Aktuality

Den Země a XIX. ročník Igelitiády

Ve středu 11. dubna 2018 se na naší škole konal Den Země. I v letošním roce jsme ho oslavili „pracovní“ akcí, kterou všichni dobře známe pod názvem Igelitiáda. Příští rok tomu bude již dvacet let, co vyšli první sběrači ke břehům řeky Úpy, aby odklidili nepořádek, který se nachytal na větvích stromů a keřů a na stéblech trávy. Podařilo se nám zapojit do celostátního projektu Ukliďme svět, Ukliďme Česko (www.uklidmecesko.cz). Díky němu bylo o naší akci nejenom slyšet, ale dostali jsme také vybavení ke sbírání v podobě pytlů a ochranných rukavic. Spolupráci si velmi chválíme a napřesrok se pokusíme zapojit znovu. Přečtěte si celou zprávu a prohlédněte si i fotografie.

Petra Nývltová, 18.4.2018

Expedice Slovensko 2018

Vážení partneři MAS, hosté z obcí Vítězná a Libňatov, spolupráce našeho regionu s východním Slovenskem se datuje již do roku 2007. Za 11 let intenzivní výměny zkušeností se k naší MAS připojila obec Libňatov a v posledních letech i obec Vítězná. Letošní expedice Za inspiracemi na východní Slovensko 2018 bude mimořádná. Termín jsme proto stanovili již v listopadu roku 2017, aby se každý mohl dostatečně dopředu připravit. Pro partnery MAS je možné se přihlásit do 18. dubna do 14:00; musíme dopředu nahlásit počet míst na ubytování. Prostudujte si kompletní harmonogram.

Kateřina Valdová, 9.4.2018

Seminář pro žadatele – výzva OPZ – Prorodinná opatření

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. upozorňuje, že seminář pro žadatele k výzvě „MAS KJH-Prorodinná opatření“, v rámci Operačního programu Zaměstnanost, se v původně stanoveném termínu nekonal a proběhne v úterý 17. 4. 2018 od 15 hodin. Zde naleznete veškeré informace k výzvě i pozvánku na seminář.

Dita Gollová, 6.4.2018

Tibetská lukostřelba v Úpici

V podvečer středy 28. 3. 2018 se zasedačka MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. v Úpici zaplnila zájemci o Tibetskou lukostřelbu, kterou zde představili Patrik Král a Jan Bareš z lukostřeleckého oddílu spolku Větve severu, který sídlí v Hajnici. Přítomné seznámili s historií Tibetské lukostřelby a jejím vývojem, vyzdvihli také rozdíly mezi jednotlivými styly lukostřelby, použitím materiálu při výrobě luku a různých druhů šípů nebo samotných postojem ke střelbě v Evropě a Asii. Vrcholem akce bylo předvedení lukostřelby. Každý z přítomných si mohl zkusit napnout luk a změřit vlastní síly včetně nejmladší účastnice, pětileté Magdalenky, a přitom také sluchem rozlišit rychlost a sílu jednotlivých střel. Po celý večer byl podáván tibetský čaj z kuchyně Petry Nývltové a Matěje Šlegra. Večer se konal v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet. Podívejte se na a fotky z akce.

Markéta Demešová, 4.4.2018

Řídicí výbor na posledním setkání schválil celý dokument
a vyhodnotil projekt

V úterý 27. 3. 2018 v zasedací místnosti MAS Království – Jestřebí hory zasedl Řídicí výbor MAP Trutnovska. Na programu bylo shrnutí dvouletého projektu, který se realizoval na území ORP Trutnov, a schválení finálních dokumentů MAP Trutnovska. Jednalo se také o přípravě navazujícího projektu MAP Trutnovska II. Můžete si sami prostudovat zápis, celkový dokument MAP Trutnovsko, projektové záměry, akční plán a fotky z jednání.

Markéta Demešová, 4.4.2018

Pracovní příležitost pro mladé v Královéhradeckém kraji

V únoru 2017 rozšířila kolektiv Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s., Markéta Demešová. Díky projektu Záruky pro mladé v Královéhradeckém kraji, který administroval Úřad práce, byla zaměstnaná na pozici asistentka projektového manažera pro regionální rozvoj. Zmiňovaný projekt usnadňoval absolventům, resp. organizacím, které je chtěly podpořit, nástup do práce tím, že rok přispíval na jejich mzdy. Díky tomu absolventi získali dnes tak potřebné zkušenosti v oboru, který vystudovali. Během roku se absolventka seznámila s chodem celé společnosti, procvičila se v běžné administrativě jako archivace dokumentů, tvorba zápisů, telefonická a e-mailová komunikace. Při řešení úkolů se potkala a spolupracovala s představiteli obcí, spolků a úřadů v regionu. Přečtěte si celou zprávu k projektu.

Kateřina Valdová, 3.4.2018

III. výjezdní jednání ředitelů z území ORP Trutnov

Ve středu 21. 3. v odpoledních hodinách vyrazili ředitelé ZŠ a MŠ z území ORP Trutnov na výjezdní jednání do Krásné Lípy. Hlavním tématem celého výjezdu byly základní a mateřská škola, České Švýcarsko, o.p.s., a komunitní centrum v Krásné Lípě. Dále bylo setkání zaměřené na problémové děti ze sociálních vyloučených lokalit a řešení této situace městem. Celé výjezdní jednání bylo hodnoceno řediteli velmi kladně. Mezi sebou a i v navštívených institucích si mohli všichni navzájem vyměňovat zkušenosti při řešení nejrůznějších problémů, ale také sdílet dobrou praxi včetně inspirace, jak se stávajícími pomůckami mohou zavést prvky Montessori i k sobě do škol nebo školek. Přečtěte si celou zprávu a prohlédněte si fotogalerii.

Markéta Demešová, 2.4.2018

Výzva OPZ – Prorodinná opatření

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. vyhlásila dne 26. 3. 2018 výzvu na příjem projektových žádostí v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem Výzva MAS KJH-Prorodinná opatření. Cílem opatření je zvýšit možnost zaměstnanosti rodičů dětí a dalších pečujících osob, a to prostřednictvím zvýšení dostupnosti služeb péče o děti. Na základě analýzy potřeb bude kladen důraz především na podporu služeb péče o děti v době mimo školní vyučování a v době školních prázdnin. Příjem žádostí bude probíhat od 26. 3. 2018 od 4:00 hod. do 4. 5. 2018 do 12 hodin prostřednictvím Portálu IS KP14+. Seminář pro žadatele se bude konat ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 15 hod. v prostorách MAS KJH. Prostudujte si veškeré informace, které se týkají vyhlášené Výzvy MAS KJH-Prorodinná opatření, včetně pozvánky na seminář.

Dita Gollová, 25.3.2018

POZOR – PRODLOUŽENÍ VÝZVY INFRASTRUKTURA VZDĚLÁVÁNÍ

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. upozorňuje, že uzávěrka výzvy s názvem MAS KJH – IROP – INFRASTRUKTURA VZDĚLÁVÁNÍ byla PRODLOUŽENA do 8. 6. 2018 do 12:00. Ve výzvě je alokováno 17 667 400 Kč, přičemž maximální celkové náklady na jeden projekt mohou činit až 4 mil. Kč. Dále upozorňujeme, že došlo k formálním úpravám přílohy č. 2 Kritéria věcného hodnocení. Zde naleznete veškeré informace, které se týkají výzvy, včetně upravené přílohy č. 2.

Dita Gollová, 14.3.2018

Setkání zástupců pracovní skupiny neformálního a zájmového vzdělávání

Ve čtvrtek 8. 3. 2018 se potkali zástupci neformálního a zájmového vzdělávání z území ORP Trutnov v Dole Bohumír v Jívce. Toto poslední setkání proběhlo v rámci projektu Místní akční plán Trutnovsko, který 31. 3. 2018 končí. Zástupcům neformálního a zájmového vzdělávání byl představen dokument MAP Trutnovsko a finální leták, který organizace společně vytvořily prostřednictvím pracovní skupiny neformální a zájmové vzdělávání. Zástupci organizací také debatovali o možnostech případné další spolupráce v navazujícím projektu MAP II. Celé setkání bylo zakončeno společnou prohlídkou Dolu Bohumír. Přečtěte si zápis ze setkání, prezentace o projektu nebo o akčním plánu a prohlédněte si výběr z fotek.

Markéta Demešová, 16.3.2018
Starší zprávy