MAS Království Jestřebí hory

O nás Servis regionu Fotogalerie Kontakt

DotaceUkončené výzvy

MAS KJH YouTubeMAS KJH Facebook

Ukončené výzvy

Publikováno: Po 14.06.2021

Region: Jestřebí hory, Podkrkonoší

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s., ukončené výzvy 2014-2020UKONČENÉ VÝZVY Z PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2014-2020

 PRV - Výzva MAS č. 6 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1

Programu rozvoje venkova na období 2014 až 2020 - vyhlášení 20. 12. 2023

Výběr projektů k podpoře (zveřejněno dne 1. 2. 2024)
Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci na MAS
Zápis ze zasedání výběrového výboru MAS
Zápis ze zasedání programového výboru MAS

Seznam přijatých žádostí o dotaci (zveřejněno 22. 1. 2024):
PRV - 6. výzva - F6 - seznam přijatých žádostí

Text výzvy a přílohy:
PRV - 6. výzva - MAS KJH
PRV - 6. výzva - souhlas se zněním

Vypsané fiche:
PRV - 6. výzva - fiche 6 (dokument je třeba nejdříve stáhnout do počítače)
PRV - 6. výzva - fiche 6 - souhlas se zněním

Dokumenty k výzvě:
PRV - manuál pro hodnocení a výběr projektů
PRV - pravidla 19.2.1
Žádost o přístup do Portálu farmáře
Informace pro žadatele o přístup do Portálu farmáře
PRV - postup pro vygenerování Žádosti o dotaci
Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV
Příručka pro publicitu PRV 2014 - 2020

Přílohy Pravidel 19.2.1:
Příloha - Soulad se SCLLD
Příloha č. 10 - Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa

Seminář pro žadatele:
PRV - 6. výzva - pozvánka na seminář


PRV - Výzva MAS č. 5 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1
Programu rozvoje venkova na období 2014 až 2020 - vyhlášení 1. 2. 2023

Výběr projektů k podpoře (zveřejněno dne 14. 4. 2023)
Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci na MAS
Zápis ze zasedání výběrového výboru MAS
Zápis ze zasedání programového výboru MAS
Doplnění k zápisu z programového výboru MAS

Seznam přijatých žádostí o dotaci (zveřejněno 20. 3. 2023):
PRV - 5. výzva - F1 - seznam přijatých žádostí
PRV - 5. výzva - F4 - seznam přijatých žádostí
PRV - 5. výzva - F8 - seznam přijatých žádostí

Text výzvy a přílohy:
PRV - 5. výzva - MAS KJH
PRV - 5. výzva - souhlas se zněním

Vypsané fiche:
PRV - 5. výzva - fiche 1 (dokument je třeba nejdříve stáhnout do počítače)
PRV - 5. výzva - fiche 1 - souhlas se zněním
PRV - 5. výzva - fiche 4 (dokument je třeba nejdříve stáhnout do počítače)
PRV - 5. výzva - fiche 4 - souhlas se zněním
PRV - 5. výzva - fiche 8 (dokument je třeba nejdříve stáhnout do počítače)
PRV - 5. výzva - fiche 8 - souhlas se zněním

Dokumenty k výzvě:
PRV - manuál pro hodnocení a výběr projektů
PRV - pravidla 19.2.1
Žádost o přístup do Portálu farmáře
Informace pro žadatele o přístup do Portálu farmáře
PRV - postup pro vygenerování Žádosti o dotaci
Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV
Příručka pro publicitu PRV 2014 - 2020

Přílohy Pravidel 19.2.1:
Příloha - Soulad se SCLLD
Příloha - Doložení vazby na venkovskou turistiku
Příloha č. 4 - Definice mikropodniků, malých a středních podniků
Příloha č. 5 - Prohlášení o zařazení do velikostní kategorie podniků
Příloha č. 14 - Metodika definice a způsobu kontroly nově vytvořených pracovních míst
Příloha č. 21 - Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem rozvoje obce

Seminář pro žadatele:
PRV - 5. výzva - pozvánka na seminář
Prezentace ze semináře


IROP - Výzva MAS č. 8 – Bezpečnost a udržitelnost dopravy III.
Text výzvy a přílohy:
IROP - 8. výzva - Bezpečnost a udržitelnost dopravy III.pdf
IROP - 8. výzva - Kriteria formálních náležitostí a přijatelnosti.pdf
IROP - 8. výzva - Kriteria věcného hodnocení.pdf

Důležité dokumenty:
MAS KJH - interní postupy.pdf

Kontrolní listy:
Kontrolni list_FNaP_Bezpečnost a udržitelnost dopravy III._final.pdf
Kontrolní list_VH_Bezpečnost a udržitelnost dopravy III._final.pdf

Seminář pro žadatele:
IROP - 8. výzva - Bezpečnost a udržitelnost dopravy III - pozvánka na seminář.pdf
IROP - 8. výzva - Bezpečnost a udržitelnost dopravy III - seminář pro žadatele.pdf

Informace o hodnocení a výběru projektů:
Zápis ze zasedání Programového výboru 19.8.2021.pdf
Prezenční listina - Programový výbor 19. 8. 2021.pdf
Zápis ze zasedání VV_3.8.2021.pdf
Prezenční listina VV_3.8.2021.pdf
Kontrolní list_VH_Bezpečnost a udržitelnost dopravy III._final_8.výzva IROP.pdf
Zápis ze zasedání hodnoticí komise_3.8.2021.pdf
Prezenční listina_hodnoticí komise_3.8.2021.pdf
Zápis ze zasedání VV_26.7.2021.pdf
Prezenční listina_VV_26.7.2021.pdf
Prezentace_zaškolení_VV_hodnoceni_IROP_8. výzva.pdf

PRV - Výzva MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 až 2020 - vyhlášení 1.3.2021
Text výzvy a přílohy:
PRV - 4. výzva - MAS KJH.pdf
PRV - 4. výzva - souhlas se zněním.pdf

Vypsané fiche:
PRV - 4. výzva - fiche 8.pdf (dokument je třeba nejdříve stáhnout do počítače)
PRV - 4. výzva - fiche 8 - souhlas se zněním.pdf

Dokumenty k výzvě:
PRV - manuál pro hodnocení a výběr projektů.pdf
Počet obyvatel regionu k 1.1.2020.pdf
PRV - pravidla 19.2.1.pdf
Postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře.pdf
Žádost o přístup do portálu farmáře.pdf
Informace pro žadatele o přístup do Portálu farmáře.pdf
PRV - postup pro vygenerování Žádosti o dotaci.pdf
PRV - zjednodušený postup pro doložení aktualizovaného formuláře.pdf
PRV - zasílání e-mailových zpráv k dokumentům odesílaným ze SZIF.pdf
Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV.pdf
Příručka pro publicitu PRV 2014 - 2020.pdf

Přílohy Pravidel 19.2.1:
Soulad se SCLLD.docx
Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem rozvoje obce.doc
Příloha 22.pdf

Seminář pro žadatele:
PRV - 4. výzva - pozvánka na seminář.pdf
PRV - 4. výzva - seminář pro žadatele.pdf

Seznam přijatých žádostí o dotaci:
Zápis z jednání PV 19.7.2021, Úpice.pdf
Prezenční listina PV 19.7.2021, Úpice.pdf
PRV - 4. výzva - seznam přijatých žádostí.pdf
Seznam vybraných a nevybraných žádostí
Zápis VV 19.5.2021
Prezenční listina VV 19.5.2021
Zápis z hlasování per rollam 25. - 28.5.2021

IROP - Výzva MAS č. 7 - Infrastruktura vzdělávání III
Text výzvy a přílohy:
IROP - 7. výzva - Infrastruktura vzdělávání.pdf
IROP - 7. výzva - Kriteria formálních náležitostí a přijatelnosti.pdf
IROP - 7. výzva - Kriteria věcného hodnocení.pdf

Důležité dokumenty:

IROP - interní postupy MAS KJH.pdf
Postup hodnocení projektů v režimu nouzového stavu.pdf

Seminář pro žadatele:
Pozvánka na seminář - 7. výzva IROP.pdf
7. výzva IROP - seminář pro žadatele.pdf

Kontrolní listy:

7. výzva IROP - Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti.pdf
7. výzva IROP - Kontrolní list věcného hodnocení.pdf

Informace o hodnocení a výběru projektů:

Zápis z hlasování hodnotící komise MAS - per rollam.pdf
Zápis ze zasedání výběrového výboru MAS - per rollam.pdf
Zápis ze zasedání programového výboru MAS - per rollam.pdf
7. výzva IROP - Prezentace ze zaškolení výběrového výboru MAS.pdf
7. výzva IROP - Kontrolní list ZŠ Malé Svatoňovice.pdf


PRV - Výzva MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Text výzvy a přílohy:
PRV - 3. výzva MAS KJH.pdf

Seminář pro žadatele:
Pozvánka na seminář - fiche 5.pdf
Pozvánka na seminář - fiche 6.pdf
Seminář pro žadatele - Fiche 5
Seminář pro žadatele - Fiche 6

Vypsané fiche:
Pro zobrazení Fichí je třeba jejich stažení do PC.
Fiche 5 - Neproduktivní investice v lesích.pdf
Souhlas se zněním fiche 5.pdf

Fiche 6 – Investice do lesnických technologií.pdf
Souhlas se zněním fiche 6.pdf

Dokumenty k výzvě:
Manuál pro hodnocení, způsob výběru projektů, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti.pdf
Čestné prohlášení ke stavebním činnostem 2020.docx
Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci.pdf
Klasifikace CZNACE
PRV - příručka pro zadávání zakázek 2014 - 2020.pdf
Žádost o přístup do portálu EAGRI a do portálu farmáře SZIF.pdf

Přílohy Pravidel 19.2.1:
PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2014–2020.pdf
Příloha 5 - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků.pdf
Instrukce k vyplnění Přílohy 5.pdf
Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků.pdf
Otázky a odpovědi k definici malých a středních podniků.pdf
Soulad se SCLLD MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s..docx
Příloha 10.docx
F5 - příloha likvidace odpadu.doc

Informace o hodnocení a výběru projektů:
PRV - 3. výzva - přijaté žádosti

Informace o hodnocení a výběru projektů 10.8.2020:
PRV - 3. výzva - přijaté žádosti
PRV - 3. výzva - vybrané žádosti
Prezenční listina PV 10.8.2020.pdf
Prezenční listina VV 10.8.2020.pdf
Zápis PV 10.8.2020.pdf
Zápis VV 10.8.2020.pdf
PRV - 3. výzva - bodové hodnocení žádostí

IROP – 6. Výzva „MAS KJH - IROP - Zvýšení kapacity a kvality sociálních služeb“
Text výzvy a přílohy:
IROP - 6. výzva - text výzvy.pdf
IROP - 6. výzva - věcná kriteria.pdf
IROP - 6. výzva - kriteria formálních náležitostí.pdf

Seminář pro žadatele:
IROP - 6. výzva - pozvánka na seminář.pdf
IROP - 6. výzva - seminář pro žadatele.pdf

Kontrolní listy:
IROP - 6. výzva - kontrolní listy formál. náležitostí a přijatelnosti.pdf
IROP - 6. výzva - kontrolní listy věcného hodnocení.pdf

Informace o hodnocení a výběru projektů:
Zápis VV 2.6.2020.pdf
Prezenční listina ze zasedání Výběrového výboru 2. 6. 2020.pdf
Zápis ze zasedání Hodnoticí komise 9. 6. 2020.pdf
Prezenční listina ze zasedání Hodnoticí komise 9. 6. 2020.pdf
Zápis VV 9.6.2020.pdf
Prezenční listina ze zasedání Výběrového výboru 9. 6. 2020.pdf
Kontrolní list - Město Rtyně v Podkrkonoší.pdf
Zápis ze zasedání Programového výboru 18. 6. 2020.pdf
Prezenční listina ze zasedání Programového výboru 18. 6. 2020.pdf

Další ukončené výzvy najdete ZDE.

Jít zpět

Mapa k článkům - kliknutím zobrazíte informace

Vybrali jsme pro Vás