Protokoly z jednání

Valné shromáždění MAS Království - Jestřebí hory,
ZŠ Úpice-Lány, 15.10.2007, 18 hod


Účast: 16 lidí
 1. Žádosti do výzvy programu Leader ČR – přijato 8 žádostí
 2. V pátek 12.10.2007 zasedala výběrová komise, která vyhodnotila a provedla výběr projektů
 3. Potvrzení přijetí projektů a potvrzení výsledků výběrové komise
 4. Komunikace s Ministerstvem zemědělství ČR
 5. Komunikace se zástupci Zemědělské agentury a pozemkového úřadu Trutnov – Ing. Ertnerová, Ing. Vopařil
 6. Jednání s mikroregionem Poondavie – tvorba partnerské smlouvy – 28.9.2007 schůzka na OÚ Trhovište (Slovensko) – zastupovali nás Jaroslav Jörka, Eva Řeháková, Jan Balcar – příloha
 7. Pozvání zástupců Mikroregionu Poondavie – 8. – 11. 11. – 15. 10. mají jednání
 8. První jednání se zástupci gminy Jelcz-Laskowice proběhne ve čtvrtek v 18. 10. - příprava smlouvy o partnerství
 9. Přijetí PoLLom s.r.o. jako člena MAS
 10. Seznámení s připravovaným Programem obnovy venkova
 11. Různé – diskuze
Usnesení z valného shromáždění:
Valné shromáždění vzalo na vědomí a schvaluje výběr projektů předložený výběrovou komisí.

Zapsal Jan Balcar
15.10.2007, Úpice