Strategie 2014+ realizace - probíhající výzvy


PRV - Výzva MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 až 2020 - vyhlášení 1.3.2021


Text výzvy a přílohy:
Text výzvy

Vypsané fiche:
Fiche 8 - dokument je třeba nejdříve stáhnout do počítače!
Souhlas se zněním fiche

Dokumenty k výzvě:
Manuál pro hodnocení
Počet obyvatel
Pravidla 19.2.1
Postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře
Žádost o přístup do Portálu farmáře
Informace k přístupu do Portálu farmáře
Postup pro vygenerování formuláře Žádosti o dotaci
Zjednodušený postup pro doložení aktualizovaného formuláře
Zasílání e-mailových zpráv k dokumentům odesílaným ze SZIF
Příručka pro zadávání veřených zakázek PRV
Příručka pro publicitu

Přílohy Pravidel 19.2.1:
Soulad se SCLLD
Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem rozvoje obce
Příloha 22

IROP - Výzva MAS č. 7 - Infrastruktura vzdělávání III


Text výzvy a přílohy:
Text výzvy
Kritéria Formálních náležitostí a přijatelnosti
Kritéria Věcného hodnocení

Důležité dokumenty:
Interní postupy
Postup hodnocení projektů v režimu nouzového stavu

Seminář pro žadatele:
Pozvánka na seminář
Seminář pro žadatele

Kontrolní listy:
Kontrolní list Formálních náležitostí a přijatelnosti
Kontrolní list Věcného hodnocení

Informace o hodnocení a výběru projektů:
Zápis ze zasedání Hodnotící komise – per rollam
Zápis ze zasedání Výběrového výboru
Zápis ze zasedání Programového výboru
Prezentace – elektronické zaškolení Výběrového výboru – nouzový stav
Kontrolní list – ZŠ Malé Svatoňovice