Strategie 2014+ realizace - ukončené výzvy

Výzva OPZ – Prorodinná opatření – vyhlášení 26.3.2018, ukončení 4.5.2018


Text výzvy a přílohy:
Text výzvy
Příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit
Příloha č. 3 - Statut MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Příloha č. 4 - Jednací řády orgánů MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Seminář pro žadatele:
Pozvánka na seminář pro žadatele 17.4.2018
Prezentace ze semináře pro žadatele 17.4.2018
Pozvánka na seminář pro žadatele 5.4.2018

Důležité dokumenty:
Jak postupovat v případě, že chcete získat dotaci z Operačního programu Zaměstnanost
Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost
Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ
Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+

Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz

Podpůrné dokumenty:
Pomůcky k identifikaci přímých a nepřímých nákladů
Obvyklé ceny, mzdy/platy (platné od 1. 5. 2017)

Výzva OPZ Zaměstnanost, vyhlášená 29.1.2018, ukončená 5.3.2018


Text výzvy a přílohy:
Text výzvy
Příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha č. 2 - Statut MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Příloha č. 3 - Jednací řády orgánů MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Důležité dokumenty:
Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OP Zaměstnanost
Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ
Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+

Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: www.esfcr.cz/dokumenty-opz

Podpůrné dokumenty:
Pomůcky k identifikaci přímých a nepřímých nákladů
Obvyklé ceny, mzdy/platy (platné od 1. 5. 2017)
Regionální statistika ceny práce - Královéhradecký kraj

Seminář pro žadatele:
Pozvánka na seminář
Prezentace ze semináře OP Zaměstnanost

Informace o hodnocení a výběru projektů:
Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu BeeMedia s.r.o.
Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu BP Lumen s.r.o.
Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu Obec Chotěvice
Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu Obec Suchovršice
Prezenční listina z jednání výběrového výboru 17.5.2018
Zápis z jednání výběrového výboru 17.5.2018