Strategie 2014+ realizace - probíhající výzvy


IROP - Výzva MAS č. 7 - Infrastruktura vzdělávání III


Text výzvy a přílohy:
Text výzvy
Kritéria Formálních náležitostí a přijatelnosti
Kritéria Věcného hodnocení

Důležité dokumenty:
Interní postupy

Seminář pro žadatele:
Pozvánka na seminář
Seminář pro žadatele

Kontrolní listy:
Kontrolní list Formálních náležitostí a přijatelnosti
Kontrolní list Věcného hodnocení

PRV - Výzva MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020


Text výzvy a přílohy:
Text výzvy

Seminář pro žadatele:
Pozvánka na seminář - Fiche 5
Seminář pro žadatele - Fiche 5
Pozvánka na seminář - Fiche 6
Seminář pro žadatele - Fiche 6

Vypsané fiche:
Pro zobrazení Fichí je třeba jejich stažení do PC.
Fiche 5 - Neproduktivní investice v lesích
Souhlas se zněním Fiche 5

Fiche 6 – Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh
Souhlas se zněním Fiche 6

Dokumenty k výzvě:
Manuál pro hodnocení, způsob výběru projektů, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti
Příloha: Vzor čestného prohlášení ke stavebním pracím
Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci
Klasifikace CZNACE
Příručka pro zadávání zakázek
Žádost o přístup do portálu EAGRI

Přílohy Pravidel 19.2.1:
PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2014–2020
Příloha 5 - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků
Instrukce k vyplnění Přílohy 5
Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků
Otázky a odpovědi k definici malých a středních podniků
Soulad se SCLLD MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s.
Příloha 10
F5 -příloha likvidace odpadu

Informace o hodnocení a výběru projektů:
Přijaté žádosti

Informace o hodnocení a výběru projektů 10.8.2020:
Přijaté žádosti
Vybrané žádosti
Prezenční listina PV
Prezenční listina VV
Zápis PV
Zápis VV
3. výzva - bodové hodnocení žádostí

IROP – 6. Výzva „MAS KJH - IROP - Zvýšení kapacity a kvality sociálních služeb“

Text výzvy a přílohy:
Text výzvy
Věcná kritéria
Kritéria formálních náležitostí

Seminář pro žadatele:
Pozvánka na seminář
Seminář pro žadatele

Kontrolní listy:
Kontrolní listy Formálních náležitostí a přijatelnosti
Kontrolní listy Věcného hodnocení

Informace o hodnocení a výběru projektů:
Zápis ze zasedání Výběrového výboru 2. 6. 2020
Prezenční listina ze zasedání Výběrového výboru 2. 6. 2020
Zápis ze zasedání Hodnoticí komise 9. 6. 2020
Prezenční listina ze zasedání Hodnoticí komise 9. 6. 2020
Zápis ze zasedání Výběrového výboru 9. 6. 2020
Prezenční listina ze zasedání Výběrového výboru 9. 6. 2020
Kontrolní list - Město Rtyně v Podkrkonoší
Zápis ze zasedání Programového výboru 18. 6. 2020
Prezenční listina ze zasedání Programového výboru 18. 6. 2020

IROP – 5. Výzva „Bezpečnost a udržitelnost dopravy II.“

Text výzvy a přílohy:
Text výzvy
Věcná kritéria
Kritéria formálních náležitostí

Důležité dokumenty:
Interní postupy

Seminář pro žadatele:
Pozvánka na seminář
Seminář pro žadatele

Kontrolní listy:
Kontrolní listy Formálních náležitostí a přijatelnosti
Kontrolní listy Věcného hodnocení

Informace o hodnocení a výběru projektů:
Zápis ze zasedání Výběrového výboru 2. 6. 2020
Prezenční listina ze zasedání Výběrového výboru 2. 6. 2020
Zápis ze zasedání Hodnoticí komise 9. 6. 2020
Prezenční listina ze zasedání Hodnoticí komise 9. 6. 2020
Zápis ze zasedání Výběrového výboru 9. 6. 2020
Prezenční listina ze zasedání Výběrového výboru 9. 6. 2020
Kontrolní list - Obec Havlovice
Zápis ze zasedání Programového výboru 18. 6. 2020
Prezenční listina ze zasedání Programového výboru 18. 6. 2020