Partnerství s místní akční skupinou

Pravidla pro přijímání nových partnerů MAS


Na základě usnesení sněmu z 5. 2. 2015
  Partnerství vzniká:
 • zasláním žádosti programovému výboru
 • účastí a představením se na sněmu MAS
 • uzavřením Rámcové partnerské smlouvy se společností
  Pro uzavření smlouvy musí partner splnit tyto základní podmínky:
 • musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit. Rozhodnutí o místní působnosti daného partnera je v kompetenci sněmu MAS
 • musí ctít principy partnerství a spolupráce MAS
 • pro přistoupení do místní akční skupiny musí mít doporučení stávajícího partnera nebo musí svou činností přispívat k rozvoji místa své působnosti nebo celého regionu
  Partner má základní povinnosti:
 • musí se účastnit řádně svolaného sněmu, případně se písemně omluvit
 • musí hlásit změny, které mohou mít vliv na znění smlouvy
 • musí plnit závazný obsah Rámcové partnerské smlouvy, v případě porušení navrhne kontrolní výbor řešení nápravy a přednese ho sněmu
  Zánik partnerství:
 • na základě porušení stanovených pravidel MAS KJH, o.p.s.
 • řeší kontrolní výbor a předkládá sněmu MAS řešení

Jak se stát partnerem MAS

Získat partnerství s MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. není vůbec složité. Začněte stažením smlouvy, kterou poté doplníte o vlastní iniciály, 2x vytisknete, podepíšete a zašlete na adresu MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., Pod Městem 624, 542 32 Úpice. Ke smlouvě přiložte menší představení Vaší organizace – např. čím se zabýváte, jaké aktivity vyvíjíte a proč se zajímáte o Místní akční skupinu Království – Jestřebí hory, o.p.s. Po představení na sněmu MAS bude smlouva podepsána předsedou programového výboru a ředitelem a zaslána zpět. V případě, že budete měnit zastupující osobu, využijte tento formulář – změna zastupující osoby. Informujte se i o výši příspěvku na činnost Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. na rok 2018 (schválený sněmem MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., který se konal dne 21. 11. 2017). Díky nové metodice se partneři v místních akčních skupinách dělí nejen na veřejný a soukromý sektor (viz níže), ale i do zájmových skupin, jejich seznam a vysvětlení k nim si můžete pročíst zde.


Plnoprávné partnerství s MAS KJH - VEŘEJNÝ SEKTOR

Partner MAS Webové stránky
1. Hvězdárna
v Úpici
www
2. Lesy - voda s.r.o.
3. Město Pilníkov www
4. Město Rtyně
v Podkrkonoší
www
5. Město Úpice www
6. Městské muzeum a galerie J. W. Mezerové www
7. Obec Batňovice www
8. Obec Čermná www
9. Obec Dolní Olešnice www
10. Obec Hajnice www
11. Obec Havlovice www
12. Obec Horní Olešnice www
13. Obec Chotěvice www
14. Obec Chvaleč www
15. Obec Jívka www
16. Obec Kocbeře www
17. Obec Kohoutov www
18. Obec Libňatov www
19. Obec Malé Svatoňovice www
20. Obec Maršov u Úpice www
21. Obec Radvanice www
22. Obec Suchovršice www
23. Obec Velké Svatoňovice www
24. Obec Vítězná www
25. Obec Vlčice www
26. ZŠ a MŠ Havlovice www
27. ZŠ a MŠ Kocbeře www
28. Základní škola Úpice-Lány www

Plnoprávné partnerství s MAS KJH - SOUKROMÝ SEKTOR

Partner MAS Webové stránky
1. Český svaz chovatelů Základní organizace Úpice www
2. Davidík Josef
3. Diblík Vladimír
4. EKOMASO
5. Haken Jiří
6. Horák Milan
7. Hylmarová Eva
8. Chalupění www
9. Jansová Radka
10. Mraveniště www
11. Myslivecké sdružení Svatá Kateřina www
12. Myslivecký spolek Hubertova výšina Čermná www
13. Na Hranici společnosti
14. Náboženská obec Církve československé husitské v Úpici www
15. Návraty 2017 www
16. Nedvědová Hana
17. Občanské sdružení Kohoutov www
18. Občanské sdružení PRIMA RODINY www
19. Orange Catering, s.r.o. www
20. Pátková Vladimíra
21. Prouza Jaroslav
22. REST.TU, s.r.o. www
23. ROSKAR, s.r.o. www
24. Římskokatolická farnost Malé Svatoňovice www
25. Sbor dobrovolných hasičů Batňovice www
26. Sbor dobrovolných hasičů Čermná
27. Sbor dobrovolných hasičů Libňatov www
28. Sbor dobrovolných hasičů Malé Svatoňovice www
29. Sbor dobrovolných hasičů Pilníkov www
30. Sbor dobrovolných hasičů Suchovršice www
31. Sdružení Franze Wihana
32. Sdružení pro Vízmburk www
33. Senior dům Beránek, s.r.o. www
34. Skutil Karel www
35. TJ Sokol Libňatov www
36. TISK OFSET a.s. www
37. TJ Sokol Batňovice
38. TJ Sokol Havlovice www
39. TJ Sokol Malé Svatoňovice www
40. TJ Sokol Suchovršice www
41. Tomeš Jaroslav
42. VOX Radvanice www
43. Zemědělská společnost Svobodné www
44. Zemědělské družstvo Velké Svatoňovice www
45. ZOOSERVIS (Krejčí)