MAS Království Jestřebí hory

O nás Servis regionu Fotogalerie Kontakt

Filtry - zde klikněte pro jejich nastavení

Naše MAS pomohla soukromému zemědělci z Havlovic

Publikováno: Út 26.10.2021

Region: Havlovice

Už teď připravujeme finanční prostředky pro období 2021 – 2027

Na území Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. hospodaří poměrně velké množství soukromých zemědělců. Jedním z nich je i pan Jaroslav Prouza z Havlovic.

Pan Prouza vlastní více než 5 ha lesa, kde sám hospodaří. Lesní porost je poškozen větrnou a kůrovcovou kalamitou a aby mohl poškozené dřevo vytěžit ven z porostu na manipulační plochu, musí si najímat buď traktor s navijákem nebo koně. „Poptávka po těchto službách je v současnosti veliká a čekací lhůty dlouhé. Hrozí zde nebezpečí z prodlení a další šíření lýkožrouta smrkového v porostu. Také se dlouhým ležením zhoršuje kvalita vytěženého dřeva. Cena služeb v lesnictví v současné době stoupá,“ popisuje aktuální situaci pan Prouza.

Vzhledem k tomu, že vlastní traktor s čelním nakladačem, ke kterému je možné potřebný naviják i rampovač připojit, rozhodl se proto o dotaci na nezbytná zařízení požádat z operačního programu Program rozvoje venkova přes Místní akční skupinu Království – Jestřebí hory, o.p.s. Finanční prostředky, které mu byly přiděleny, pokryly část nákladů na nákup těchto strojů. „Můžu si teď sám vytěžené dřevo vytáhnout z porostu na manipulační plochu, naložit a odvézt. Nejsem odkázaný na služby jiných subjektů, můžu pružně reagovat na vzniklou situaci a nemusím vynakládat finanční prostředky za služby. Už v minulosti jsme získali nějaké finanční prostředky přes MAS Království – Jestřebí hory, a pokud bude příležitost v budoucnu, rádi znovu využijeme dotačních možností,“ dodává.

My, jako Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s., jsme moc rádi, že můžeme podnikatelům, a to nejen zemědělcům, pomoci s pořizováním strojů a technologií a už teď připravujeme finanční prostředky pro období 2021–2027.

Mapa k článkům - kliknutím zobrazíte informace

Vybrali jsme pro Vás