MAS Království Jestřebí hory

O nás Servis regionu Fotogalerie Kontakt

Filtry - zde klikněte pro jejich nastavení

Místní akční skupiny pomáhají, radí i stmelují

Publikováno: Pá 30.06.2023

Region: Jestřebí hory, Podkrkonoší

Ve venkovských oblastech naší země hrají důležitou roli místní akční skupiny (MAS). K rozvoji regionů přispívají tvorbou společné strategie, propojováním aktivních lidí, dotační agendou a v neposlední řadě i poradenskými službami. Ty jsou zaměřené na energetiku, vzdělávání, regionální produkci nebo sociální oblast.

Lidé ze všech MAS v regionu se stali součástí sítě energetických poradců v rámci programu Nová zelená úsporám Light (NZÚL). „Ten počáteční nápor byl ohromný. Jako poděkování nám klienti nosili zákusky nebo domácí sulc. Zájemcům radíme i v rámci jiných dotačních programů zaměřených na úspory,“ říká Mirka Soldánová, projektová manažerka MAS Stolové hory. V regionu už mají i nový spolek „Energetická komunita Stolové hory“.

V Podorlicku jsou poradenské služby zaměřené na dotace, program NZÚL nebo na sociální oblast. „Pomáháme lidem najít bydlení, máme i poradnu pro cizince. Aktuálně třeba řešíme Číňanku, která uprchla ze země pro svoji křesťanskou víru. Vystupuje pod cizím jménem, protože má strach z pronásledování. V regionu máme i sociální šatník a potravinou banku,“ prozrazuje Martina Lorencová, ředitelka MAS NAD ORLICÍ.  

Hradecký venkov letos rozšířil poradenství v oblasti podpory dítěte s poruchou attachmentu. „Snažíme se pomoci takové děti začleňovat do kolektivu, pracovat s nimi. Tuto aktivitu jsme pro rodiče a školy začali poskytovat v rámci projektu, který realizujeme společně s krajem,“ upřesňuje Jana Štěpánková z MAS Hradecký venkov.

V Krkonoších je nabídka služeb spojena s koordinací regionální značky. Udílejí tu zhruba dvě certifikace ročně. „Se značkou „KRKONOŠE originální produkt“ se pojí i spolupráce s podnikateli, která je nosnou hodnotou pro rozvoj cestovního ruchu v regionu,“ vysvětluje Petra Hartmanová, projektová manažerka MAS Krkonoše. Tato místní akční skupina zpracovává Energetickou koncepci pro obce v Krkonošském národním parku do pěti tisíc obyvatel.

Co zaručeně funguje, to je sdílená zkušenost. „Někdo řekne sousedovi, že jsme mu pomohli, a už tu máme další klienty,“ směje se Pavla Kalousková, kterou v MAS Království – Jestřebí hory nejvíce zaměstnává program Nová zelená úsporám Light. V tomto regionu připravují tradiční Olympiádu pro starší a dříve narozené, jejíž součástí bude stánek s odborníky a fungujícím solárním článkem a bojlerem na ohřev vody. Obcím, mateřským nebo základním školám tady v neposlední řadě poskytují i poradenství v oblasti ochrany osobních údajů.

Na Náchodsku pomáhají lidem v nouzi s vyplněním formulářů pro příspěvek na bydlení. „Tuto činnost jsme nedávno prezentovali v Náchodě během akce Dny pro rodinu,“ doplňuje Mirka Soldánová ze ´Stolovek´. V MAS Podchlumí provádějí koordinaci regionálních značek, zájemcům nabízejí dotační poradenství a když je třeba, věnují se i cizincům nebo lidem s dluhy či zdravotními problémy.

Myslíte, že už je výčet poradenských služeb místních akčních skupin kompletní? Rozhodně není! Dobrovolným svazkům obcí pomáhají MAS s legislativou, administrativou, správou webových stránek nebo organizací akcí. Mnohde navíc rozšiřují nabídku komunitních klubů a příměstských táborů. Přes komunitní pracovníky jsou na území kraje také aktivizováni senioři. Díky místním akčním skupinám může docházet k síťování učitelů, ředitelů škol, starostů, představitelů neziskových organizací nebo podnikatelů, kteří spolupracují na rozvoji daného území.

Činnost „MASek“ má na náš region pozitivní finanční dopad. V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje se od roku 2014 podařilo do venkovských oblastí Královéhradeckého kraje dostat přibližně jednu miliardu korun. Dá se očekávat, že příliv peněz touto cestou prostřednictvím různých operačních programů bude přes místní akční skupiny pokračovat i v následujících letech.

Petr Záliš, MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s.

Mapa k článkům - kliknutím zobrazíte informace

Vybrali jsme pro Vás