Strategie 2014+ realizace - probíhající výzvy


IROP – 6. Výzva „MAS KJH - IROP - Zvýšení kapacity a kvality sociálních služeb“

Text výzvy a přílohy:
Text výzvy
Věcná kritéria
Kritéria formálních náležitostí

Seminář pro žadatele:
Pozvánka na seminář
Seminář pro žadatele

Kontrolní listy:
Kontrolní listy Formálních náležitostí a přijatelnosti
Kontrolní listy Věcného hodnocení

IROP – 5. Výzva „Bezpečnost a udržitelnost dopravy II.“

Text výzvy a přílohy:
Text výzvy
Věcná kritéria
Kritéria formálních náležitostí

Důležité dokumenty:
Interní postupy

Seminář pro žadatele:
Pozvánka na seminář
Seminář pro žadatele

Kontrolní listy:
Kontrolní listy Formálních náležitostí a přijatelnosti
Kontrolní listy Věcného hodnocení