MAS Království Jestřebí hory

O nás Servis regionu Fotogalerie Kontakt

DotaceUkončené výzvy

MAS KJH YouTubeMAS KJH Facebook

Ukončené výzvy

Publikováno: Po 14.06.2021

Region: Jestřebí hory, Podkrkonoší

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s., ukončené výzvy

IROP - Výzva MAS č. 7 - Infrastruktura vzdělávání III

Text výzvy a přílohy:
IROP - 7. výzva - Infrastruktura vzdělávání.pdf
IROP - 7. výzva - Kriteria formálních náležitostí a přijatelnosti.pdf
IROP - 7. výzva - Kriteria věcného hodnocení.pdf

Důležité dokumenty:

IROP - interní postupy MAS KJH.pdf
Postup hodnocení projektů v režimu nouzového stavu.pdf

Seminář pro žadatele:
Pozvánka na seminář - 7. výzva IROP.pdf
7. výzva IROP - seminář pro žadatele.pdf

Kontrolní listy:

7. výzva IROP - Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti.pdf
7. výzva IROP - Kontrolní list věcného hodnocení.pdf

Informace o hodnocení a výběru projektů:

Zápis z hlasování hodnotící komise MAS - per rollam.pdf
Zápis ze zasedání výběrového výboru MAS - per rollam.pdf
Zápis ze zasedání programového výboru MAS - per rollam.pdf
7. výzva IROP - Prezentace ze zaškolení výběrového výboru MAS.pdf
7. výzva IROP - Kontrolní list ZŠ Malé Svatoňovice.pdf

PRV - Výzva MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Text výzvy a přílohy:
PRV - 3. výzva MAS KJH.pdf

Seminář pro žadatele:
Pozvánka na seminář - fiche 5.pdf
Pozvánka na seminář - fiche 6.pdf
Seminář pro žadatele - Fiche 5
Seminář pro žadatele - Fiche 6

Vypsané fiche:
Pro zobrazení Fichí je třeba jejich stažení do PC.
Fiche 5 - Neproduktivní investice v lesích.pdf
Souhlas se zněním fiche 5.pdf

Fiche 6 – Investice do lesnických technologií.pdf
Souhlas se zněním fiche 6.pdf

Dokumenty k výzvě:
Manuál pro hodnocení, způsob výběru projektů, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti.pdf
Čestné prohlášení ke stavebním činnostem 2020.docx
Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci.pdf
Klasifikace CZNACE
PRV - příručka pro zadávání zakázek 2014 - 2020.pdf
Žádost o přístup do portálu EAGRI a do portálu farmáře SZIF.pdf

Přílohy Pravidel 19.2.1:
PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2014–2020.pdf
Příloha 5 - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků.pdf
Instrukce k vyplnění Přílohy 5.pdf
Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků.pdf
Otázky a odpovědi k definici malých a středních podniků.pdf
Soulad se SCLLD MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s..docx
Příloha 10.docx
F5 - příloha likvidace odpadu.doc

Informace o hodnocení a výběru projektů:
PRV - 3. výzva - přijaté žádosti

Informace o hodnocení a výběru projektů 10.8.2020:
PRV - 3. výzva - přijaté žádosti
PRV - 3. výzva - vybrané žádosti
Prezenční listina PV 10.8.2020.pdf
Prezenční listina VV 10.8.2020.pdf
Zápis PV 10.8.2020.pdf
Zápis VV 10.8.2020.pdf
PRV - 3. výzva - bodové hodnocení žádostí

IROP – 6. Výzva „MAS KJH - IROP - Zvýšení kapacity a kvality sociálních služeb“
Text výzvy a přílohy:
IROP - 6. výzva - text výzvy.pdf
IROP - 6. výzva - věcná kriteria.pdf
IROP - 6. výzva - kriteria formálních náležitostí.pdf

Seminář pro žadatele:
IROP - 6. výzva - pozvánka na seminář.pdf
IROP - 6. výzva - seminář pro žadatele.pdf

Kontrolní listy:
IROP - 6. výzva - kontrolní listy formál. náležitostí a přijatelnosti.pdf
IROP - 6. výzva - kontrolní listy věcného hodnocení.pdf

Informace o hodnocení a výběru projektů:
Zápis VV 2.6.2020.pdf
Prezenční listina ze zasedání Výběrového výboru 2. 6. 2020.pdf
Zápis ze zasedání Hodnoticí komise 9. 6. 2020.pdf
Prezenční listina ze zasedání Hodnoticí komise 9. 6. 2020.pdf
Zápis VV 9.6.2020.pdf
Prezenční listina ze zasedání Výběrového výboru 9. 6. 2020.pdf
Kontrolní list - Město Rtyně v Podkrkonoší.pdf
Zápis ze zasedání Programového výboru 18. 6. 2020.pdf
Prezenční listina ze zasedání Programového výboru 18. 6. 2020.pdf

Další ukončené výzvy najdete ZDE.

Jít zpět

Mapa k článkům - kliknutím zobrazíte informace

Vybrali jsme pro Vás