MAS Království Jestřebí hory

O nás Servis regionu Fotogalerie Kontakt

Filtry - zde klikněte pro jejich nastavení

V Jestřebích horách podporují kulturní akce i cestovní ruch

Publikováno: Čt 02.12.2021

Region: Jestřebí hory

Svazek obcí Jestřebí hory (dále SOJH) získal v roce 2021 podporu z Královéhradeckého kraje ve výši 100 000 Kč z dotačního programu Podpora svazků obcí s názvem projektu „Profesionalizace Svazku obcí Jestřebí hory“. Kompletní administrativní a manažerský servis SOJH zajišťuje MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

SOJH se dlouhodobě věnuje rozvoji cestovního ruchu a k této oblasti směřuje nejvíce aktivit. Například webové stránky svazku jsou neustále aktualizovány. Turista, který navštíví region, má na webu potřebné informace o území – od tipů na výlety až po pozvánky na akce. Svazek významně přispívá k rozvoji Královéhradeckého kraje a poznávání menších obcí ve svazku. V letošním roce jsme díky nepříznivé situaci na celém světě zaznamenali zvýšený zájem o tuzemskou turistiku a cykloturistiku i u nás v regionu. Také byla zajištěna údržba běžeckých lyžařských tratí v Jestřebích horách.

SOJH pravidelně finančně podporuje akce neziskových organizací z vlastního rozpočtu. Tento rok to bylo ve výši 32 000 Kč, a to vzhledem k pandemické situaci a omezení dle vládních nařízení, které vedlo ke snížení počtu akcí. Podpořené akce neziskových organizací byly především ze sportovní a kulturní oblasti. Přidanou hodnotou tohoto dotačního titulu je, že současně s propagací regionu se neziskové organizace učí psát a vytvářet projekty.

V říjnu vyšel již tradiční Zpravodaj SOJH, který mapuje dění v území. Letošní číslo bylo již podruhé rozšířené o přehled realizovaných projektů v jednotlivých obcích. Čtenáři se více dozvěděli o konkrétních investičních akcí za rok 2021 a plánech na rok 2022. Zpravodaj byl vydán v nákladu 4500 kusů a byl distribuován zdarma do každé poštovní schránky v regionu.

Každý týden jsou starostům také zasílány otázky a odpovědi z Poradny pro obce, které jim nejednou pomohly s různorodými nejasnostmi či peripetiemi. Možnost individuálních dotazů je ze stran starostů taky hojně využívaná.

V roce 2021 byla také rozpracována Strategie rozvoje území SOJH, na které pracovali zaměstnanci MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. ve spolupráci se starosty SOJH. Řeší nejen popis území, ale i rozvoj regionu a fungování SOJH na další roky.

Nad rámec těchto prací kancelář MAS Království – Jestřebí hory o.p.s. poskytuje metodickou pomoc při tvorbě různých rozvojových dokumentů, například Plánů rozvoje sportu, řeší střet zájmu, také významně pomáhá obcím a školám s problematikou GDPR. Ve spolupráci se sousedním svazkem byl opět dvakrát za rok 2021 aktualizován dokument tzv. „Krizová karta“, ve kterém je uveden seznam kontaktů a technického vybavení z obcí v regionu využitelného při živelných pohromách. Tento dokument nejednou starostové kvitovali a pochválili nám jeho účinnost a aktuálnost.

V letošním roce se Svazek obcí Jestřebí hory domluvil na rozšíření společného majetku svazku, konkrétně šlo o promítací techniku pro letní kina. Celé léto se tedy minimálně každý týden promítalo v jedné z obcí ve svazku.

Tyto a mnoho dalších drobnějších aktivit, které vedou k rozvoji DSO a pomáhají přímo místním obyvatelům, jsou pravidelně vyvěšovány na www.jestrebihory.net.

 

Lenka Procházková

Svazek obcí Jestřebí hory

Mapa k článkům - kliknutím zobrazíte informace

Vybrali jsme pro Vás