MAS Království Jestřebí hory

O nás Servis regionu Fotogalerie Kontakt

DotaceAktuálně vyhlášené výzvy

MAS KJH YouTubeMAS KJH Facebook

Aktuálně vyhlášené výzvy

Publikováno: St 20.12.2023

Region: Jestřebí hory, Podkrkonoší

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s., aktuálně vyhlášené výzvy.

PRV - Výzva MAS č. 6 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1
Programu rozvoje venkova na období 2014 až 2020 - vyhlášení 20. 12. 2023

Výběr projektů k podpoře (zveřejněno dne 1. 2. 2024)
Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci na MAS
Zápis ze zasedání výběrového výboru MAS
Zápis ze zasedání programového výboru MAS

Seznam přijatých žádostí o dotaci (zveřejněno 22. 1. 2024):
PRV - 6. výzva - F6 - seznam přijatých žádostí

Text výzvy a přílohy:
PRV - 6. výzva - MAS KJH
PRV - 6. výzva - souhlas se zněním

Vypsané fiche:
PRV - 6. výzva - fiche 6 (dokument je třeba nejdříve stáhnout do počítače)
PRV - 6. výzva - fiche 6 - souhlas se zněním

Dokumenty k výzvě:
PRV - manuál pro hodnocení a výběr projektů
PRV - pravidla 19.2.1
Žádost o přístup do Portálu farmáře
Informace pro žadatele o přístup do Portálu farmáře
PRV - postup pro vygenerování Žádosti o dotaci
Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV
Příručka pro publicitu PRV 2014 - 2020

Přílohy Pravidel 19.2.1:
Příloha - Soulad se SCLLD
Příloha č. 10 - Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa

Seminář pro žadatele:
PRV - 6. výzva - pozvánka na seminář

Jít zpět

Mapa k článkům - kliknutím zobrazíte informace

Vybrali jsme pro Vás