Výběrový výbor

Výběrový výbor

Výběrový výbor má devět členů, kteří na území MAS prokazatelně místně působí. Sněm potvrzuje členy volbou. Dobu mandátu členů výboru určuje sněm MAS na dobu maximálně jednoho roku, opakované zvolení je možné. Aktuální složení výběrového výboru: Vladimír Diblík (předseda, FO, zástupce Vladimír Diblík), Pension Radvanice (Roman Lindauer), SDH Libňatov (Zdeněk Vít), Sdružení Franze Wihana (Ludmila Krejčová), Myslivecké sdružení Svatá Kateřina Chotěvice (Zdeněk Lamač), obec Malé Svatoňovice (Vladimír Provazník), Vladimíra Pátková (FO Vladimíra Pátková), ZŠ a MŠ Havlovice (Jaroslav Balcar) a Josef Davidík (FO Josef Davidík).


Výběrový výbor zejména:
- provádí předvýběr projektů podle objektivních výběrových kritérií
- navrhuje seznam projektů v pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD
- vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci limitu a projekty náhradní

Jednací řád výběrového výboru

2019

2018

2017

2016

2015

Archiv dokumentů výběrového výboru (hodnotitelské komise) MAS 2012–2014