MAS Království Jestřebí hory

O nás Servis regionu Fotogalerie Kontakt

Filtry - zde klikněte pro jejich nastavení

Trutnovsko plánuje další aktivity na rozvoj vzdělávání

Publikováno: Po 18.09.2023

Region: Jestřebí hory, Podkrkonoší, Úpice

Projekt na podporu vzdělávání Místní akční plán (MAP) Trutnovsko III je v plném proudu. Pravidelně se scházejí pracovní skupiny zaměřené na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, pro rovné příležitosti a financování. Plánují se přitom aktivity pro navazující projekt MAP Trutnovsko IV, který bude probíhat od 1. prosince 2023 do 31. prosince 2025.

Velkým požadavkem škol v území ORP Trutnov jsou kulaté stoly učitelů jednotlivých předmětů. V plánu jsou tematicky zaměřená setkání učitelů matematiky, českého jazyka nebo informatiky, na kterých se budou mimo jiné řešit přechody dětí a žáků mezi jednotlivými stupni škol. Velký důraz je kladen na podporu moderních didaktických forem nebo rozvoj kreativity žáků. Chystá se například tvorba komiksů se zaměřením na zajímavá regionální témata nebo 3D tisk známých objektů z regionu.

    Další z připravovaných aktivit cílí na rozvoj čtenářské gramotnosti. Žáci ZŠ budou chodit číst mladším kamarádům do školek. V navazující aktivitě budou školáci budou pod vedením svých učitelů nahrávat audiopohádky. Žáci se přitom zdokonalí v četbě, práci s hlasem, v IT dovednostech...atd. Vzniklé audioknížky je možné využít jak při výuce na ZŠ, tak i pro poslech v mateřinkách. Děti v MŠ mohou s vyslechnutými příběhy dále pracovat (malba, vyprávění, dramatizace...). 

    Nejen předškoláčci nebo žáci základních uměleckých škol se budou moci zapojit do tvorby vánočního videopásma. Budou přitom rozvíjet svou kreativitu, při kooperativním úsilí nahrají či nazpívají vánoční skladby, které mohou doprovodit přáním k vánočním a novoročním svátkům. Vznikne tak působivé dílo, které bude následně distribuováno do regionu Trutnovska.

    Realizační tým MAP Trutnovsko pracuje také na přípravě cyklu několika setkání policejního preventisty s rodiči žáků. Cílem aktivity je ukázat rodičům, co dělají děti na internetu a co je pro ně v digitálním světě důležité. V neposlední řadě jsou v plánu další inspirativní výjezdy ředitelů škol nebo sdílecí setkání pedagogických sborů mateřinek.

        Řídicí výbor MAP nedávno schválil aktualizaci důležitých dokumentů – Strategického rámce do roku 2025 a akčních plánů na kalendářní roky 2023 – 2025. Nejbližší plánovanou akcí bude konference Vzdělávání na Trutnovsku, kterou budou ve čtvrtek 12. října 2023 od 14 hodin hostit Radvanice. Součástí programu bude bilance MAP, vystoupení IT guru Václava Maněny, představení ZŠ Radvanice nebo debata o nových trendech ve vzdělávání. Akce se kromě ředitelů a učitelů škol nebo zřizovatelů může zúčastnit i široká veřejnost.

    Do projektu Místní akční plán Trutnovsko III je zapojeno celkem 46 mateřských, základních, základních uměleckých nebo speciálních škol. Nositelem projektu je Místní akční skupina Království – Jestřebí hory. Tato obecně prospěšná společnost na Trutnovsku realizovala i předchozí projekty MAP I a II. Akční plánování v území je podpořeno z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a navazujícího OP Jan Amos Komenský.

Petr Záliš, realizační tým MAP Trutnovsko

Mapa k článkům - kliknutím zobrazíte informace

Vybrali jsme pro Vás