MAS Království Jestřebí hory

O nás Servis regionu Fotogalerie Kontakt

DotaceAktuálně vyhlášené výzvy

MAS KJH YouTubeMAS KJH Facebook

Aktuálně vyhlášené výzvy

Publikováno: Po 14.06.2021

Region: Jestřebí hory, Podkrkonoší

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s., aktuálně vyhlášené výzvy.


IROP - Výzva MAS č. 8 – Bezpečnost a udržitelnost dopravy III.

Text výzvy a přílohy:
IROP - 8. výzva - Bezpečnost a udržitelnost dopravy III.pdf
IROP - 8. výzva - Kriteria formálních náležitostí a přijatelnosti.pdf
IROP - 8. výzva - Kriteria věcného hodnocení.pdf

Důležité dokumenty:
MAS KJH - interní postupy.pdf

Kontrolní listy:
Kontrolni list_FNaP_Bezpečnost a udržitelnost dopravy III._final.pdf
Kontrolní list_VH_Bezpečnost a udržitelnost dopravy III._final.pdf

Seminář pro žadatele:
IROP - 8. výzva - Bezpečnost a udržitelnost dopravy III - pozvánka na seminář.pdf
IROP - 8. výzva - Bezpečnost a udržitelnost dopravy III - seminář pro žadatele.pdf

Informace o hodnocení a výběru projektů:
Zápis ze zasedání Programového výboru 19.8.2021.pdf
Prezenční listina - Programový výbor 19. 8. 2021.pdf
Zápis ze zasedání VV_3.8.2021.pdf
Prezenční listina VV_3.8.2021.pdf
Kontrolní list_VH_Bezpečnost a udržitelnost dopravy III._final_8.výzva IROP.pdf
Zápis ze zasedání hodnoticí komise_3.8.2021.pdf
Prezenční listina_hodnoticí komise_3.8.2021.pdf
Zápis ze zasedání VV_26.7.2021.pdf
Prezenční listina_VV_26.7.2021.pdf
Prezentace_zaškolení_VV_hodnoceni_IROP_8. výzva.pdf

PRV - Výzva MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 až 2020 - vyhlášení 1.3.2021
Text výzvy a přílohy:
PRV - 4. výzva - MAS KJH.pdf
PRV - 4. výzva - souhlas se zněním.pdf

Vypsané fiche:
PRV - 4. výzva - fiche 8.pdf  (dokument je třeba nejdříve stáhnout do počítače)
PRV - 4. výzva - fiche 8 - souhlas se zněním.pdf

Dokumenty k výzvě:
PRV - manuál pro hodnocení a výběr projektů.pdf
Počet obyvatel regionu k 1.1.2020.pdf
PRV - pravidla 19.2.1.pdf
Postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře.pdf
Žádost o přístup do portálu farmáře.pdf
Informace pro žadatele o přístup do Portálu farmáře.pdf
PRV - postup pro vygenerování Žádosti o dotaci.pdf
PRV - zjednodušený postup pro doložení aktualizovaného formuláře.pdf
PRV - zasílání e-mailových zpráv k dokumentům odesílaným ze SZIF.pdf
Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV.pdf
Příručka pro publicitu PRV 2014 - 2020.pdf

Přílohy Pravidel 19.2.1:
Soulad se SCLLD.docx
Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem rozvoje obce.doc
Příloha 22.pdf

Seminář pro žadatele:
PRV - 4. výzva - pozvánka na seminář.pdf
PRV - 4. výzva - seminář pro žadatele.pdf

Seznam přijatých žádostí o dotaci:
Zápis z jednání PV 19.7.2021, Úpice.pdf
Prezenční listina PV 19.7.2021, Úpice.pdf
PRV - 4. výzva - seznam přijatých žádostí.pdf
Seznam vybraných a nevybraných žádostí
Zápis VV 19.5.2021
Prezenční listina VV 19.5.2021
Zápis z hlasování per rollam 25. - 28.5.2021
 

Jít zpět

Mapa k článkům - kliknutím zobrazíte informace

Vybrali jsme pro Vás