Protokoly z jednání

Valné shromáždění MAS Království - Jestřebí hory,
Hajnice, 26.6.2007, 18 hodPROGRAM
  1. 1. Představení pracovní verze Strategie KJH - část opatření a priority
    - byla představena část, která bude sloužit jako podklad do žádosti pro program Leader ČR 2007
  2. Valné shromáždění MAS Království - Jestřebí hory souhlasí se záměrem podat žádost do programu Leader ČR 2007
  3. Valné shromáždění MAS Království - Jestřebí hory pověřuje o.p.s., aby administrovala a podnikla všechny kroky k podání žádosti do programu Leader ČR 2007
Zapsal Jan Balcar
26.6.2007, Hajnice