Aktuality

Seminář Nové obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, v návaznosti na seminář při HK ČR a ve spolupráci s Asociací pro poradenství, si Vás dovolují pozvat na odborný seminář na téma: „General Data Protection Regulation“ (GDPR), který se bude konat v Trutnově dne 23. 5. 2017, od 9:00 hod. v budově sídla ÚP, Horská 5, 541 01 Trutnov, první mezipatro budovy, velká konferenční místnost. Nové obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů – aktuální realita a důsledky pro vaši organizaci od května 2018. Nařízení míří na firmy, instituce i jednotlivce, kteří zacházejí s osobními údaji – zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů, a to napříč segmenty a odvětvími. Zasáhne i ty, kteří sledují či analyzují chování uživatelů na webu, při používání aplikací nebo chytrých technologií. Cílem GDPR je chránit digitální práva občanů EU. Přečtěte si pozvánku nebo se rovnou zaregistrujte.

Kateřina Valdová, 18.5.2017

Starostové dobrovolných svazků obcí se potkali v Havlovicích na rybárně

Ve čtvrtek 11. května se uskutečnilo již třetí setkání starostů Společenství obcí Podkrkonoší a Svazku obcí Jestřebí hory. Po přivítání z úst „domácího“ starosty Pavla Dvořáčka ze Svazku obcí Jestřebí hory, a Petra Hrubého, předsedy Společenství obcí Podkrkonoší, se slova ujal Martin Kult, jednatel Místní organizace Českého rybářského svazu. Ten přítomným představil činnost spolku i prostory, v nichž se jednání uskutečnilo. Stejně jako předchozí setkání bylo i toto hodnoceno kladně a přispělo k prohloubení kontaktů a vazeb mezi starosty v regionu. Přečtěte si celou zprávu a prohlédněte si fotografie z akce.

Kateřina Valdová, 16.5.2017

Z úpické posilky až na trůn

Mezinárodního mistrovství ČR v benchpressu a silovém trojboji, které se konalo v Praze, se zúčastnilo více než 300 závodníků. Mezi nimi nechyběli ani ti naši z Úpicka. Tradičně se největší pozornost upínala k úřadujícímu mistru světa Petru Hronovi. Otázka zněla, zda naváže na loňské úspěchy. V benchpressu – v kategorii do 110 kg (s dresem) - i coby čerstvý čtyřicátník opět dominoval. Už základní pokus měl hodnotu nového národního rekordu. Ten ustálil na 260 kg. Stal se mistrem republiky a druhým nejúspěšnějším silákem v absolutním pořadí. Trojboje se zúčastnil i další borec z posilovny pod úpickým náměstím, Radek Rosa. Ten se stal mistrem republiky v kategorii do 140 kg a bronzovým účastníkem mistrovství v absolutním pořadí. Podrobnější zpráva je zde. Přikládáme také snímek z pražského šampionátu pořízený Lucií Hronovou, jsou na něm medailisté v absolutním pořadí trojboje - zlatý Václav Mareš, stříbrný Petr Hron a bronzový Radek Rosa.

Petr Kalousek, 15.5.2017

Neziskové organizace mohou v letošním roce podruhé žádat MMR o podporu

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová ve čtvrtek 11. května rozhodla o vyhlášení druhé výzvy na podporu nestátních neziskových organizací (NNO) v České republice. Nestátní neziskové organizace mohou tak získat finanční podporu ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ještě pro letošní rok. Od pondělí 15. května 2017 lze podávat žádosti o neinvestiční dotaci. Oblasti podpory k podání žádosti o dotaci v rámci druhé výzvy pro rok 2017 jsou Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb a Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí. Nastudujte si více informací.

Kateřina Valdová, 12.5.2017

Nabídka pracovního místa

Ředitel ZŠ a MŠ Radvanice, okres Trutnov, vypisuje výběrové řízení na místo učitel/ka 2. stupně ZŠ - aprobace ČJ nebo VV. Předpokládaný nástup od 1. 9. 2017. Nabídka školy: možnost získat obecní byt, skvělý pracovní kolektiv. Předpoklady: Splněné podmínky dle zákona č. 563/2004 v platném znění. Nabídku se strukturovaným životopisem zasílejte do 15. května 2017 na adresu školy nebo na e-mail: zsradvanice@seznam.cz.

Robert Hager, ředitel ZŠ a MŠ Radvanice, 9.5.2017

Letní týdny pro děti

Mraveniště, z.s. má i letos připravené další prázdninové programy pro děti. V ceně každého týdne je zahrnutý program, obědy a pojištění. V červnu proběhne pro přihlášené zájemce informační setkání, kde se budou řešit praktické věci - co s sebou, placení a vše, co bude potřeba. Kontaktní osoba Eva Portychová, tel. číslo 737 162 461. Více na plakátku.

Kateřina Valdová, 5.5.2017

Náš projektový tým hledá posilu

Projektový tým Místní akční skupiny Království - Jestřebí hory hledá posilu. Našim společným cílem je pomoci starostům, obcím a občanům regionu. Věříme, že naše nabídka může oslovit jak zkušené specialisty z oboru, tak nedávné absolventy střední či vysoké školy. Vše potřebné najdete v příloze. Pro případné zájemce přikládáme také souhlas s nakládáním s osobními údaji.

Petr Záliš, 4.5.2017

Výběrové řízení na zaměstnance SEVER Horní Maršov

Středisko ekologické výchovy SEVER se sídlem v Horním Maršově v Krkonoších hledá nové zaměstnance na pozici PRACOVNÍK INFOKOLONIÁLU A PRŮVODCE v Domě Obnovy Tradic, Ekologie a Kultury – DOTEK v Horním Maršově. Charakter práce: jedná se o práci zaměřenou na komunikaci s návštěvníky zahrnující např. poskytování informací a materiálů o šetrném turismu, ochraně přírody, místním přírodním a kulturním dědictví, průvodcovské/interpretační činnosti (prohlídky areálu DOTEKu - bývalé fary zrekonstruované na ekologicky šetrný dům, včetně expozice a příležitostných výstav, kostela, zahrady…) a zajištění doprovodných programů pro návštěvníky nebo podíl na propagaci a pořádání vzdělávacích, kulturních a osvětových akcí. Více v podrobných informacích.

Kateřina Valdová, 3.5.2017

Konference Léto 2017 v Kladském pomezí a vernisáž
nové venkovní výstavy fotografií

V Náchodě proběhl již druhý ročník tiskové konference Léto 2017 v Kladském pomezí, kde jednotliví aktéři cestovního ruchu v regionu představili odborné veřejnosti své letošní novinky. Před začátkem samotné konference proběhla vernisáž nové venkovní putovní výstavy obsahující celkem 36 fotografií Kladského pomezí a Země Kladské, vytvořené v rámci česko-polského projektu Blíže k přírodě, blíže ke kultuře. Projekt by měl připomenout již 20 let existence Branky, o.p.s. a 10 let úspěšné česko-polské spolupráce s Powiatem Kłodzkim. Více v celé zprávě.

Kateřina Valdová, 28.4.2017

Zdravotnický víceboj

Už posedmnácté si vyzkoušejí své zdravotnické dovednosti školáci z regionu Jestřebích hor. Ve čtvrtek 4. května 2017 je na čtyřkilometrové trase mezi ZŠ Úpice-Lány a ZŠ Havlovice čekají stanoviště, kde budou prokazovat, jak umí poskytnout první pomoc. K úspěchu ve Zdravotnickém víceboji, jak soutěž pojmenovala Věra Hájková, nestorka zdravotní osvěty na Trutnovsku, povede také umění transportovat raněného, rychlé překonání překážkové dráhy, dopravní znalosti, rozpoznání léčivých bylin, ale i vědomosti z historie Červeného kříže. Na nejlepší hlídky obou kategorií čeká putovní pohár věnovaný městem Úpice.

Petr Kalousek, 27.4.2017
Starší zprávy