Území obce s rozšířenou působností
Dvůr Králové nad Labem

Území zahrnuje celkem 28 obcí: Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Borovnice, Borovnička, Dolní Brusnice, Doubravice, Dubenec, Dvůr Králové nad Labem, Horní Brusnice, Hřibojedy, Choustníkovo Hradiště, Kocbeře, Kohoutov, Kuks, Lanžov, Libotov, Litíč, Mostek, Nemojov, Stanovice, Trotina, Třebihošť, Velký Vřešťov, Vilantice, Vítězná, Vlčkovice v Podkrkonoší, Zábřezí-Řečice, Zdobín, z nichž statut města má pouze Dvůr Králové nad Labem.

Nositelem projektu v tomto území je obec Vítězná a realizační tým se skládá ze zástupců MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., MAS Královédvorsko, o.s. a firmy DRAG s.r.o.

Realizační tým:

Tomáš Mečíř (koordinátor projektu)
Jan Balcar (koordinátor projektu)
Michal Hátle (pracovník pro analýzy)
Karel Turek (pracovník pro analýzy)
Radka Jansová (tematický expert)
Lenka Křížová (asistent)
Martina Hlušičková (asistent)
Kateřina Valdová (asistent)

Motivující starostové:

Petr Hrubý (starosta obce Vítězná)
Dušan Kubica (zastupitel města Dvůr Králové nad Labem)

Projekt Obce sobě končí

Finalizace akčního plánu a debata ohledně zřízení Centra společných služeb pro starosty – to byla témata jednání starostů ORP Dvůr Králové nad Labem, které se uskutečnilo ve čtvrtek 10. září na Městském úřadě ve Dvoře Králové nad Labem. O aktuálnosti a potřebnosti probíraných témat svědčí velká účast starostů, jichž se sešla více než polovina. Jednání navštívila také regionální koordinátorka projektu Obce sobě, v jehož rámci bylo setkání uspořádáno, Ing. Ivana Červinková. Toto jednání bylo v rámci projektu, který k 31. říjnu 2015 končí, poslední, nicméně přítomní starostové se shodli, že by bylo dobré se potkávat i nadále. Proto se již předběžně dohodli, že v listopadu by se opět mohli sejít, tentokrát nad tématem místních akčních plánů pro školství. Přečtěte si celou zprávu ze setkání.

Kateřina Valdová, 21.9.2015

Projekt Svazu měst a obcí vstoupil do další etapy

V úterý 28. července se na obecním úřadu ve Vítězné uskutečnilo další setkání starostů obcí z území ORP Dvůr Králové nad Labem. Jednání se konalo v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce realizovaného Svazem měst a obcí, který na přelomu května a června vstoupil do další fáze. Nová etapa projektu s sebou kromě zúžení realizačního týmu přinesla i změnu na postu tzv. motivujícího starosty. Mgr. Dušana Kubicu, místostarostu a později zastupitele Dvora Králové nad Labem, který již v úřadu nepůsobí, nahradil Bc. Štěpán Čeněk, starosta obce Bílá Třemešná. Jednání bylo zaměřeno na možné projekty s meziobecním přesahem, které řeší problematiku v jedné z následujících oblastí – školství, sociální oblast, odpadové hospodářství. Zúčastnění starostové tak řešili například rozšíření terénních služeb poskytovaných Pečovatelskou službou Města Dvůr Králové nad Labem na celé území ORP nebo možnost společného postupu obcí při vyjednávání smluvních podmínek se společnostmi svážejícími odpad. Přečtěte si celou zprávu.

Radka Jansová, 3.8.2015

Připravuje se setkání starostů a starostek z ORP Dvůr Králové

Až do konce října letošního roku pokračují aktivity projektu „Podpora meziobecní spolupráce“. Během následujících týdnů a měsíců musí dojít k formulaci konkrétních projektových záměrů týkajících se meziobecní spolupráce napříč všemi doposud řešenými tématy, tj. odpady, školství, sociální oblast a volitelné téma (servis samosprávám). Současně je třeba diskutovat o vhodném nastavení tzv. centra podpůrných služeb (resp. servis samosprávám), které bylo jako téma vybráno k rozpracování v rámci volitelného tématu. Starostové a starostky z ORP Dvůr Králové nad Labem se tak v úterý 28. července od 9 hodin setkají v budově Obecního úřadu ve Vítězné, kde budou hovořit například o akčním plánu a konkrétních projektových záměrech pro jednotlivá témata, o centru podpůrných služeb a obdrží informace ke zpracování Místních akčních plánů v oblasti školství. Více na pozvánce.

Kateřina Valdová, 17.7.2015

Projekt Obce sobě na Královédvorsku postupuje do poslední části

Tři sta sedmnáct stran finální verze souhrnného dokumentu – to je jeden z konkrétních výstupů projektu Svazu měst a obcí ČR s názvem Obce sobě, který se od podzimu roku 2013 realizuje pod záštitou obce Vítězná v území obce s rozšířenou působností Dvůr Králové nad Labem. V návaznosti na dokončení souhrnného dokumentu se 16. dubna 2015 také konalo druhé oficiální setkání starostů celého ORP Dvůr Králové nad Labem, a to opět ve Dvoře Králové, tentokrát ale v prostorách Špýcharu Městského muzea. „První oficiální setkání starostů se konalo loni v červnu a za těch deset měsíců je za námi vidět velký kus práce,“ hodnotí situaci analytik Michal Hátle z projektového týmu. Přečtěte si celou zprávu a prohlédněte si i fotografie.

Kateřina Valdová, 21.4.2015

Druhé oficiální setkání v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce

Vzhledem k tomu, že se realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce již dostala do finální fáze, bude se ve čtvrtek 16. dubna 2015 konat druhé oficiální setkání představitelů obcí v územní obvodu ORP Dvůr Králové nad Labem, na které tímto ještě jednou všechny zveme. Setkání se uskuteční v budově Špýcharu Městského muzea. Přečtěte si plánovaný program a přehled cílů v projektu, zprávu o jeho realizaci nebo si prohlédněte souhrnný dokument.

Kateřina Valdová, 13.4.2015

Průběžné výstupy projektu „ Systémová podpora meziobecní spolupráce“

Seznamte se s výstupy projektu na podporu meziobecní spolupráce v ORP Trutnov! Jsou jedinečné – Česká republika totiž dosud nebyla takto podrobně mapována. Díky projektu vznikl analyticko - strategický dokument týkajících se situace v území, který můžete využít i vy. Materiál je ve verzi k datu 20. 12. 2014 a bude ještě dopracován na základě závěrečného posudku, kterým se v současné době zabývá odborný tým projektu. Konečná podoba dokumentu bude k dispozici ve 2. polovině dubna 2015 a představena na druhém oficiálním setkání starostů. Pro přehlednost přikládáme i výběr z kapitol – přehled jednotlivých cílů. Dokumenty ze všech ORP si můžete prostudovat zde, včetně dokumentu ORP Dvůr Králové nad Labem. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte se obrátit na členy realizačního týmu.

Kateřina Valdová, 10.2.2015

Projekt Obce sobě na Královédvorsku má za sebou první oficiální setkání

Jediné město v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Dvůr Králové nad Labem, a to právě Dvůr Králové, hostilo v zasedací místnosti Městského úřadu první oficiální setkání starostů v projektu Svazu měst a obcí ČR s názvem Obce sobě. Celkem se ve čtvrtek 12. června 2014 sešlo patnáct zástupců obcí z území obce s rozšířenou působností. V rámci společného setkání byly starostům představeny výstupy projektu, byly s nimi diskutovány předběžné návrhy řešení v jednotlivých analyzovaných oblastech, ale také bylo odsouhlaseno čtvrté volitelné téma. V případě ORP Dvůr Králové nad Labem to budou sdílené služby, tzv. servis samosprávám, který by se mohl týkat např. právního, daňového nebo dotačního poradenství, poradenství v oblasti veřejných zakázek nebo např. IT služeb. Přečtěte si celu zprávu, prohlédněte si také obrázky.

Kateřina Valdová, 13.6.2014

Společné setkání týmů projektu meziobecní spolupráce

Penzion Na faře v Dubenci hostil ve čtvrtek 20. února 2014 první setkání řešitelských týmů, které pracují na projektu meziobecní spolupráce. V Dubenci se setkali řešitelé takřka ze všech týmů v Královéhradeckém kraji a společně si vyměňovali zkušenosti s pracemi na projektu Svazu měst a obcí. Zároveň byla zdůrazněna důležitost provázání jak strategií vytvářených v rámci meziobecní spolupráce, tak strategií, které vznikají na úrovni jednotlivých MAS. Za projekt, který se realizuje v rámci ORP Dvůr Králové Nad Labem, se účastnil celý projektový tým, tj. zástupci MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., MAS Královédvorsko, o.s. a firmy DRAG s.r.o. Vzhledem k propojenosti týmů s jednotlivými místními akčními skupinami v kraji byla společná schůzka důležitým setkáním v rámci prvních měsíců prací nad projektem Obce sobě. Zde je tisková zpráva.

Kateřina Valdová, 26.2.2014

Projekt Obce sobě na Královédvorsku postupuje kupředu

Celkem patnáct zástupců obcí z území obce s rozšířenou působností Dvůr Králové nad Labem se sešlo ve čtvrtek 6. února 2014 ke společnému stolu, aby jim byly představeny hlavní myšlenky podpory meziobecní spolupráce v projektu s názvem Obce sobě, který se realizuje pod hlavičkou Svazu měst a obcí ČR. Krajská koordinátorka projektu Ivana Červinková informovala zúčastněné o projektu obecně a koordinátoři projektu v území ORP Dvůr Králové nad Labem poté prezentovali konkrétní kroky, které se budou v rámci projektu podnikat a informovali o aktivitách v nejbližším období. Celou zprávu si přečtěte zde.

Kateřina Valdová, 17.2.2014