MAS Království Jestřebí hory

O nás Servis regionu Fotogalerie Kontakt

Filtry - zde klikněte pro jejich nastavení

Královéhradecký kraj podpořil Společenství obcí Podkrkonoší

Publikováno: So 18.12.2021

Region: Podkrkonoší

Činnost Společenství obcí Podkrkonoší (dále také SOP) byla v roce 2021 podpořena z dotačního titulu Královéhradeckého kraje Podpora svazků obcí, a to částkou 100 000 Kč. SOP dofinacovala projekt částkou 40 000 Kč z vlastních prostředků. Z těchto prostředků byla podpořena činnost Centra společných služeb, které ve spolupráci s MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. zajišťovala servis obcím a SOP v oblasti administrativy a poradenství a při realizaci společných akcí.

Společenství obcí Podkrkonoší v letošním roce opět uspořádalo několik akcí pro obyvatele regionu. Nejpopulárnější z nich je tradiční dětská soutěž Podkrkonošská Sněženka. Tato akce se konala dne 1. 10. 2021 v areálu kempu Svatá Kateřina v Chotěvicích. Jednalo se o již 13. ročník této akce. O pestrou náplň programu se postaralo loutkové divadlo Kozlík a přítomní žáci ze sedmi ZŠ SOP. Děti prezentovaly Kozlíky, které ztvárnily podle vlastních představ. Někteří kozlíky namalovali, vystřihli nebo si připravili krátké divadelní představení. Nakonec byly snaživé děti odměněny formou batůžků a čepic. Tato akce se konala pod záštitou člena Rady Královéhradeckého kraje MUDr. Zdeňka Finka.

V tomto roce byl vyhlášen tradiční dotační program na podporu neziskových organizací v regionu, který má za cíl zpestřit kulturní a sportovní dění. Bylo rozděleno 43 400 Kč mezi pět úspěšných žádostí. Úspěšnými žadateli byli NaŽďár, z.s; SH ČMS SDH Pilníkov; TJ Spartak Pilníkov; TJ Sokol Vítězná a Nobilis Vitae z.ú.

Řada výše uvedených aktivit včetně akcí v jednotlivých obcích byla propagována v kalendáři kulturních akcí, který byl součástí jarního a podzimního vydání Zpravodaje SOP. Jeho pravidelné pololetní vydávání přináší obyvatelům Podkrkonoší přehled o dění v regionu, obsahuje pozvánky na různé společenské akce, ale také ohlédnutí za aktivitami již uplynulými. Zpravodaj vydává Společenství obcí Podkrkonoší v nákladu téměř 3000 kusů a je pro občany SOP zdarma.

V oblasti propagace jsou dalším nástrojem webové stránky Společenství obcí Podkrkonoší. Díky spolupráci starostů i občanů jsou neustále aktualizovány a staly se informačním zdrojem a přehledem o kulturním a společenském životě v SOP i za jeho hranicemi. Portál www.podkrkonosi.info současně plní funkci pomyslné pozvánky pro turisty, pro něž může být region Podkrkonoší ideálním cílem poklidné cyklo či turistické dovolené.

Neméně důležitou akcí, kterou Místní akční skupina (MAS) Království - Jestřebí hory, o.p.s. spolu se starosty obcí SOP, SOJH a města Úpice provádí, je tvorba a aktualizace Krizové karty. Na této kartě jsou uvedeny všechny potřebné kontakty na starosty a místostarosty obcí a činovníky JPO včetně vybavení jednotlivých obcí a JPO. Tato karta se distribuuje do všech obcí SOP. Poslední aktualizace proběhla na konci listopadu 2021.

Kromě výše uvedených aktivit se zástupci SOP účastní pravidelně aktivit MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. a posilují vztahy se sousedními obcemi, s polskými a slovenskými partnery. Bližší informace o aktivitách v regionu najdete na www.podkrkonosi.info.


Daniela Müllerová
Společenství obcí Podkrkonoší

Mapa k článkům - kliknutím zobrazíte informace

Vybrali jsme pro Vás