MAS Království Jestřebí hory

O nás Servis regionu Fotogalerie Kontakt

Filtry - zde klikněte pro jejich nastavení

Vzdělávání na venkově podporují také místní akční skupiny

Publikováno: Po 15.11.2021

Region: Jestřebí hory, Podkrkonoší

Nové učebny, polytechnika, doprava dětí do škol...

Nové venkovní učebny, polytechnická centra, technologický klub, sdílená učebna informatiky a robotiky, ale i vybavení odborných učeben a bezbariérovost škol. To je jen stručný výčet úspěšných příkladů projektů podpořených více jak 199 miliony Kč 15 Místními akčními skupinami Královéhradeckého kraje.

Na území NAD ORLICÍ, o.p.s. v minulých letech realizovali 28 projektů zaměřených na vzdělávání v celkovém finančním objemu 32 milionů korun. „Podpořili jsme zejména vybudování odborných učeben. I na vesnici je třeba možné mít super vybavený technologický klub, zaměřený na robotiku a programování. Zkrátka klub plný technologických udělátek, se kterými se naučíte spoustu nového. Je zde 3D tisk, řezací plotr, CNC frézka, automatizovaný vyšívací stroj, robotická stavebnice nebo programovatelné jednotky," prozrazuje ředitelka místní akční skupiny NAD ORLICÍ Martina Lorencová.

Na území MAS Podchlumí byly zase podpořeny projekty alternativního výchovně vzdělávacího programu Montessori. „V září 2018 jsme v Hořicích otevřeli první třídu s Montessori vzděláváním, a to díky vstřícnému postoji vedení města i moderně smýšlejícímu řediteli ZŠ Na Habru. Do budoucna věříme, že se nám podaří úspěšně rozběhnout podobný program i pro druhý stupeň a vybudovat tak v Hořicích možnost vzdělávat děti Montessori pedagogikou od první do deváté třídy,“ přeje si Kateřina Burianová, manažerka místní akční skupiny. Z operačního programu pro zaměstnanost ve městě finančně podpořili školní družinu Monte a Monte klub. Na Hořicku šlo do infrastruktury pro vzdělávání téměř 10 milionů korun.

Příkladem projektů se synergickým efektem jsou akce realizované v obci Pecka.  Na území MAS Brána do Českého ráje se podpory dočkal projekt „Stezka pro chodce a cyklisty Pecka – Bělá“, jehož velkým přínosem je bezpečnější dojíždění do školy a do zaměstnání. Podařilo se tu rovněž sehnat finanční podporu pro projekt zaměřený na zlepšení infrastruktury pro základní vzdělávání v ZŠ Pecka. Aktuálně v regionu realizují projekt „Společná doprava dětí ZŠ Pecka“, který zajišťuje společnou přepravu žáků prvního stupně z Borovnice a Borovničky. Finanční podpora projektů na podporu vzdělávání v území MAS přesahuje 13 milionů korun.

MAS Krkonoše za poslední dva roky podpořila 27 projektů zaměřených na formální i neformální vzdělávání, příměstské tábory, dětské kluby, venkovní učebny, inovace v IT a vybavení odborných učeben. Dotace využité na tyto regionální projekty převyšují 40 milionů korun. „V letošním roce se nám podařilo uskutečnit 16 letních doučovacích kempů a získat 720 tisíc korun od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Díky společnosti Škoda Auto mohou být realizovány i přírodní zahrady základních škol ve Vrchlabí za více než 400 tisíc korun," uvedl starosta obce Rudník Aleš Maloch, který je zároveň předsedou MAS Krkonoše.

Podpora vzdělávání právě přes Místní akční skupiny bude pokračovat i v novém programovém období 2021-2027. První infrastrukturní výzvy se očekávají v druhé polovině roku 2022, nicméně již nyní je čas začít ve spolupráci například se zřizovateli škol, stanovit priority v této oblasti a být na projekty připraveni.

Petra Hartmanová, MAS Krkonoše

Mapa k článkům - kliknutím zobrazíte informace

Vybrali jsme pro Vás