Strategie 2014+ realizace - probíhající výzvy


Výzva OPZ – Zaměstnanost II. – vyhlášení 28. 8. 2019, ukončení 18. 10. 2019

Text výzvy a přílohy:
Text výzvy
Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Seminář pro žadatele:
Prezentace ze semináře pro žadatele 17. 9. 2019
Pozvánka na seminář pro žadatele 17. 9. 2019

Důležité dokumenty:
Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost
Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ
Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+

Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz

Podpůrné dokumenty:
Pomůcky k identifikaci přímých a nepřímých nákladů
Obvyklé ceny, mzdy/platy (platné od 1. 5. 2019)