MAS Království Jestřebí hory

O nás Servis regionu Fotogalerie Kontakt

5. Sněm MAS

Publikováno: Út 29.06.2021

Region: Jestřebí hory, Podkrkonoší

Kdo sněm tvoří, čím se řídí jeho jednání, o čem sněm rozhoduje...

Sněm MAS tvoří všichni partneři MAS, kteří mají v daný okamžik uzavřenou Rámcovou partnerskou smlouvu o partnerství s MAS. Jednání Sněmu se řídí jednacím řádem.


Sněm zejména:

  • zřizuje výbory – programový, kontrolní a výběrový, volí jejich členy a ukládá jim úkoly;
  • schvaluje záměry místní akční skupiny;
  • schvaluje svůj jednací řád a další vnitřní předpisy MAS, pokud nejsou právním řádem nebo rozhodnutím programového výboru MAS svěřeny jinému orgánu MAS;
  • nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS;
  • určuje počet členů povinných orgánů, jejich působnosti a pravomoci, způsob jejich volby, odvolávání, způsob jednání a dobu jejich mandátu;
  • rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera MAS;
  • schvaluje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje a její zásadní změny;
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS;
  • schvaluje výši příspěvku na činnost MAS;
  • rozhoduje o fúzi nebo zrušení MAS.

Jednací řád sněmu MAS


Sněm MAS 25. 4. 2024 v Úpici
Pozvánka na sněm MAS 25. 4. 2024
Mapa místa konání sněmu

Bod č. 6a - Stav partnerské základny a přijímání nových partnerů
Bod č. 6b - Příspěvek na rok 2025
Bod č. 6c - Rámcová partnerská smlouva s MAS - navrhované změny
Bod č. 6c - Rámcová partnerská smlouva s MAS - důvodová zpráva
Bod č. 7 - Aktuální aktivity MAS – Výroční zpráva, stav k 15. 4. 2024
Bod č. 8 - PRV 2022–2023 – přechodné období – stav projektů z 5. výzvy a 6. výzvy
Bod č. 9a - IROP – Seznam vybraných projektových záměrů IROP - výzva HASIČI, BEZPEČNOST DOPRAVY, CESTOVNÍ RUCH
Bod č. 9b - Harmonogram výzev IROP na rok 2024
Bod č. 10 - OP TAK - Seznam přijatých projektových záměrů OP TAK - 1. výzva
Bod č. 11 - SZP – fiche a aktivity, SZP – plán vyhlašování výzev
Sněm - plná moc (vzor)
Sněm - plná moc (k vyplnění)

Schválené dokumenty
Prezentace ze sněmu MAS
Příspěvek na rok 2025
Rámcová partnerská smlouva s MAS
Zápis ze sněmu MAS, 25. 4. 2024, Úpice


Sněm MAS 30. 11. 2023 v Havlovicích
Pozvánka na sněm MAS 30. 11. 2023 v Havlovicích
Bod č. 5 - Stav partnerské základny a přijímání nových partnerů
Bod č. 6 - Aktuální aktivity MAS – Statut MAS KJH (doporučené změny k 17. 10. 2023)
Bod č. 7 - PRV 2022–2023 – přechodné období – stav projektů z 5. výzvy
Bod č. 8a - IROP – Seznam přijatých projektových záměrů IROP 2. VÝZVA HASIČI
Bod č. 8b - Harmonogram výzev IROP na rok 2024
Bod č. 10a - SZP – informace k programovému období 2021–2027 (fiche, aktivity, alokace)
Bod č. 10b - Plánovaný harmonogram výzev SZP
Sněm - plná moc (vzor)
Sněm - plná moc (k vyplnění)

Schválené dokumenty
Prezentace ze sněmu MAS
Statut organizace
Zápis ze sněmu MAS, 30. 11. 2023, Havlovice


Sněm MAS 27. 4. 2023 v Libňatově
Pozvánka na sněm MAS 27. 4. 2023 v Libňatově
Bod č. 6a - Příspěvek na rok 2024
Bod č. 6b - Stav partnerské základny MAS
Bod č. 8a - Aktuality v Programu rozvoje venkova
Bod č. 8b - PRV - přechodné období - 5. výzva MAS z PRV (vybrané projekty)
Bod č. 9a - IROP - Aktuality v Integrovaném regionálním operačním programu 2021-2027
Bod č. 9b - IROP - výstupy z jednání v roce 2023 (rozdělení alokace pro období 2021-2027)
Bod č. 10a - OP TAK - Aktuality v Operačním programu Technologie a aplikace pro
                 konkurenceschopnost

Bod č. 10b - OP TAK - popis podporovaných aktivit přes MAS
Sněm - plná moc (vzor)
Sněm - plná moc (k vyplnění)

Schválené dokumenty

Prezentace ze sněmu MAS
Schválený příspěvek na rok 2024
Zápis ze sněmu MAS, 27. 4. 2023, Libňatov


Sněm MAS 24. 11. 2022 v Libňatově

Zápis ze sněmu MAS, 24. 11. 2022, Libňatov
Pozvánka na sněm MAS 24. 11. 2022 v Libňatově
Bod č. 1 - Podpořené projekty v období 2014 - 2020
Bod č. 7 - Stav partnerské základny
Body č. 8, 9, 10 - Společná prezentace
Bod č. 9a - Stav čerpání IROP - zdrojová tabulka
Bod č. 9b - Stav čerpání PRV - zdrojová tabulka
Bod č. 9c - Celkové čerpání v jednotlivých opatřeních strategie - zdrojová tabulka
Bod č. 10a - Návrh výzvy PRV pro přechodné období
Bod č. 10b - Manuál pro hodnocení a výběr projektů
Sněm - plná moc (vzor)
Sněm - plná moc (k vyplnění)

Sněm MAS 28. 4. 2022 v Havlovicích
Pozvánka na Sněm MAS 28. 4. 2022 v Havlovicích
Bod č. 2 - Zápis z internetového hlasování Sněmu MAS 6. 12. - 9. 12. 2022
Bod č. 4 - Výroční zpráva 2021 i s hospodařením - neschválená verze
Bod č. 5a - Stav partnerské základny
Bod č. 5b - Příspěvek na rok 2023
Bod č. 6a - Příprava přechodného období pro výzvy v PRV na rok 2022 – 2023
Bod č. 6b - Zápis ze společného jednání orgánů MAS 13. 4. 2022
Sněm - plná moc (vzor)
Sněm - plná moc (k vyplnění)
Tisková zpráva ze sněmu

Schválené dokumenty
Prezentace ze sněmu MAS
Schválený příspěvek na rok 2023
Prezentace k podpořeným projektům za rok 2014-2020
Prezentace k aktivitám MAS
Zápis ze sněmu MAS, 28. 4. 2022, Havlovice

 

6.-9.12.2021, hlasování prostřednictvím internetu
Pozvánka k elektronickému hlasování Sněmu MAS KJH 6.-9.12.2021
Zápis z elektronického hlasování 6.-9.12.2021
Bod č. 1a - Volba výběrového výboru MAS
Bod č. 1b - Volba programového výboru MAS
Bod č. 1c - Volba kontrolního výboru MAS
Bod č. 2a - Aktualizace statutu (kapitola k MAS) a jednacího řádu sněmu MAS
Bod č. 2b - Statut MAS KJH, o.p.s.
Bod č. 2c - Jednací řád sněmu MAS
Bod č. 3 - Stav partnerské základny

Schválené dokumenty:
Jednací řád sněmu MAS
Statut MAS KJH, o.p.s.


Sněm MAS 25. 11. 2021 v Havlovicích - ZRUŠENO
Pozvánka na sněm MAS 25. 11. 2021 v Havlovicích
Bod č. 5 - Stav partnerské základny a přijímání nových partnerů
Bod č. 6 - Volba orgánů MAS na období 2021-2024
Bod č. 7 - Jednací řád sněmu
Bod č. 7 - Statut MAS KJH, o.p.s.
Bod č. 8 - IROP - Přehled projektů a stav čerpání k 31. 10. 2021
Bod č. 8 - PRV - Přehled projektů a stav čerpání k 31. 10. 2021
Bod č. 9 - PRV - Přechodné období 2022-2023
Bod č. 10 - Příprava nového programového období 2021-2027
Bod č. 11 - Nabídka spolupráce
Plná moc na sněm MAS 25. 11. 2021
Plná moc na sněm MAS - VZOR


Sněm MAS 23. 6. 2021 ve Vítězné
Pozvánka na sněm MAS 23. 6. 2021, Vítězná.pdf
Zápis ze sněmu MAS 23. 6. 2021, Vítězná.pdf
Bod č. 3 - Výroční zpráva MAS za rok 2020.pdf
Bod č. 5 - aktuální stav čerpání.pdf
Bod č. 6 - koncepční část SCLLD 2021-2027.pdf
Bod č. 7 - příspěvek na rok 2022.pdf
Plná moc na sněm MAS 23. 6. 2021.doc
Plná moc na sněm MAS - VZOR.doc
Schválená Koncepční část SCLLD 2021-2027
Příspěvek na činnost MAS na rok 2022

15. - 18. 3. 2021, hlasování prostřednictvím internetu, podklady
Zápis z elektronického hlasování 15. - 18.3.2021.pdf
Pozvánka k elektronickému hlasování sněmu MAS KJH 15. - 18.3.2021.pdf
Bod č. 1 - volba výběrového výboru 2021.pdf
Bod č. 2 - IROP - změna finančního plánu 2021.pdf
Bod č. 2 - přehled čerpání IROP - březen 2021.pdf
Bod č. 2 - přehled projektů IROP - březen 2021.pdf

16. 3., on-line setkání, novinky
Vznik pracovní skupiny na přípravu strategie MAS na období 2021 - 2027.pdf
Bilance čerpání a harmonogram výzev na rok 2021.pdf
Příloha - Bilance čerpání a harmonogram výzev k 5.3.2021.pdf
Příspěvek na rok 2021.pdf
Prezentace – On-line setkání partnerů 16.3.2021.pdf

Starší dokumenty najdete ZDE

Jít zpět

Mapa k článkům - kliknutím zobrazíte informace

Vybrali jsme pro Vás