Místní akční plány

Tento projekt „MAP Trutnovsko“ je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavní cíl projektu je vytvořit a zejména „uvést do života“ funkční systém spolupráce v území v oblasti předškolního a základního vzdělávání, za účasti všech relevantních subjektů, tj. zřizovatelů, škol, dalších vzdělávacích zařízení a dotčené veřejnosti.


               Kontakty projektového týmu MAP Trutnovsko
Mgr. Jan Balcar, Ph.D.              
Hlavní manažer
777 851 871
balcar@kjh.cz
Ing. Tomáš Mečíř
Manažer - metodik
737 561 729
mecir@drag-tu.cz
Ing. Michal Hátle
Manažer – analytik
724 602 224
hatle@drag-tu.cz
Ing. Kateřina Valdová
Asistent pro sběr a analýzu dat
499 397 232
valdova@kjh.cz
Mgr. Karel Turek
Sběr a analýza dat

Aktualizace projektových záměrů MAP Trutnovsko

Vážení kolegové, přestože jsme avizovali, že tato aktualizace bude v roce 2018 poslední, na žádost některých z vás provádíme aktualizaci projektových záměrů v rámci projektu MAP Trutnovsko po půl roce – tedy v září. Kdo zvažujete změny ve vašem současném registrovaném projektu nebo chystáte nový, pošlete nám tuto informaci do 21. 9. 2018. Aktuálně schválenou databázi najdete v příloze a více pak na našich stránkách v sekci Plány. Vzor pro nový projektový záměr najdete v rovněž v příloze. Koncem září Řídicí výbor schválí tuto aktualizaci a následně vše zašleme na ministerstvo.

Jan Balcar, 12.9.2018

Řídicí výbor na posledním setkání schválil celý dokument a vyhodnotil projekt

V úterý 27. 3. 2018 v zasedací místnosti MAS Království – Jestřebí hory zasedl Řídicí výbor MAP Trutnovska. Na programu bylo shrnutí dvouletého projektu, který se realizoval na území ORP Trutnov, a schválení finálních dokumentů MAP Trutnovska. Jednalo se také o přípravě navazujícího projektu MAP Trutnovska II. Můžete si sami prostudovat zápis, celkový dokument MAP Trutnovsko, projektové záměry, akční plán a fotky z jednání.

Markéta Demešová, 4.4.2018

III. výjezdní jednání ředitelů z území ORP Trutnov

Ve středu 21. 3. v odpoledních hodinách vyrazili ředitelé ZŠ a MŠ z území ORP Trutnov na výjezdní jednání do Krásné Lípy. Hlavním tématem celého výjezdu byly základní a mateřská škola, České Švýcarsko, o.p.s., a komunitní centrum v Krásné Lípě. Dále bylo setkání zaměřené na problémové děti ze sociálních vyloučených lokalit a řešení této situace městem. Celé výjezdní jednání bylo hodnoceno řediteli velmi kladně. Mezi sebou a i v navštívených institucích si mohli všichni navzájem vyměňovat zkušenosti při řešení nejrůznějších problémů, ale také sdílet dobrou praxi včetně inspirace, jak se stávajícími pomůckami mohou zavést prvky Montessori i k sobě do škol nebo školek. Přečtěte si celou zprávu a prohlédněte si fotogalerii.

Markéta Demešová, 2.4.2018

Pozvánka na jednání Řídicího výboru MAP Trutnovsko

V úterý 27. 3. 2018 od 13:00 se v kanceláři v Úpici bude konat zasedání Řídicího výboru MAP. Hlavními body programu budou: shrnutí dosavadní práce na projektu MAP Trutnovsko, představení finálních verzí dokumentů (MAP Trutnovsko, Projektové záměry, Akční plán) a také příprava na navazující projekt MAP Trutnovsko II. Prostudujte si pozvánku s programem.

Kateřina Valdová, 26.3.2018

Setkání zástupců pracovní skupiny neformálního a zájmového vzdělávání

Ve čtvrtek 8. 3. 2018 se potkali zástupci neformálního a zájmového vzdělávání z území ORP Trutnov v Dole Bohumír v Jívce. Toto poslední setkání proběhlo v rámci projektu Místní akční plán Trutnovsko, který 31. 3. 2018 končí. Zástupcům neformálního a zájmového vzdělávání byl představen dokument MAP Trutnovsko a finální leták, který organizace společně vytvořily prostřednictvím pracovní skupiny neformální a zájmové vzdělávání. Zástupci organizací také debatovali o možnostech případné další spolupráce v navazujícím projektu MAP II. Celé setkání bylo zakončeno společnou prohlídkou Dolu Bohumír. Přečtěte si zápis ze setkání, prezentace o projektu nebo o akčním plánu a prohlédněte si výběr z fotek.

Markéta Demešová, 16.3.2018

Zveřejňujeme dokument MAP Trutnovsko v kompletním znění

Po dvou letech práce v území ORP Trutnov zveřejňujeme finální strategické dokumenty, které detailně mapují školství a vzdělávání v regionu. MAP Trutnovsko je souhrnný dokument, na jehož obsahu se zřizovatelé a ředitelé MŠ a ZŠ podíleli v letech 2016–2017. Projektové záměry jsou aktualizovány k 15. 2. 2018 a budou sloužit případným žadatelům o finanční prostředky z fondů EU. Akční plán jako takový představuje v rámci tohoto dokumentu zásobník projektů a záměrů (akční plán dlouhodobý), jejichž realizace je v plánu v následujících několika letech. Většina těchto informací byla prezentována na setkáních v letech 2016–2017.

Jan Balcar, 27.2.2018

Novinky v projektu MAP Trutnovsko

První novinkou a akcí na začátku března bude další setkání Pracovní skupiny Neformální a zájmové vzdělávání. Konat se tentokrát bude v Dole Bohumír v Jívce, a to ve čtvrtek 8. 3. 2018. Účast, prosím, potvrzujte na balcar@kjh.cz. Přečtěte si také více informací. Další akcí potom je 3. Společné výjezdní jednání ředitelů MŠ a ZŠ z území Trutnovska, a to v termínu 21.–23. 3. 2018, tentokrát směr Krásná Lípa, termín přihlášení na balcar@kjh.cz je do 9. 3. 2018 – prostudujte si podrobnosti.

Kateřina Valdová, 21.2.2018

Evropské nařízení o ochraně osobních údajů

Vážení zástupci školských zařízení, v pátek 25. května 2018 nabude účinnosti tzv. GDPR, tedy evropské nařízení o ochraně osobních údajů. Celý název složitého předpisu je „Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů“. Významně přísnější legislativa, kdy v případě, že se nedodrží, hrozí vysoké sankce, se dotkne celé veřejné správy. Toto nařízení se bude týkat i školských zařízení. Mnozí z vás to již diskutujete se zřizovateli a řešíte. Přesto po rozhovoru s některými z vás, by pro vás bylo přínosné řešit tuto záležitost společně, a to z důvodů odborného a rovněž i finančního. Proto nabízíme pomocnou ruku pro školská zařízení v území ORP Trutnov a MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.: kdo máte zájem společně hledat servis na GDPR (analýza, pověřenec atd.) pro vaši školu, tak se nám ozvěte nejlépe do 31. 1. 2018 – volejte nebo pište mailem. Pokud nemáte zájem, ale máte zkušenost a můžete doporučit firmu či úřad, který vám tuto službu zajišťuje, tak budeme rádi za vaši zkušenost.

Kateřina Valdová, 17.1.2018

Dohoda o spolupráci v oblasti vzdělávání na území ORP Trutnov

Na setkání zřizovatelů a ředitelů škol z Trutnovska, které proběhlo 22. 11. 2017 v kulturním domě v Havlovicích, byla přijata dohoda o spolupráci v oblasti vzdělávání na území ORP Trutnov a obce Čermná. Stejně tak bylo podpořeno zahájení prací na přípravě navazujícího projektu MAP II a dalšího společného setkávání. O dalším vývoji budeme opět informovat. Můžete si přečíst celý text dohody.

Markéta Demešová, 13.12.2017

První společné setkání zřizovatelů a ředitelů MŠ a ZŠ z území ORP Trutnov

Ve středu 22.11.2017 se od 13 hodin konalo v kulturním domě v Havlovicích první společné setkání zřizovatelů a ředitelů MŠ a ZŠ z území ORP Trutnov. Hlavním bodem jednání bylo schválení Dohody o spolupráci v území ORP Trutnov + obce Čermná mezi dotčenými subjekty v oblasti vzdělávání, tj. mezi zřizovateli, samotnými školami a školskými zařízeními, subjekty neformálního a zájmového vzdělávání a ostatními relevantními subjekty. Diskuze proběhla i k možnému návaznému projektu MAP Trutnovsko II. Přečtěte si celou zprávu, zápis a prohlédněte si i výběr z fotek.

Markéta Demešová, 7.12.2017

Společné setkání zřizovatelů a ředitelů mateřských a základních škol v území ORP Trutnov

Starostové a starostky z území ORP Trutnov, ředitelé a ředitelky mateřských a základních škol, dovolte, abych vás pozval na společné setkání zřizovatelů a ředitelů mateřských a základních škol v území ORP Trutnov, které se bude konat ve středu 22. 11. 2017 od 13.00, a to v KD Havlovice. V průběhu dvou let jste byli průběžně informováni o projektu MAP Trutnovsko, ke kterému jste se přihlásili a někteří se do něho velmi aktivně zapojili. Chceme vám představit výstupy projektu, které budou ovlivňovat vzdělávání v regionu a čerpání prostředků EU na modernizaci škol. V případě, že se nebude moct zúčastnit, pověřte svého zástupce – místostarostu, tajemníka či úředníka. Více v pozvánce.

Kateřina Valdová, 15.11.2017

Zájmové organizace z Trutnovska nabízejí školkám a školám výukové programy

Na Trutnovsku se potkali zástupci organizací, které nabízejí neformální a zájmové vzdělávání pro žáky ze školek a škol. Jejich společnou letošní aktivitou je vydání informačního letáku s názvem „Místo pro učení & učení pro místo“. V letáku zájemci naleznou popis vzdělávacích programů od pěti vzdělávacích organizací. Nabízené programy se dotýkají široké škály školních předmětů; zahrnují přírodovědu, zeměpis, dějepis a další. U každého oboru najdou čtenáři stručný popis programu, informace, pro jakou věkovou skupinu je program určen, cenu a kontakty na organizace. Hlavní distribuce letáku bude probíhat do škol nacházejících se v ORP Trutnov. „Jsme rádi, že se tyto organizace daly dohromady. Nabídka je pestrá a hlavně programy jsou na vysoké profesionální úrovni. Je patrné, že organizace mají zájem spolupracovat,“ řekl Jan Balcar, ředitel MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., která hradila náklady na vydání tohoto letáku a komplexně koordinuje projekt MAP Trutnovsko. Prohlédněte si elektronickou verzi letáku.

Markéta Demešová, 1.11.2017

Řídicí výbor MAP Trutnovsko schválil aktualizovaný dokument

V polovině měsíce září zasedal Řídicí výbor MAP. Jednalo se o důležité setkání, protože Řídicí výbor měl na starost schválení aktualizované verze Strategického rámce MAP. Do něj bylo možné vkládat aktualizované nebo zcela nové projekty tak, aby jim mohl být, v případně nutnosti, vydáván soulad s projektem MAP. Nabízíme vám k prostudování zápis ze setkání a také aktualizovaný Strategický rámec.

Kateřina Valdová, 27.10.2017

II. výjezdní zasedání ředitelů MAP Trutnovsko

Když se 4. října vydala skupina ředitelů MŠ a ZŠ a členů realizačního týmu MAP Trutnovsko z našeho regionu na cestu na jižní Moravu, nikdo neměl ani zdání, jak nabitý den plný zajímavého programu, setkávání a poznávání, je čeká. V obci Dolní Bojanovice byla hlavním cílem základní a mateřská škola, jež letos slaví 10 let vzájemné spolupráce se ZŠ Úpice-Lány. Účastníci exkurze zde zavítali na místo jim blízké – do školní sborovny a spolu s ředitelem Martinem Maňasem zasedli ke společné diskuzi. Poté následovala prohlídka budovy devítileté a mateřské školy. V podvečer se delegace přesunula zpět do Velkých Bílovic, a to přímo na obecní úřad. Energická Marie Vlková, starostka největší vinařské obce v ČR, představila svou „dědinu“ naprosto vyčerpávajícím způsobem a do nejmenších detailů – jak jinak než s úsměvem na rtech. Přečtěte si celou zprávu a prohlédněte si také obrázky z akce.

Jana Peterková, 18.10.2017

ZŠ Radvanice se představila ředitelům z Trutnovska

Ve středu 14. 6. 2017 se uskutečnilo 4. společné setkání ředitelů MŠ a ZŠ v rámci projektu MAP Trutnovsko. Pro inspiraci přijeli tentokrát do Radvanic do místní ZŠ. Předmětem předprázdninového setkání byla bilance roční činnosti v projektu, plánování aktivit do konce roku a zlatý hřeb – prezentace místní školy. Po celou dobu byl přítomen i starosta obce Radvanice Tomáš Němec, který společnou akci ukončil slovy: „Jsem moc rád, že jste přišli a mohli si prohlédnout naši školu. Doufám, že se vám líbila a toto setkání vám bylo přínosem.“ Podle slov účastníků jednání je právě takovéto sdílení zkušeností dobrou inspirací pro jejich práci. Přečtěte si celou zprávu z akce, zápis ze setkání a prohlédněte si prezentaci k projektu, k chystanému výjezdu, o Žákovském parlamentu ZŠ Radvanice a výběr z fotografií.

Kateřina Valdová, 22.6.2017

Spolupráce školy, obce a zájmových organizací v obci je nutná

Trutnovsko patří mezi největší regiony na Královéhradecku s velkým počtem mateřských, základních, středních, speciálních a uměleckých škol. Přispět ke zlepšení komunikace a tím i spolupráce mezi školami, obcemi a zájmovými organizaci má projekt MAP Trutnovsko zahrnující území obce s rozšířenou působností Trutnov a obce Čermná (ORP Vrchlabí), který koordinuje MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. „Ředitelé škol jsou dnes vystaveni velkému tlaku ze strany komplikované legislativy, MŠMT, veřejnosti a samozřejmě i žáků. Když jsem mapoval terén v roce 2015, tak jsem byl nemile překvapen, že školy na Trutnovsku se scházejí pouze jednou do roka při řešení rozpočtu v Trutnově. Po roce práce můžeme říct, že se nám velmi dobře podařilo nastartovat spolupráci mezi řediteli škol. Do komunikace jsme zapojili i subjekty, které zastupují neformální a zájmové vzdělávání. Pravidelně informujeme zřizovatele a s některými řešíme projektové záměry,“ sdělil Jan Balcar, hlavní manažer projektu a ředitel MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Projekt je v polovině realizace. Kompletní dokument se skládá ze dvou částí – Místní akční plán Trutnovsko a více rozpracovaná kapitola s názvem Strategický rámec MAP. Podrobnosti jsou v tiskové zprávě.

Kateřina Valdová, 20.6.2017

Setkání ředitelů škol v rámci projektu MAP

Díky projektu MAP se uskuteční již 4. Společné setkání ředitelů MŠ a ZŠ z území Trutnovska, a to ve středu 14. 6. 2017, od 13:00 v budovách MŠ a ZŠ Radvanice. Na programu naleznete úvodní slovo ředitele MŠ a ZŠ a starosty obce, aktuální vyhodnocení stavu projektu v našem území a výměna zkušeností – představení činnosti žákovského parlamentu ZŠ Radvanice. Prostudujte si pozvánku a svoji účast potvrzujte na balcar@kjh.cz - nejlépe do pondělí 5. 6. 2017.

Kateřina Valdová, 26.5.2017

Výjezdní setkání ředitelů

Poslední březnové dny se uskutečnilo výjezdní zasedání ředitelů škol, které se aktivně zapojily do projektu Místního akčního plánu v území ORP Trutnov. Na programu byly prohlídky škol a školek na Rychnovsku a o diskuze s jejich zástupci. Jednalo se o MŠ Bystré a ZŠ v Dobřanech, které obě patří pod ZŠ a MŠ Trivium, o.p.s. a o ZŠ a MŠ Podbřezí, kde mají Montessori školku. Večerní program se odehrál v Penzionu Orličan a ve znamení diskuze nad problémy jednotlivých škol. Přečtěte si pozvánku na setkání a prohlédněte si fotky z exkurze.

Kateřina Valdová, 5.4.2017

Pozvánka: ONDŘEJ ŠIK - VE STÍNU SVĚTLA

Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové v Úpici srdečně zve na vernisáž výstavy rozsáhlého výboru z díla Ondřeje Šika, fotografa, který se do paměti našeho regionu zapsal ne tolik jako umělec, ale jako duchovní. Těšit se můžete na díla ze třech velkých cyklů z jeho černobílé /tónované velkoformátové tvorby – Most, Pozůstalost a Obrázky na zdi. Výstava je připravena ve spolupráci s doc. Akad. Arch. Petrem Kovářem a Mgr. Julií Weissovou, kteří promluví na vernisáži. Organizátoři se na Vás těší v pátek 10. 3. 2017 již tradičně v 17 hodin v Městském muzeu v Úpici! Více na plakátku.

Kateřina Valdová, 6.3.2017

Řídicí výbor MAP schválil aktualizovaný Strategický rámec

V polovině března zasedal Řídicí výbor MAP. Jednalo se o důležité setkání, protože Řídicí výbor měl na starost schválení aktualizované verze Strategického rámce MAP. Do něj bylo možné vkládat aktualizované nebo zcela nové projekty tak, aby jim mohl být, v případně nutnosti, vydáván soulad s projektem MAP. Nabízíme vám k prostudování prezentaci, zápis ze setkání, výtah priorit a cílů MAP, který je podkladem pro společná témata NZV (neformální a zájmové vzdělávání) i MŠ a ZŠ a také aktualizovaný Strategický rámec.

Kateřina Valdová, 30.3.2017

Výzva pro organizace zabývající se zájmovým a neformálním vzděláváním

V červnu 2016 jsme zahájili sběr projektových záměrů, které se staly podkladem pro Strategický rámec MAP Trutnovsko. Uvedení záměru v tomto dokumentu je základním předpokladem pro podání žádostí ve výzvách IROP. Tento dokument může být aktualizován nejdříve k 14. 3. 2017 a tím lze i přidat další projektové záměry či aktualizovat ty stávající. Proto nabízíme – zasílejte nové nebo aktualizované projektové záměry do 28. 2. 2017. Můžete využít nové tabulky. Pro lepší orientaci označte (např. formou poznámky vedle příslušného řádku), zda se jedná o nový nebo aktualizovaný projektový záměr. Při vyplňování investičních priorit věnujte, prosím, zvýšenou pozornost správnému zaškrtnutí případné vazby na klíčovou kompetenci – při předkládání žádosti do některé z výzev IROP toto musí být dodrženo (název, předmět, nebo náklady projektu mohou být přiměřeně modifikovány, ale vazba na klíčovou kompetenci se musí shodovat s údaji v MAP!). V případě potřeby se na nás obraťte – jsme tu pro vás. Přečtěte si i oslovovací dopis z léta loňského roku.

Kateřina Valdová, 6.2.2017

Setkání zástupců PS Neformální a zájmové vzdělávání

Dům pod jasanem v trutnovských Voletinách hostil ve středu 11. ledna další setkání v rámci projektu Místní akční plán Trutnovsko. Sešli se tam zástupci zájmového a neformálního vzdělávání v regionu. Společně pak debatovali o spolupráci mezi jednotlivými subjekty, jejich zapojení do projektu a větším zapojení neformálního a zájmového vzdělávání do vzdělávání ve školách a školkách a z toho vyplývající spolupráci mezi oběma těmito skupinami. Hlavním bodem bylo také vytvoření seznamu společných témat, jejichž řešení se organizace chtějí zabývat. Přečtěte si zápis ze setkání, souhrn společných témat, prezentaci a prohlédněte si i výběr z fotek.

Kateřina Valdová, 19.1.2017

Druhé zasedání Pracovní skupiny neformálního a zájmového vzdělávání MAP Trutnovsko

Pro zástupce organizací, které se věnují neformálnímu a zájmovému vzdělávání, chystáme v rámci projektu Místních akčních plánů další společné setkání. Konat se bude ve středu 11. ledna 2017 od 16 hodin, a to v Domě pod jasanem v Trutnově - Voletinách. Na programu naleznete seznámení se stavem projektu v našem území, představení strategického rámce a procesu aktualizací, upozornění na výzvu IROP a především řešení společných témat – školení, služby, exkurze nebo možnost společných aktivit. Přečtěte si pozvánku na setkání nebo navrhněte společné téma k řešení.

Kateřina Valdová, 21.12.2016

Další setkání v projektu MAP

V rámci projektu Místních akčních plánů (MAP) se konalo další setkání projektového týmu a ředitelů nebo zástupců škol z území. Tentokrát setkání proběhlo v Základní a Mateřské škole Pilníkov – ředitelka školy Ilona Skořepová prezentovala společně se žáky činnost školy a všechny přivítal i starosta Miroslav Klapka. Setkání bylo věnováno především shrnutí činnosti za uplynulé období a také práci nad společnými tématy všech zapojených aktérů. Přečtěte si pozvánku, zápis, prezentaci i první společná témata. Prohlédněte si také výběr z fotografií.

Kateřina Valdová, 21.12.2016

Pracovní skupina Neformální a zájmové vzdělávání
zahájila činnost

Zástupci Základních uměleckých škol, neziskovek a podnikatelských subjektů, které nabízejí vzdělávání pro mládež, se poprvé setkali na společném jednání v Horním Maršově dne 14. 9. 2016. Více než symbolické bylo, že toto jednání se odehrálo ve středisko DOTEK, které je hlavní základnou pro SEVER Horní Maršov. Pracovní skupina je otevřená a může se do ní hlásit jakýkoliv subjekt z regionu Trutnovsko, který má zájem se podílet na spolupráci. Podívejte se na fotografie a přečtěte si i zápis.

Kateřina Valdová, 29.9.2016

Trutnovsko si stanovilo priority v oblasti školství a ví,
na co v první vlně použít finance z fondů EU

Po takřka čtyřech měsících vyjednávání mezi řediteli škol (MŠ a ZŠ) a školských zařízení, zřizovateli a odbornými specialisty došlo ke shodě při stanovení priorit a vytvoření seznamu klíčových projektů, které budou mít zásadní vliv na rozvoj vzdělávání v regionu Trutnovska. Celý tento proces koordinuje projektový tým z MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., který kompletní dokument, jenž se nazývá Strategický rámec, představil ve středu 14. 9. na setkání v Horním Maršově nejen ředitelům, ale i Řídicímu výboru. „Finální podobu Strategického rámce pro Trutnovsko jsme zaslali do Hradce Králové na Regionální stálou konferenci, která zajistila předání na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Kdybychom tento dokument neodevzdali v termínu, tak bychom zablokovali naše školy v první vlně při čerpání finančních prostředků z Integrovaného regionální operačního programu,“ řekl Jan Balcar, hlavní manažer projektového týmu a ředitel MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Strategický rámec bude možné aktualizovat vždy po půl roce. Přečtěte si vytvořený Strategický rámec, zprávu z akce a zápis. Prohlédněte si také obrázky ze zasedání.

Kateřina Valdová, 29.9.2016

Ředitelé škol a školských zařízení v Horním Maršově řešili projektové záměry jejich škol

Již podruhé se tento rok potkali ředitelé a zástupci škol na Trutnovsku a tentokrát to bylo v Horním Maršově. V první části společně řešili projektové záměry, které plánují realizovat v nejbližších letech. Dalším bodem programu byla výměna zkušeností a ukázka příkladů dobré praxe v rámci exkurze po ZŠ Horní Maršov a středisku DOTEK při SEVERu. Přečtěte si zápis z jednání a prohlédněte si i fotogalerii.

Kateřina Valdová, 29.9.2016

2. společné setkání v rámci projektu MAP

V rámci realizace projektu MAP Trutnovsko zveme ředitele MŠ a ZŠ z území Trutnovska na 2. společné setkání. To se bude konat ve středu 14. 9. 2016 od 13:00 v Základní škole Horní Maršov a ve středisku DOTEK (Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory). Na programu bude především prezentace stavu MAP Trutnovsko a představení Strategického rámce MAP. Poté bude ve stejný den zasedat i Řídicí výbor, který by měl Strategický rámec po prostudování schválit. Pročtěte si pozvánku na setkání ředitelů, zástupců neformálního a zájmového vzdělávání, Řídicího výboru a také navržený Strategický rámec.

Kateřina Valdová, 9.9.2016

MAP – zásobníky projektových záměrů k neformálnímu
a zájmovému školství

Obracíme se na organizace, které se věnují neformálnímu a zájmovému školství v ORP Trutnov. Pokud se vzdělávání věnujete soustavně a ve větším rozsahu, nabízíme vám zapojení do Místního akčního plánu vzdělávání (MAP) pro Trutnovsko (ORP Trutnov). Tento místní akční plán bude obsahovat hlavní priority rozvoje pro oblast vzdělávání, a to předškolního a školního, ale i souvisejícího neformálního (mimoškolního) vzdělávání. Konkrétně již na říjen tohoto roku se v rámci IROP připravuje specifická výzva zaměřená na infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Všichni žadatelé budou v rámci této výzvy povinni doložit soulad svého projektového záměru s aktuálním MAP v území. Více si přečtěte v přiloženém dopise nebo si stáhněte formulář k vyplnění.

Kateřina Valdová, 1.8.2016

MAP – zásobníky projektových záměrů zasílejte do 15.7.2016

Na setkání 1. 6. v Havlovicích bylo přislíbeno, že na školská zařízení proběhne distribuce tabulky na vyplnění projektovými záměry. Tento seznam bude klíčovým podkladem pro Strategický rámec MAP Trutnovsko, který bude z části představen 14. 9. 2016 na II. setkání ředitelů MŠ a ZŠ v Horním Maršově, následně schválen Řídicím výborem a poté ho projektový tým odevzdá příslušným orgánům Královéhradeckého kraje a MMR ČR. Soubor obsahuje 3 listy (návod k vyplnění, investiční priority a měkké priority) – prosíme o vyplnění 2. a 3. listu; pro případnou konzultaci oslovte Michala Hátle a Tomáše Mečíř (kontakty). Vyplněné vracejte na adresu: balcar@kjh.cz, nejpozději do 15. 7. 2016.

Kateřina Valdová, 5.6.2016

Ustavující zasedání Řídicího výboru MAP

Prvního června proběhlo v Havlovicích ustavující zasedání Řídicího výboru projektu Místních akčních plánů. Do něj se mohli přihlásit zájemci o tuto problematiku a součástí týmu jsou např. i zástupci Krajského úřadu, škol a obcí. Na programu bylo představení projektu, harmonogram aktivit projektu, schválení statutu a jednacího řádu Řídicího výboru a také volba předsedy. Tím byl jednomyslně zvolen starosta obce Malé Svatoňovice Vladimír Provazník. Pročtěte si celý zápis ŘV, představení projektu i jeho harmonogram, statut ŘV a jeho jednací řád, seznam členů a prohlédněte si také fotky ze zasedání.

Kateřina Valdová, 5.6.2016

O budoucnosti školství na Trutnovsku se poprvé jednalo
v Havlovicích

Společné jednání o budoucnosti vzdělávání předškoláků a školáků na Trutnovsku symbolicky na Dětský den hostila Základní a Mateřská škola Havlovice. V malotřídní škole se konalo setkání ředitelů mateřských, základních, základních uměleckých a speciálních škol, a to v rámci projektu Místního akčního plánu (MAP) Trutnovsko, jehož nositelem je Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. Tento projekt se realizuje v obcích ORP Trutnov a v obci Čermná. Zástupci škol se v první řadě dozvěděli podrobnosti o Místním akčním plánu a proč je pro ně jeho vytvoření aktuálně důležité. Místní akční plány se tvoří napříč v celé republice a prvním krokem v jejich tvorbě je kromě analýzy území především vytvoření tzv. strategického rámce. Ten bude shrnovat problematické oblasti, které vyplynou z dotazníkového šetření a z požadavků jednotlivých škol, ale také se budou zabývat povinnými tématy z MŠMT, jako je např. inkluzivní vzdělávání. Součástí bude i první seznam projektů, které mají vzdělávací instituce v plánu realizovat v programovém období 2014–2020. Jeho sestavení je klíčové pro realizaci projektů z Evropských fondů. Přečtěte si celou zprávu, zápis ze setkání a prohlédněte si také fotografie i jednotlivé prezentace (základní informace, stav projektu, souhrn a ), výstup z dotazníků podle jednotlivých škol a kontakty na projektový tým.

Kateřina Valdová, 3.6.2016

Sestavujeme Řídicí výbor MAP

Součástí projektu MAP Trutnovsko je příležitost pro zájemce – dobrovolníky, kteří by se chtěli zapojit do práce v Řídicím výboru. Proto hledáme za každou skupinu z celého území minimálně 1 zástupce a 1 náhradníka, a to zástupce: zřizovatelů škol; vedení škol, výborní učitelé, zástupci školních družin – vše platné pro MŠ i ZŠ; zástupce základních uměleckých škol a rodičů, kteří jsou doporučeni školskými radami nebo organizacemi sdružujícími rodiče (NNO). Ustavující setkání Řídicího výboru bude 1. 6. od 15.00 v areálu MŠ a ZŠ Havlovice a bude navazovat na setkání ředitelů všech škol z území realizace MAP. Do práce Řídicího výboru bude možné se zapojit i v dalších měsících. Prosím o zasílání prvních navržených kandidátů nejlépe do čtvrtka 26. 5. 2016 (jméno, příjmení, telefon a mail včetně názvu subjektu, který dotyčný člověk zastupuje); tyto zástupce oslovíme přímo a zašleme pozvánku s programem. Pokud budete chtít bližší informace, neváhejte a volejte.

Kateřina Valdová, 19.5.2016

Školy a školky se poprvé potkají v Havlovicích

Setkáním ředitelů mateřských a základních škol v Havlovicích bude zahájen dvouletý projekt Místních akčních plánů (MAP) Trutnovsko, který by měl zásadním způsobem pomoci školským zařízením v případném čerpání prostředků z fondů EU. „Subjekty zaměřené na vzdělávání, a týká se to i těch, které nabízejí neformální a zájmové vzdělávání, mají od tohoto roku povinnost mít plánované investiční projekty z evropských fondů, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu, dopředu připravené, konzultované se zřizovateli a zapsané v dokumentu MAP Trutnovsko. Se školami, školkami a obcemi jsme v úzkém kontaktu, ale může se stát, že některá nezisková organizace rovněž něco plánuje. Každý, kdo chystá takovou žádost, měl by se nám přihlásit ve vlastním zájmu,“ říká Tomáš Mečíř, hlavní metodik projektu. Přečtěte si celou zprávu i pozvánku na akci.

Kateřina Valdová, 11.5.2016

Setkání zřizovatelů škol v rámci projektu MAP Trutnovsko

Ve čtvrtek 28. dubna proběhlo setkání části zřizovatelů škol v rámci projektu MAP Trutnovsko. Starostové i místostarostové z území MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., diskutovali aktivity projektu a jeho přínosy pro základní a mateřské školy v území. Setkání se zúčastnili i hosté ze sousedního ORP Dvůr Králové nad Labem, takže došlo i ke vzájemné výměně zkušeností a názorů. Prohlédněte si několik fotografií ze setkání.

Kateřina Valdová, 4.5.2016

Místní akční plán pro oblast školství na Trutnovsku se rozjel

První dubnový den se ve Dvoře Králové nad Labem konalo setkání realizátorů místních akčních plánů z celého kraje, zástupců MŠMT a regionální stálé konference při Královéhradeckém kraji. Účastnili se ho i zástupci týmu MAP Trutnovsko, jehož nositelem je MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. V tomto území, které zahrnuje všechny obce ORP Trutnov a obec Čermnou, se nachází celkem 45 subjektů, které se do tvorby MAP přímo nebo nepřímo zapojí (ZŠ, MŠ a ZUŠ). Aktuálně se v území finálně ustanovuje pracovní tým pro MAP a společně s MŠMT se řeší administrativní kroky ke konečné podpoře projektu.

Kateřina Valdová, 21.4.2016

Pro školská zařízení jsou připraveny finance na podporu vzdělávání

Úpice – S velkou netrpělivostí čekají obce, školy a další subjekty v České republice, až se roztočí kolotoč nového programového období pro čerpání finančních prostředků z národních i evropských fondů. V letošním roce byly spuštěny první výzvy, ale snad v roce 2016 se konečně vše rozeběhne na plné obrátky. Specifické prostředí bude mít oblast školství v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Pro území Trutnovska se bude zpracovávat koncepční dokument Místní akční plán, ve kterém budou potřeby škol zahrnuty a budou podkladem pro další čerpání prostředků. Po širší dohodě byly vyjednány hranice pro území ORP Trutnov a obec Čermná. Přečtěte si celou zprávu.

Kateřina Valdová, 23.10.2015