MAS Království Jestřebí hory

O nás Servis regionu Fotogalerie Kontakt

O násPartnerství s mas

MAS KJH YouTubeMAS KJH Facebook

Jak se stát partnerem MAS KJH

Publikováno: St 16.06.2021

Region: Jestřebí hory, Podkrkonoší

Zde se dočtete, jak se stát partnerem MAS

Pravidla pro přijímání nových partnerů MAS

Na základě usnesení sněmu z 5. 2. 2015 Partnerství vzniká:
- zasláním žádosti programovému výboru
- účastí a představením se na sněmu MAS
- uzavřením Rámcové partnerské smlouvy se společností

Pro uzavření smlouvy musí partner splnit tyto základní podmínky:
- musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit. Rozhodnutí o místní působnosti daného partnera je v kompetenci sněmu MAS
- musí ctít principy partnerství a spolupráce MAS
- pro přistoupení do místní akční skupiny musí mít doporučení stávajícího partnera nebo musí svou činností přispívat k rozvoji místa své působnosti nebo celého regionu

Partner má základní povinnosti:
- musí se účastnit řádně svolaného sněmu, případně se písemně omluvit
- musí hlásit změny, které mohou mít vliv na znění smlouvy
- musí plnit závazný obsah Rámcové partnerské smlouvy, v případě porušení navrhne kontrolní výbor řešení nápravy a přednese ho sněmu

Zánik partnerství:
- na základě porušení stanovených pravidel MAS KJH, o.p.s.
- řeší kontrolní výbor a předkládá sněmu MAS řešení
 

Jak se stát partnerem MAS

Získat partnerství s MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. není vůbec složité. Začněte stažením smlouvy, kterou poté doplníte o vlastní iniciály, 2x vytisknete, podepíšete a zašlete na doručovací adresu MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., Regnerova 143, 542 32 Úpice. Ke smlouvě přiložte menší představení Vaší organizace – např. čím se zabýváte, jaké aktivity vyvíjíte a proč se zajímáte o Místní akční skupinu Království – Jestřebí hory, o.p.s. Po představení na sněmu MAS bude smlouva podepsána předsedou programového výboru a ředitelem a zaslána zpět. V případě, že budete měnit zastupující osobu, využijte tohoto formuláře (změna zastupující osoby). Informujte se i o výši příspěvku na činnost Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. na rok 2025 (schválený sněmem MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., který se konal dne 25. 4. 2024).

V případě jiných změn (např. změna sídla) nebo jakýchkoli nejasností se, prosím, obraťte na kancelář MAS.

Jít zpět

Mapa k článkům - kliknutím zobrazíte informace

Vybrali jsme pro Vás