MAS Království Jestřebí hory

O nás Servis regionu Fotogalerie Kontakt

VzděláváníStudentský parlament mas

MAS KJH YouTubeMAS KJH Facebook

5. Tandemové neformální vzdělávání

Publikováno: Po 01.02.2021

Region: Jestřebí hory, Podkrkonoší

Charakteristika aktivity

Vzdělávací aktivity, na které využíváme financování od MŠMT ČR z výzvy Zvyšování kvality neformálního vzdělávání, tzv. Šablon pro nestátní neziskové organizace.

Tandemová neformální výuka po 2 hodinách v součtu 10 hodin výuky v průběhu 5 měsíců. Tandemová výuka má vést k zefektivnění vzdělávání. Výuka v tandemu má přínos pro děti i vedoucí skupiny. Cílem je zkvalitnit práci a zvýšit efektivitu účastníkova učení. Každý lektor má jiné metody a formy práce. To všechno přináší obohacení ve vzdělávacím procesu. Nejen vedoucí skupiny a lektoři, ale i děti získávají nové zkušenosti.

Co si představit pod pojmem tandemová výuka?

Jde o speciální druh výuky, též označované jako párová, probíhá za přítomnosti dvou či více vzdělavatelů. Realizátorem tandemové výuky jsou dva pracovníci. Pracovník stejné nebo jiné NNO a pedagogický pracovník, IT technik nebo odborník z praxe apod. Ti společně spolupracují na plánování hodin, jejich realizaci i následném hodnocení výuky ve skupině. Role jednotlivých pracovníků se mohou střídat i v průběhu jedné vyučovací hodiny. Součástí spolupráce je uplatnění principu 3 S, tj. společné plánování, společná výuka, společná reflexe. Výuka se zcela změní a posune novým směrem. 

Projekty mohou být z oblastí přírody, krajiny, ekologie, řemesel, dílen, zdraví, životního stylu, finanční gramotnosti, lidských vztahů, chytrých hraček, historie, rozvoje regionu apod. Do projektu nelze zahrnout sportovní aktivity.

Díky spolupráci organizací NNO a školských zařízení se zlepšuje kvalita neformálního vzdělávání. Dynamičnost a pestrost má pozitivní vliv i na výsledky formálního vzdělávání.

Smyslem je nabídnout dětem odlišné aktivity, než jsou při běžné výuce. Předat teoretické informace, ale umožnit jim i praktické vyzkoušení pomůcek a věcných prostředků. Cílem je připravit zábavný program plný důležitých informací. Vytvořit pracovní a přátelské vztahy.

Jít zpět

Mapa k článkům - kliknutím zobrazíte informace

Vybrali jsme pro Vás