Program Výročního valného shromáždění
MAS Království - Jestřebí horyStředa 14. 9. 2011, od 17:30, Kulturní dům Chotěvice

Podklady k jednotlivým bodům programu naleznete v odkazech přímo v programu jednání.

Program:

 1. 1. Přivítání
 2. 2. Volba mandátové, volební a návrhové komise
 3. 3. Programový výbor
  1. A. Zpráva o činnosti programového výboru 2010-2011
  2. B. Návrh loga MAS
 4. 4. Zpráva o činnosti kontrolního výboru 2010-2011
 5. 5. Zpráva hodnotitelské komise – IV. výzva
 6. 6. LEADER EU – průběh realizace projektů 2009 – 2011 a jejich představení.
  Zde najdete aktualizovanou prezentaci.
 7. 7. Volba nových členů do orgánů Programový výbor a Kontrolní výbor – Volební řád schválený Valným shromážděním
 8. 8. Zpráva o činnosti sekretariátu MAS
  1. A. Úloha sekretariátu
  2. B. Propagace a medializace
 9. 9. Plán činnosti MAS na 2. pololetí 2011 – návrh
 10. 10. Příprava vyhodnocení programu za rok 2009-2010 a aktualizace Strategického plánu LEADER
 11. 11. Celoregionální setkání MAS – dvoudenní konference
 12. 12. Fond rozvoje občanské společnosti v území MAS Království - Jestřebí hory – informace o vyhlášení programu
 13. 13. Informace o změnách v zakladatelské smlouvě Království – Jestřebí hory o.p.s.
 14. 14. Zpráva o činnosti Království – Jestřebí hory, o.p.s. za rok 2010
 15. 15. Různé