MAS Království Jestřebí hory

O nás Servis regionu Fotogalerie Kontakt

DotaceStrategie 2021+

MAS KJH YouTubeMAS KJH Facebook

3. Sběr projektových záměrů

Publikováno: St 06.01.2021

Region: Jestřebí hory, Podkrkonoší

MAS chystá Strategii na období 2021-2027

Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s. připravuje Koncepční část Strategie na nové období 2021-2027. Věnujte, prosím, několik minut svého času k vyplnění přiloženého DOTAZNÍKU, který je zaměřen  na mapování potřeb a rozvojového potenciálu v území naší MAS. Výstupy využijeme při zpracování strategie pro nové období 2021 – 2027. Vyplněné dotazníky zasílejte na emailové adresy do kanceláře MAS: bryknarova@kjh.cz a mullerova@kjh.cz.

Jaké projekty bude možné z výzev MAS podpořit, zatím přesně nevíme. Ve strategii zapracujeme širší oblasti a k tomu potřebujeme Vaši součinnost. Prosíme, uveďte VŠECHNY záměry a potřeby, které máte připraveny, či o nich přemýšlíte. Součástí strategie budou tzv. programové rámce (akční plány). Pro jejich odpovědné zpracování jsou základem Vaše konkrétní záměry včetně odhadu předběžných nákladů. Chápeme, že to s ohledem na stávající situaci není snadné a že pro každého je důležité něco jiného. První termín pro sběr projektových záměrů je 14. 4. 2021. Ve spolupráci s Vámi se můžeme vyhnout změnám a opravám strategie, což je časově náročné a to chceme v maximální míře vyloučit. Děkujeme za spolupráci a Váš čas.

Jít zpět

Mapa k článkům - kliknutím zobrazíte informace

Vybrali jsme pro Vás