Území obce s rozšířenou působností Trutnov

Území zahrnuje celkem 31 obcí: Batňovice, Bernartice, Dolní Olešnice, Hajnice, Havlovice, Horní Maršov, Horní Olešnice, Chotěvice, Chvaleč, Janské Lázně, Jívka, Královec, Lampertice, Libňatov, Malá Úpa, Malé Svatoňovice, Maršov u Úpice, Mladé Buky, Pec pod Sněžkou, Pilníkov, Radvanice, Rtyně v Podkrkonoší, Staré Buky, Suchovršice, Svoboda nad Úpou, Trutnov, Úpice, Velké Svatoňovice, Vlčice, Zlatá Olešnice a Žacléř.

Nositelem projektu v tomto území je Svazek obcí východní Krkonoše a realizační tým se skládá ze zástupců Svazku obcí východní Krkonoše a MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Realizační tým:

Lada Nevečeřalová (koordinátor projektu)
Andrea Röszlerová (koordinátor projektu, pracovník pro analýzy a aglomerace)
Ivana Drejslarová (pracovník pro analýzy)
Karel Turek (pracovník pro analýzy)
Zuzana Turková (pracovník pro analýzy)
Kateřina Valdová (asistent)

Motivující starostové:

Tomáš Hendrych (místostarosta města Trutnov)
Eva Hylmarová (zastupitelka obce Malé Svatoňovice)
Alan Tomášek (starosta města Pec pod Sněžkou)

Druhé oficiální setkání starostů ORP Trutnov posvětilo další spolupráci

V rámci projektu Obce sobě, jehož nositelem je Svaz měst a obcí ČR a který se realizuje v rámci obcí s rozšířenou působností v celé republice, se ve středu 22. dubna konalo v území ORP Trutnov druhé oficiální setkání starostů, a to v Rekreačním areálu Dolce. Hlavním výstupem projektu byl celkem více než čtyř set stránkový dokument, který se podrobně zabývá sociální oblastí, školstvím, odpadovým hospodářstvím a volitelným tématem – v případě ORP Trutnov je to servis samosprávám – a tématem k aglomeraci, které bylo vytyčeno jako komunikační strategie pro horské obce přiléhající k Trutnovu. „Od začátku roku 2014 jsme pracovali na podrobných analýzách v povinných i nepovinných oblastech, navíc naše ORP mělo ještě navíc i oblast aglomerace. V návaznosti na analýzy jsme pak po konzultacích s odborníky v oboru definovali problémy ve všech oblastech a k nim i možná řešení,“ vysvětluje postup v projektu koordinátorka Lada Nevečeřalová. „V rámci setkání jsme starostům představili problémy a návrhy řešení. Navíc jsme i více konkretizovali detaily kolem servisu samosprávám,“ doplňuje. Přečtěte si celou zprávu a prohlédněte si také fotografie z jednání.

Kateřina Valdová, 4.5.2015

Druhé oficiální setkání v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce

Vzhledem k tomu, že se realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce již dostala do finální fáze, bude se ve středu 22. dubna 2015 konat druhé oficiální setkání představitelů obcí v územní obvodu ORP Trutnov, na které tímto ještě jednou všechny zveme. Setkání se uskuteční v restauraci Dolce, v rekreačním areálu Dolce u Trutnova. Přečtěte si plánovaný program a přehled cílů v projektu, zprávu o jeho realizaci nebo si prohlédněte souhrnný dokument.

Kateřina Valdová, 21.4.2015

Průběžné výstupy projektu „Systémová podpora meziobecní spolupráce“

Seznamte se s výstupy projektu na podporu meziobecní spolupráce v ORP Trutnov! Jsou jedinečné – Česká republika totiž dosud nebyla takto podrobně mapována. Díky projektu vznikl analyticko-strategický dokument týkajících se situace v území, který můžete využít i vy. Materiál je ve verzi k datu 20. 12. 2014 a bude ještě dopracován na základě závěrečného posudku, kterým se v současné době zabývá odborný tým projektu. Konečná podoba dokumentu bude k dispozici ve 2. polovině dubna 2015 a představena na druhém oficiálním setkání starostů. Pro přehlednost přikládáme i výběr z kapitol – přehled jednotlivých cílů. Dokumenty ze všech ORP si můžete prostudovat zde, včetně dokumentu ORP Trutnov. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte se obrátit na členy realizačního týmu.

Kateřina Valdová, 26.1.2015

V Malých Svatoňovicích se diskutovalo o projektu Obce sobě

Projekt Svazu Měst a obcí ČR meziobecní spolupráce „Obce sobě“ úspěšně pokračuje. V současné době se v rámci projektu, který se teď aktuálně realizuje v jednotlivých obcích s rozšířenou působností po celé České republice, řeší i otázka institucionalizace jednotlivých ORP do oficiálních svazků obcí. Jedním z možných cílů projektu je i myšlenka založit nové dobrovolné svazky obcí tak, aby přesně pokrývaly území vymezené hranicí obce s rozšířenou působností, v ORP Trutnov tedy konkrétně hranicemi 31 obcí. K této problematice se v úterý 9. září konalo v Malých Svatoňovicích setkání týmů pěti ORP se zástupcem Svazu měst a obcí, vedoucím právního týmu, Davidem Bohadlem, se kterým bylo zakládání dalších DSO diskutováno. Schůzky se účastnili zástupci týmů ORP Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Vrchlabí a Náchod, motivující starostové z jednotlivých oblastí, zástupci stávajících svazků v těchto územích i regionální koordinátorka projektu Ivana Červinková. Přečtěte si celou zprávu i Mapu dobrovolných svazků obcí působících na území ORP Trutnov. Prohlédněte si také obrázky.

Kateřina Valdová, 24.9.2014

Meziobecní spolupráce – příklady dobré praxe

Práce na projektu Svazu měst a obcí ČR stále pokračují. Aktuálním úkolem bylo sepsání informací o meziobecní spolupráci, která už na území daného ORP probíhá, která funguje a má za sebou své výsledky. Z dotazníků byly nakonec vybrány tři příklady spolupráce, a to projekt Svazku obcí Plynofikace na plynofikaci obcí Kuks, Vlčkovice v Podkrkonoší, Stanovice a Choustníkovo Hradiště. Dalším byl projekt na obnovu sakrálních památek, který na svém území realizoval Svazek obcí Hustířanka a posledním příkladem je nákup společného vybavení pro pořádání akcí, které pořídilo Společenství obcí Podkrkonoší.

Kateřina Valdová, 25.8.2014

Setkání starostů projektu Obce sobě na Trutnovsku

Svazek obcí Východní Krkonoše (SOVK), který je v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov nositelem projektu Svazu města a obcí ČR, hostil 26. června v Rekreačním areálu Dolce první oficiální setkání starostů tohoto ORP. Na prvním oficiálním setkání k projektu Obce sobě se sešly více než dvě třetiny všech zapojených obcí. Starostové si společně vyslechli především výstupy analytické části projektu, na kterých se pracovalo od začátku letošního roku. „Jednalo se místy o takřka mravenčí práci, protože získání některých dat bylo složité, například některá data se standardně sbírají za jednotlivé obce, některá za ORP, některá jsme měli za jednotlivé MAS, a tak se muselo složitě dopočítávat,“ stěžuje si na časovou náročnost koordinátorka projektu Lada Nevečeřalová. „Nicméně i přes tyto problémy se podařilo data v sociální oblasti, školství a odpadovém hospodářství získat. Aktuálně nás čekají práce nad aglomeračním a volitelným tématem,“ dodává. Přečtěte si celou zprávu a prohlédněte si a prohlédněte si i související fotogalerii.

Kateřina Valdová, 1.7.2014