupinách dělí nejen na veřejný a soukromý sektor (viz níže), ale i do zájmových skupin, jejich seznam a vysvětlení k nim si můžete pročíst zde.


Plnoprávné partnerství s MAS KJH - VEŘEJNÝ SEKTOR

Partner MAS Zástupce Webové stránky IČO / RČ
1. Hvězdárna
v Úpici
Marcel Bělík www 00371912
2. Lesy - voda s.r.o. Jan Šída 25974220
3. Město Pilníkov Miroslav Klapka www 00278190
4. Město Rtyně
v Podkrkonoší
Zdeněk Špringr www 00278238
5. Město Úpice Jaroslav Hůlek www 00278386
6. Městské muzeum a galerie J. W. Mezerové Jana Nešněrová www 43464114
7. Obec Batňovice Vladimíra Pátková www 00277657
8. Obec Dolní Olešnice Radoslava Cermanová www 00580171
9. Obec Hajnice Petr Červený www 00277827
10. Obec Havlovice Pavel Dvořáček www 00277835
11. Obec Horní Olešnice Marcela Linková www 00277886
12. Obec Chotěvice Josef Davidík www 00277924
13. Obec Chvaleč Tomáš Prouza www 00277941
14. Obec Jívka Jiří Gangur www 00277983
15. Obec Kocbeře Eva Rezková www 00278009
16. Obec Kohoutov Ladislav Grega www 00278017
17. Obec Libňatov Jaroslav Tomeš www 00278084
18. Obec Malé Svatoňovice Vladimír Provazník www 00278114
19. Obec Maršov u Úpice Jitka Vítková www 00278131
20. Obec Radvanice Tomáš Němec www 00278220
21. Obec Suchovršice Lenka Hozová www 00580775
22. Obec Velké Svatoňovice Radek Posdiena www 00278394
23. Obec Vítězná Petr Hrubý www 00278432
24. Obec Vlčice Eva Havrdová www 00278441
25. Základní škola Úpice-Lány Petr Kalousek www 70883548
26. ZŠ a MŠ Kocbeře Sofie Hladíková www 70156697
27. ZŠ a MŠ Havlovice Jaroslav Balcar www 71003878

Plnoprávné partnerství s MAS KJH - SOUKROMÝ SEKTOR

Partner MAS Zástupce Webové stránky IČO / RČ
1. EKOMASO, s. r. o. Martin Mrůzek 64788270
2. Eva Hylmarová Eva Hylmarová
3. Hana Nedvědová (ubytování u lávky) Hana Nedvědová www
4. Chalupění, o.s. Pavel Melichar www 26585588
5. Ing. Karel Skutil Karel Skutil www 43464050
6. Jan Skramlík – rodinná farma Jan Skramlík www 14995115
7. Jaroslav Prouza Jana Prouzová 43467768
8. Jiří Haken Jiří Haken
9. Milan Horák - zemědělská výroba a služby Milan Horák 43465307
10. Myslivecké sdružení Svatá Kateřina Chotěvice Zdeněk Lamač www 47465581
11. Na Hranici, s.r.o. Jiří Diviš 46507175
12. NO CČSH Tomáš Karel www 64201805
13. Občanské sdružení Kohoutov Jarmila Tyrnerová www 22736018
14. Orange Catering Lukáš Bárta www 68506716
15. Pálenka, z.s. Jaroslav Jörka www 22741551
16. Pension Radvanice (Roskar s.r.o.) Roman Lindauer www 25794973
17. SDH Batňovice Josef Pich www 62048406
18. SDH Libňatov Zdeněk Vít www 66823781
19. SDH Malé Svatoňovice Josef Vokrouhlík www 65715756
20. SDH Suchovršice Jan Seidel www 65197500
21. Prima Rodiny, o.s. Jana Šedová www 22722726
22. Římskokatolická farnost Malé Svatoňovice Ladislav Hojný www 60152770
23. Sdružení Franze Wihana Ludmila Krejčová 26608570
24. Sdružení pro Vízmburk, o.s. Jan Košťál www 26586860
25. TISK OFSET, a.s. Oldřich Šlégr www 26069652
26. TJ Sokol Batňovice Jiří Melichar www 64201007
27. TJ Sokol Havlovice, o.s. Miloslav Tohola www 13586424
28. TJ Sokol Malé Svatoňovice Karel Škoda www 64201040
29. TJ Sokol Suchovršice Karel Rázek www 60153636
30. TJ Sokol Libňatov Kateřina Valdová www 72080426
31. Vladimír Diblík Vladimír Diblík
32. VOX Radvanice z.s. Petra Spitzerová 03484408
33. Zemědělská společnost Svobodné, a.s. Karel Jansa 25256114
34. ZO ČSCH Úpice Jan Balcar www 70822395
35. ZOOSERVIS Tomáš Krejčí 14562146
36. Myslivecký spolek Hubertova výšina Čermná Lucie Grofová www 47466227
37. SDH Pilníkov Libor Luňák www 75140527