Strategie 2014+ realizace - probíhající výzvy


IROP – 5. Výzva „Bezpečnost a udržitelnost dopravy II.“

Text výzvy a přílohy:
Text výzvy
Věcná kritéria
Kritéria formálních náležitostí

Důležité dokumenty:
Interní postupy

Seminář pro žadatele:
Pozvánka na seminář
Seminář pro žadatele

IROP – 4. Výzva „Infrastruktura vzdělávání II“

Text výzvy a přílohy:
Text výzvy
Věcná kritéria
Kritéria formálních náležitostí

Důležité dokumenty:
Interní postupy

Seminář pro žadatele:
Pozvánka na seminář
Seminář pro žadatele

Kontrolní listy:
Kontrolní listy Formálních náležitostí a přijatelnosti
Kontrolní listy Věcného hodnocení

IROP – 3. Výzva „Bezpečnost a udržitelnost dopravy“

Text výzvy a přílohy:
Text výzvy
Věcná kritéria
Kritéria formálních náležitostí

Důležité dokumenty:
Interní postupy

Seminář pro žadatele:
Pozvánka na seminář
Seminář pro žadatele

Kontrolní listy:
Kontrolní listy Formálních náležitostí a přijatelnosti
Kontrolní listy Věcného hodnocení

Výzva OPZ – Zaměstnanost II. – vyhlášení 28. 8. 2019, ukončení 18. 10. 2019

Text výzvy a přílohy:
Text výzvy
Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Informace o hodnocení a výběru projektů:
Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu Chalupění - asistent provozu muzea
Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu Chalupění - správce a průvodce muzea
Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu obce Libňatov
Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu obce Malé Svatoňovice
Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu Sdružení pro Vízmburk
Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu obce Suchovršice
Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu TJ Sokol Havlovice
Prezenční listina z jednání výběrového výboru 17.12.2019
Zápis z jednání výběrového výboru 17.12.2019

Seminář pro žadatele:
Prezentace ze semináře pro žadatele 17. 9. 2019
Pozvánka na seminář pro žadatele 17. 9. 2019

Důležité dokumenty:
Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost
Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ
Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+

Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz

Podpůrné dokumenty:
Pomůcky k identifikaci přímých a nepřímých nákladů
Obvyklé ceny, mzdy/platy (platné od 1. 5. 2019)