MAS Království Jestřebí hory

O nás Servis regionu Fotogalerie Kontakt

VzděláváníVše důležité pro školy a zřizovatele

MAS KJH YouTubeMAS KJH Facebook

Úplata za MŠ, družinu a školní kluby od 1.1.2024

Publikováno: St 10.01.2024

Region: Jestřebí hory, Podkrkonoší

Počátkem roku 2024 se na nás obrátili někteří zřizovatelé školek a škol zapojených do projektu Místní akční plán Trutnovsko kvůli novému Metodickému materiálu ke stanovení úplaty v MŠ, školních družinách a školních klubech. MŠMT reaguje tímto metodickým materiálem na novelu § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), s účinností od 1.1.2024.

Přikládáme Metodiku, kde jsou podrobnější instrukce.

V této věci jsme rovněž oslovili Mgr. Svatavu Odlovou, vedoucí oddělení primárního a zájmového vzdělávání na odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Paní Odlová nám velice rychle poslala návod, jak se v této věci má postupovat, za což jí velice děkujeme!
Tyto instrukce jsou níže, snad se Vám budou hodit.

Text od Mgr. Svatavy Odlové
V přiloženém souboru "Úplata - Rada obce nebo starosta.docx" přikládám text, jak by třeba mohlo znít usnesení RADY nebo STAROSTY (zastupitelstvo o tom nerozhoduje, jedině, že by si v případě, kde není rada, vyhradili tuto pravomoc).

Výpočet  mohou zřizovatelé udělat na základě toho metodického pokynu.

Maximální možná měsíční výše úplaty bude činit: • 1 512 Kč v mateřských školách, • 756 Kč ve školních družinách a školních klubech.

Asi by bylo dobré, aby se zřizovatelé obrátili na ředitele a domluvili s nimi, zda je třeba dosavadní výši nějak měnit. Pokud ne, převezme se ta částka, kterou nyní rodiče ve školách platí.

Vnitřní předpis školy:

  • pokud už nyní nějaký mají, tak je třeba, aby do něj doplnili to usnesení RADY/STAROSTY
  • doplní se text - snížení nebo osvobození od úplaty:

§  O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/25, tzn. od 1.9.2024, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“.

§  Snížení úplaty:

MATEŘSKÉ ŠKOLY:

Pokud dojde v kalendářním měsíci k omezení nebo přerušení provozu na dobu kratší nebo rovnu 5 vyučovacím dnům, úplata se nesnižuje. Jestliže je však omezení nebo přerušení provozu po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, sníží se měsíční výše úplaty poměrně k omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.  Úplata se pak vypočte následovně: (Měsíční výše úplaty / počet pracovních dnů v konkrétním měsíci) x počet dnů provozu v konkrétním měsíci celkem.

O snížené měsíční výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen vhodným způsobem informovat zákonné zástupce, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy nebo neprodleně poté, co rozhodne nebo se dozví o délce přerušení nebo omezení provozu mateřské školy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§  O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/25, tzn. od 1.9.2024, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“.

ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍ KLUBY:

U školní družiny, školního klubu úplata se poměrně snižuje, pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz po dobu delší než 5 dnů; úplata se nesnižuje, pokud je umožněno nahradit vzdělávání jiným způsobem nebo v jiném termínu ve stejném školním roce. Ředitel informuje vždy vhodným způsobem zákonné zástupce o výši snížené úplaty


Mgr. Svatava Odlová

odbor školství │ vedoucí oddělení primárního a zájmového vzdělávání

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Pivovarské náměstí 1245 │500 03 │Hradec Králové

tel: +420 736 521 855,  e-mail: sodlova@kr-kralovehradecky.cz

www.khk.cz

 

Jít zpět

Přílohy / dokumenty:

ico-pdf Metodika_úplata_2024.pdf [PDF, 223 kB]
ico-docx Úplata - Rada obce nebo starosta.docx [DOCX, 14 kB]

Mapa k článkům - kliknutím zobrazíte informace

Vybrali jsme pro Vás