Aktuality

Nová výzva OPŽP č. 69 na nakládání s odpady

Od 1. září do 1. prosince 2017 bude otevřena nová výzva (č. 69) programu OPŽP týkající se problematiky nakládání s odpady. V rámci výzvy je s pomocí 85% dotace možné realizovat např. následující aktivity: sběrné dvory (jejich vybudování vč. modernizace stávajících + pořízení nezbytné technologie, nemůže se jednat o sběrná místa mimo režim zákona); systémy pro separaci / oddělený sběr (např. pořízení sběrných nádob vč. vybudování příslušných kontejnerových stání nebo dovybavování vážním systémem a IT vybavením pro budoucí vykazování (čipy, čtečky čipů / čárových kódů) nebo vybudovat či modernizovat třídicí a dotřiďovací linky pro separaci odpadů. V souhrnu naleznete přehled všech v rámci výzvy podporovaných aktivit.

Kateřina Valdová, 16.8.2017

Vážení partneři MAS - dejte si do diářů setkání orgánů a sněmu MAS

Programový výbor MAS schválil termíny nejbližších setkání (viz zápis): Společné setkání členů výborů (programového, výběrového, kontrolního a monitorovacího – aktuální složení) se bude konat 12. 9. 2017 od 16:00 v zasedací místnosti MAS. Materiály budou k dispozici do 5. 9. 2017. A druhé setkání - sněm MAS (všichni partneři) se bude konat 21. 9. od 17:30, místo bude ještě upřesněno. Materiály budou k dispozici do 15. 9. 2017. Na obou jednáních se budou řešit již konkrétní kroky pro vyhlášení výzev a nastavení pravidel pro výběr projektů. I když Strategie MAS je ještě ve fázi hodnocení na ministerstvech, je nutné, aby MAS byla připravena na variantu schválení.

Jan Balcar, 13.8.2017

Projekty z programu LEDAER v obci Havlovice

Obec Havlovice realizovala v minulém období z programu Leaderu 2007–2013 dva projekty. Jednalo se o zkvalitnění údržby veřejné zeleně a výstavbu garáží pro komunální a hasičkou techniku (1. etapa). Z prvního projektu se díky dotaci získaly peníze na příkopové rameno s žací hlavou FERRI TM 46 Farm a na pohonnou jednotu DAKR Panter FD. Oba kusy techniky stále slouží obci. Díky druhému projektu se mohla postavit nová budova, která je garáží pro komunální a hasičskou techniku. Také zde mají klubovnu havlovičtí hasiči; místnost je ale přístupná i ostatním spolkům. Klubovna byla díky dotaci z programu Leader 2007–2013 vybavena, tentokrát ale projekt podávali (i vypracovali) členové SDH Havlovice.

Markéta Demešová, 10.8.2017

Hledáme učitele do Dolní Olešnice!

Malotřídní škola v Dolní Olešnici přijme učitelku pro 1. a 2. ročník, a to s nástupem ihned – příjemné pracovní prostředí v krásné podkrkonošské přírodě, málo žáků ve třídě, prostor pro rozvoj vlastní iniciativy a kreativity. Možnost ubytování, příplatek na dopravu. Pozice je vhodná i pro studenty závěrečného ročníku. Zn.: Dlouhodobá perspektiva profesního a kariérního růstu. Kontakt: Mgr. Karel Hovorka, ředitel školy, tel.: 724 621 077.

Kateřina Valdová, 4.8.2017

Nabídka pracovních pozic v ZŠ a MŠ Pilníkov

Všem, kdo by měli zájem učit na škole rodinného typu, kde jsou na prvním místě dobré vztahy a učení je dovedností do praktického života. Hledáme učitele/učitelku na první stupeň – do páté třídy, znalost angličtiny velmi vítána, s možností učit AJ i na prvním stupni a hledáme také učitele/učitelku na druhý stupeň pro výuku Českého jazyka, Anglického jazyka a uvítáme i Výtvarnou výchovu. V případě zájmu kontaktujte Mgr. Ilonu Skořepovou, ředitelku ZŠ a MŠ Pilníkov, tel.: 605 266 836 nebo 734 575 492, e-mail: Ilona.Skorepova@seznam.cz.

Kateřina Valdová, 4.8.2017

Kréťan Race 2017

Nevšední sportovní překážkový závod s názvem Kréťan Race opět proběhne, a to v sobotu 5. 8. 2017 od 15.00; se začátkem na koupališti v Radči. Trať o délce min. 6 km (z toho 1 km vodou) a více než 25 disciplín, kategorie budou pro dospělé, děti i puberťáky; po akci hraje skupina Rohořez. Více informací si přečtěte přímo na webu akce.

Kateřina Valdová, 2.8.2017

Projekty z LEADERu realizované v obci Libňatov

Obec Libňatov realizovala díky finančním prostředkům z programu Leader 2007–2013 celkem čtyři projekty, a to dva v mateřské školce a dva v kulturním domě. V mateřské školce se jednalo o rekonstrukci a modernizaci budovy MŠ, kdy se např. zateplila okna, vyměnil se kotel nebo zrekonstruovala sociální zařízení v budově. V rámci druhého projektu bylo zrekonstruované dětské hřiště u MŠ, kde přibyla například dvojitá houpačka nebo auto na pružině a také zde byly provedeny terénní úpravy. To vše má zpříjemnit dětem čas strávený ve školce. V kulturním domě byly realizované také dva projekty. Jednalo se o výměnu oken a zateplení stropů kulturního domu, kde proběhly práce např. na tepelné izolaci stropů v budově, a byla vyměněna okna v sále. Ve druhém projektu se podařilo rekonstruovat sociální zařízení v přízemí.

Markéta Demešová, 1.8.2017

Veřejná sbírka pro novou rozhlednu na vrcholu ŽALTMAN

Obec Malé Svatoňovice zahájila dne 1. 7. 2017 veřejnou sbírku na výstavbu nové rozhledny na vrcholu Žaltman. „Stávající rozhledna je z let 1966 až 1967 a byla postavena svépomocí členy tehdejšího TJ Baník Malé Svatoňovice. Její výška již není dostačující a práce na vyvýšení výhledové plošiny by byly nákladnější než postavit rozhlednu novou,“ vysvětluje starosta obce Malé Svatoňovice Vladimír Provazník. Cílem této sbírky je znovu zatraktivnit místo vrcholu Žaltman a poskytnout nádherné výhledy do krajiny. Vybrané finanční dary budou použity na novou konstrukci rozhledny a na práce s výstavbou spojené. Obec Malé Svatoňovice na tuto sbírku otevírá samostatný transparentní účet, který lze kdykoli v průběhu trvání sledovat. Příspěvky do sbírky lze zasílat bezhotovostně na číslo účtu: 4872426349/0800, Česká spořitelna, a.s. nebo poštovní poukázkou typu „A“, kde vyplníte číslo účtu, kód banky a popřípadě adresu majitele účtu Obec Malé Svatoňovice, Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice.

Kateřina Valdová, 27.7.2017

Pomozte s obnovou altánu v zahradě Vily Čerych
a vyberte si některou ze zajímavých odměn

Vážení příznivci Vily Čerych, zástupci Centra rozvoje Česká Skalice, o.p.s., by vás rádi požádali, abyste se zapojili do kampaně na obnovu altánu v zahradě Vily Čerych. Prostřednictvím „Daruj správně“ se nyní snaží získat prostředky pro rozsáhlou opravu dřevěné stavby v zahradě, která učarovala i Václavu Havlovi. Částka nutná pro kvalitní rekonstrukci altánu je 150 tisíc Kč. Lidé z Centra rozvoje Česká Skalice si velice váží vás, příznivců, kteří podporují zachování Vily Čerych a její zahrady jako místa s jedinečnou atmosférou a historií. Proto pro vás připravili zajímavé odměny. Více na plakátku.

Kateřina Valdová, 20.7.2017

Hledá se pedagog!

Mravenčí školka hledá od září 2017 pedagoga na plný úvazek do školy v Markoušovicích. Zájemce by měl mít respektující a laskavý přístup k dětem, mít rád přírodu a doprovázení dětí při jejich objevování světa. Vzdělávací komunitní centrum Mraveniště vzniklo před třemi lety s přáním vytvořit prostor pro vzájemné setkávání lidí. Provozuje také základní školu registrovanou pod MŠMT a Dětskou skupinu registrovanou pod MPSV. Více na plakátku.

Kateřina Valdová, 18.7.2017
Starší zprávy