Aktuality

ZŠ Radvanice se představila ředitelům z Trutnovska

Ve středu 14. 6. 2017 se uskutečnilo 4. společné setkání ředitelů MŠ a ZŠ v rámci projektu MAP Trutnovsko. Pro inspiraci přijeli tentokrát do Radvanic do místní ZŠ. Předmětem předprázdninového setkání byla bilance roční činnosti v projektu, plánování aktivit do konce roku a zlatý hřeb – prezentace místní školy. Po celou dobu byl přítomen i starosta obce Radvanice Tomáš Němec, který společnou akci ukončil slovy: „Jsem moc rád, že jste přišli a mohli si prohlédnout naši školu. Doufám, že se vám líbila a toto setkání vám bylo přínosem.“ Podle slov účastníků jednání je právě takovéto sdílení zkušeností dobrou inspirací pro jejich práci. Přečtěte si celou zprávu z akce, zápis ze setkání a prohlédněte si prezentaci k projektu, k chystanému výjezdu, o Žákovském parlamentu ZŠ Radvanice a výběr z fotografií.

Kateřina Valdová, 22.6.2017

Materiály pro sněm MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s.

Sněm, který se bude konat ve středu 21. 6. 2017 od 17.30 hodin v zasedací místnosti MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. (bývalá Restaurace Republika v Úpici), má na programu několik důležitých úkolů, jako jsou: přijetí nového partnera (celkový seznam, Návraty 2017, z.s.), bilanci za rok 2016 (výroční zpráva), schválení výše členského příspěvku (návrh), informace ke strategii komunitně vedeného místního rozvoje (prezentace a textová zpráva) a volbu výběrového výboru (návrh). Pro sněm lze využít i plnou moc (vzor a prázdná k vyplnění).

Kateřina Valdová, 21.6.2017

Spolupráce školy, obce a zájmových organizací v obci je nutná

Trutnovsko patří mezi největší regiony na Královéhradecku s velkým počtem mateřských, základních, středních, speciálních a uměleckých škol. Přispět ke zlepšení komunikace a tím i spolupráce mezi školami, obcemi a zájmovými organizaci má projekt MAP Trutnovsko zahrnující území obce s rozšířenou působností Trutnov a obce Čermná (ORP Vrchlabí), který koordinuje MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. „Ředitelé škol jsou dnes vystaveni velkému tlaku ze strany komplikované legislativy, MŠMT, veřejnosti a samozřejmě i žáků. Když jsem mapoval terén v roce 2015, tak jsem byl nemile překvapen, že školy na Trutnovsku se scházejí pouze jednou do roka při řešení rozpočtu v Trutnově. Po roce práce můžeme říct, že se nám velmi dobře podařilo nastartovat spolupráci mezi řediteli škol. Do komunikace jsme zapojili i subjekty, které zastupují neformální a zájmové vzdělávání. Pravidelně informujeme zřizovatele a s některými řešíme projektové záměry,“ sdělil Jan Balcar, hlavní manažer projektu a ředitel MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Projekt je v polovině realizace. Kompletní dokument se skládá ze dvou částí – Místní akční plán Trutnovsko a více rozpracovaná kapitola s názvem Strategický rámec MAP. Podrobnosti jsou v tiskové zprávě.

Kateřina Valdová, 20.6.2017

Školení spojilo dobrovolné svazky obcí

Ve spolupráci dvou Center společných služeb (CSS) dobrovolných svazků obcí – Svazku obcí Horní Labe a Společenství obcí Podkrkonoší – bylo v Pilníkově v Penzionu U Skutilů uspořádáno dne 13. 6. školení pro starosty a zaměstnance obcí na téma Základy fungování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Školení se konalo v rámci projektu Svazu měst a obcí, do nějž jsou tyto dva dobrovolné svazky zapojeny. „Těší mě, že zaměstnanci center společných služeb drží slovo a vzájemně spolupracují, ačkoli se zpočátku zdálo, že se bude jednat o konkurenční subjekty,“ uvedl Vladimír Lukeš, starosta obce Chotěvice, jež územně spadá do dvou dobrovolných svazků obcí. Lukeš je jedním ze čtyř starostů, kteří si v počátcích projektu museli vybrat, s jakým Centrem společných služeb budou oficiálně spolupracovat. V tiskové zprávě si přečtěte více a prohlédněte si i několik fotografií.

Kateřina Valdová, 20.6.2017

Výběrové řízení na referentku městského (obecního) úřadu

Městský úřad Pilníkov zastoupený starostou města vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa „referent/ka městského úřadu“ (místo výkonu práce: Pilníkov). V pracovní náplni naleznete např.: účetnictví – faktury - přijaté, vydané a úhrady faktur, vedení veškeré účetní agendy včetně samostatného zpracování, sestavování rozpočtu, sledování rozpočtu dle kapitol, vedení pokladny, mzdy – personální a mzdová agenda (pracovní smlouvy, DPP, DPČ nebo administrativní agenda a sekretářské práce pro starostu města). Písemnou přihlášku spolu s požadovanými dokumenty zasílejte, tak aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 30. 6. 2017, na adresu: Městský úřad Pilníkov, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov. Více v informacích.

Kateřina Valdová, 20.6.2017

Soutěž O sošku podkrkonošské Sněženky letos hostily Chotěvice

Ve čtvrtek 8. června 2017 se žáci prvních stupňů základních škol z Chotěvic, Hajnice, Pilníkova, Vítězné, Kocbeří a Vlčic sešli v chotěvickém kulturním domě. Celou akci zahájil starosta obce Vladimír Lukeš, který všechny přivítal. Po něm promluvil ředitel zdejší základní školy, jež setkání letos zaštítila a zorganizovala, František Šubert. Ten přítomné seznámil s plánovaným průběhem celé akce. „Na tuto akci se vždy moc těším, vystoupení dětí jsou každý rok úžasná. To samé však platí i pro organizátory – každá ze škol akci pojala trochu jinak, ale výsledek vždy stojí za to. Což je poznat i na rozesmátých dětských tvářích, které vidím všude okolo,“ uvedl Petr Hrubý, předseda Společenství obcí Podkrkonoší, které akci finančně podporuje. Přečtěte si zprávu z akce a prohlédněte si i fotoreportáž.

Kateřina Valdová, 13.6.2017

Den obce Vítězná 2017

Organizátoři vás srdečně zvou na tradiční akci do Vítězné, v sobotu 1. července se zde bude konat Den obce Vítězná 2017. Pořadatelé slibují pouťové atrakce, traktoriádu, vyhlídkové lety nad obcí a okolím a ohňostroj. K poslechu i tanci zahrají Koletova hornická hudba, Vítězňáček, Gabriela Goldová, COP, Tereza Kerndlová, Martin Maxa, Děda Mládek Illegal Band a Koneckonců. Součástí programu je zpřístupnění větrné elektrárny veřejnosti (s odborným výkladem). Více na plakátku a programu.

Kateřina Valdová, 8.6.2017

Úpění 2017

V Havlovicích se uskuteční další tradiční akce – plavení po řece Úpě se startem ve Sportovním areálu a cílem u Šiškovenského mostu. Proběhne v sobotu 10.6.2017 a startuje se ve 13.00 (prezence od 12.00). Závěr obstará posezení u Andyho na Hájovně s občerstvením a hudbou, k tanci a poslechu zahraje Duo Hofič. Postav plavidlo, nasaď kostým a přijď se pobavit! Více na plakátku.

Kateřina Valdová, 5.6.2017

Sněm MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s.

Vážení partneři, dovolujeme si vás pozvat na letošní první jednání sněmu MAS, které se bude konat ve středu 21. 6. 2017 od 17.30, a to v zasedací místnosti MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., (bývalá Restaurace Republika, 1. patro, Úpice). Podklady budou na www.kjh.cz průběžně vyvěšovány, nejdéle však do středy 14. 6. 2017. V případě, že se nemůžete dostavit, informujte nás a dejte plnou moc pověřenému náhradníkovi – dle statutu. Předpokládaný konec pracovní části je odhadován do 18.45. Vaši účast potvrďte, prosíme, na balcar@kjh.cz nejlépe do pondělí 19. 6. 2017. Přečtěte si pozvánku s programem i výroční zprávu naší společnosti.

Kateřina Valdová, 5.6.2017

Výroční zpráva za rok 2016

Nabízíme vám k přečtení Výroční zprávu společnosti za rok 2016. Ta shrnuje např. charakteristiku MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., popis jejích orgánů a jejich pravomocí. Dále se dočtete o veškeré činnosti, kterou se organizace zabývá, např. obecnou charakteristikou služeb, službami pro zakladatele, Ekocentrem, projekty realizovanými místní akční skupinou, zapojením v organizacích a spoluprací s partnery. Ve výroční zprávě je také popis aktivit v programu LEADER a činnost spojená se strategií komunitně vedeného místního rozvoje. Přečtěte si celou Výroční zprávu společnosti.

Kateřina Valdová, 2.6.2017
Starší zprávy