MAS Království Jestřebí hory

O nás Servis regionu Fotogalerie Kontakt

Filtry - zde klikněte pro jejich nastavení

Výprava na Nymbursko přinesla inspiraci i rozšíření obzorů

Publikováno: Út 20.09.2022

Region: Jestřebí hory, Podkrkonoší

Rozvoj venkovského prostoru II. Takový název měla třídenní exkurze pořádaná Celostátní sítí pro venkov a Místní akční skupinou (MAS) Království – Jestřebí hory, o.p.s. Výjezd zástupců měst a obcí, svazků obcí, podnikatelských subjektů či neziskových organizací z Královéhradeckého kraje byl zaměřen na příklady dobré praxe podpořené v rámci Programu rozvoje venkova 2014–2020 (PRV) a na přípravu nového programového období Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2021–2027.

Prvním cílem dvaadvaceti účastníků exkurze se staly Mcely, konkrétně podnik Školky Kalvoda. Majitel firmy Jiří Novák pokračuje v rodinné tradici školkařství po svém dědečkovi. „S využitím dotačních prostředků pořídil úsporné technické i technologické vybavení pro udržitelné a moderní hospodaření šetrné k životnímu prostředí, půdě i vypěstovaným stromkům a keřům,“ ocenila přístup mcelského ovocnáře Miroslava Stárková, krajský koordinátor Celostátní sítě pro venkov. 

Program druhého dne výjezdu odstartovala ranní návštěva malé rodinné farmy Severových v Podlužanech, která si díky podpoře skrze PRV mohla koupit rozmetadlo hnojiv nebo mini rypadlo. „Fascinují mě stroje, jsem proto rád, že jsme si mohli moderní zemědělskou techniku nejen v této farmě doslova osahat,“ neskrýval svou spokojenost Zdeněk Vít z Libňatova, dobrovolný hasič a řemeslník v jedné osobě. „Pro mě byla asi nejpřínosnější návštěva radnice v Rožďalovicích, kde jsem se mohl blíže seznámit s prací starosty města Petra Kapala,“ prozradil další účastník exkurze, starosta Vítězné Petr Hrubý. Rožďalovický starosta svým hostům ukázal i místní školu, kde se za podpory PRV podařilo mimo jiné opravit šatny. Následoval oběd a přesun do kanceláře hostitelské Místní akční skupiny SVATOJIŘSKÝ LES, z.s., kde se výprava dozvěděla o zaměření činnosti této aktivní MAS a pomohla s přípravou stánků na blížící se akci „Poznejte náš venkov“. Součástí nabitého programu byl i komentovaný výšlap do terénu za pozemkovými úpravami podpořenými desítkami milionů korun rovněž z Programu rozvoje venkova 2014–2020.

Vydařenou poznávací cestu zakončila návštěva Dvoru Havransko v Křinci, který je držitelem zlaté medaile v programu Asociace soukromého zemědělství ČR „Pestrá krajina“. Rodinná farma Procházkových s více než stoletou tradicí si díky evropské dotační podpoře mohla koupit lis na velké kulaté balíky sena či slámy nebo opravit střechu objektů pro skot. „Byl to zajímavý výjezd přinášející spoustu nových poznatků. Dobrou volbou byl výběr této středočeské oblasti. Zemědělcům fandím, v dnešní době to nemají lehké,“ zhodnotil starosta Pilníkova Josef Červený, který se podle svých slov už teď těší na další exkurzi.

Hlavním cílem Programu rozvoje venkova 2014–2020 je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství. PRV také podporuje diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj.

Text: Petr Záliš
Foto: Iva Vašatová 

Mapa k článkům - kliknutím zobrazíte informace

Vybrali jsme pro Vás