MAS Království Jestřebí hory

O nás Servis regionu Fotogalerie Kontakt

O násPropagace mas

MAS KJH YouTubeMAS KJH Facebook

Propagace MAS

Publikováno: Út 18.10.2022

Region: Jestřebí hory, Podkrkonoší

Propagace MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s.

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., byla založena v roce 2006, resp. 2007 a za celou existenci se podařilo vybudovat fungující propagační síť, která dopomohla tomu, že se MAS v regionu a kraji výrazně zviditelnila. K tomu rovněž přispívají konkrétní aktivity, které v regionu pořádáme.

Propagace
Důležitou součástí fungování MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., je informování o její činnosti. Tiskové zprávy vytváří pověřený pracovník, který zajišťuje jejich distribuci do médií a v rámci vytvořené databáze formou mailové rozesílky.
Vhodnými mediálními prostředky pro tento účel jsou především zpravodaje zakladatelů MAS – Svazku obcí Jestřebí hory a Společenství obcí Podkrkonoší, místní (obecní) zpravodaje, internetové stránky jednotlivých partnerů MAS, zakladatelů o.p.s. a samozřejmě vlastní stránky MAS (od léta 2021 nové), www stránky ostatních MAS a organizací s nimi spojených (Národní síť MAS, Krajské sdružení MAS atd.), úřední desky v obcích na území MAS, stránky na sociální síti Facebook, od roku 2020 také pravidelně aktualizovaný YouTube kanál MAS, účast na akcích týkajících se problematiky rozvoje venkova, média – tisk, www portály, rádia, televize…

Příjemci dotací z programu LEADER a SCLLD pak propagují MAS díky povinné i nepovinné publicitě vztahující se k realizovanému projektu.

Konkrétními nositeli propagace pak jsou:

Webové stránky
MAS má od léta 2021 nové, moderní webové stránky, na kterých se zájemci mohou dozvědět veškeré informace o její činnosti. Ty jsou aktualizovány dle nutnosti, mnohdy i několikrát denně. V případě vyhlášení výzev a výběru projektů jsou aktualizovány dle potřeby tak, aby mohli potenciální předkladatelé projektů získávat aktuální informace. Všechny relevantní materiály jsou zároveň rozesílány do mailových schránek zájemců z řad partnerů, spolupracovníků i ostatní veřejnosti. Poté také webové stránky zakladatelů (www.jestrebihory.net, www.podkrkonosi.info) weby jednotlivých obcí a partnerů MAS, tištěná média (Krkonošský deník, Úpické noviny, jednotlivé obecní a městské zpravodaje...)

Audio a video
Videa mapující jednotlivé projekty a akce MAS jsou zveřejněna na stránkách MAS www.kjh.cz a nově také na průběžně aktualizovaném přehledu videoreportáží na našem YouTube kanálu. Některá videa lze najít na www.televize-js.cz. Reportáže z našich akcí objevily i na Východočeské televizi V1 a Regionální televizi. V oblasti audia se občas objeví pozvánky nebo reportáže z akcí ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, Rádia Blaník či Hitrádia.

PR akce pro veřejnost
Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s., podporuje akce svých partnerů, a to v rámci propagace – jak hnutí LEADER, tak Místní akční skupiny. Podpora akcí v regionu má zároveň deklarovat spolupráci a partnerství se subjekty.
Námi podporovanou akcí je například letní běh na běžkách v Havlovicích, pomáháme s výrobou a tiskem plakátů. Jednou z našich „vlajkových lodí“ je Olympiáda pro starší a dříve narozené, kterou ve Všesportovním areálu v Havlovicích pořádáme každoročně začátkem září společně s TJ Sokol Havlovice. Pod naším patronátem probíhá každoročně také Podkrkonošská Sněženka, přehlídka uměleckých aktivit školáků ze Společenství obcí Podkrkonoší. Výsledné práce byly prezentovány i na YouTube kanálu MAS KJH. Další tradiční akcí MAS prezentovanou i v médiích je Vlajka pro Tibet.

Jít zpět

Mapa k článkům - kliknutím zobrazíte informace

Vybrali jsme pro Vás